Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Sælg selv og spar mæglersalæret.

—  Overvej nøje om De kan sælge selv og spare mæglersalæret

Indhent flere forskellige vurderinger

Overvej nøje om De kan sælge selv og spare mæglersalæret

Sælg selv og spar mæglersalæret. Inden De sætter Deres bolig til salg eller vælger at sælge selv, bør De indhente flere forskellige uforbindende salgsvurderinger fra lokale ejendomsmæglere.
Prissætning af en ejerbolig følger ikke objektive standarder, hvilket betyder, at der kan være væsentlige forskelle mellem de enkelte ejendomsmægleres vurderinger af ejendommen.

Sælg selv og spar mæglersalæret

Vælg mægler med omhu

Overvej nøje om og i bekræftende fald hvilken ejendomsmægler De vil anvende. Hvis De vælger at lade en ejendomsmægler sælge Deres ejerbolig, bør De ikke nødvendigvis vælge at overlade salgsopgaven til den mægler, som har sat prisen på Deres ejendom højest.
Ejendomsmæglerens vurdering er naturligvis ikke en garanti for, at Deres ejendom kan sælges til den foreslåede udbudspris.
Vælg derfor ejendomsmægler efter en samlet vurdering af blandt andet følgende forhold:
  • Mæglerens personlighed – synes De at han/hun virker reel og professionel, og lader det til, at De kan få en god og personlige service?
  •  Synes mæglerens markedsføring i dagblade, i lokalblade, på internettet, via køberkartotek m.v. at være effektiv, således at salgsindsatsen også kan forventes at blive effektiv for Deres ejerbolig?

Overvej nøje om De kan sælge selv

De kan i dag få adgang til en lange række selv-sælger pakkeløsninger, som henvender sig til boligsælgere, som har mod på selv at finde en køber til deres ejendom.
De skal selv annoncere og vise Deres bolig frem for potentielle købere. Til gengæld er der mange skattefrie kroner at spare ved at benytte denne service. Hvis De imidlertid ønsker full-service formidlings assistance, må De betale prisen for en god lokal ejendomsmægler.

Giv og forlang alle oplysninger på skrift

Sørg for skriftligt at oplyse ejendomsmægleren og køber om alle eventuelle fejl og mangler ved ejendommen. Mundtlige oplysninger til mægler og/eller køber “holder typisk ikke i retten”, da købers hukommelse almindeligvis er ganske kort i sådanne sager.

Husk el- og tilstandsrapporten

De bør sørge for, at der udarbejdes en el- og tilstandsrapport, såfremt De sælger en villa eller et fritidshus. Rapporten er ikke billig, men såfremt en sådan tillige med tilbud på ejerskifteforsikring er forelagt køber inden dennes underskrift af købsaftalen, vil De som altovervejende hovedregel have afskåret køber fra at komme med mangelindsigelser.Vær V

Sælg selv og spar mæglersalæret

Husk energimærkningen

Det er ved lov fastlagt, at køber (afhængig af ejendomstypen) kan forlange, at De lader et energimærke udføre. Energimærket er medvirkende til at oplyse køber om ejendommen stand og anvendelsesudgifterne (varme, el og vand), således at De loyalt har oplyst køber om emnet – helst inden køber skriver under på købsaftalen.
Læs nærmere her om prisfastsættelse af boligen.

BoligAssistancens ydelser

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.
Sælg selv og spar mæglersalæret.
Scroll to Top