Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Salg af bolig via ejendomsformidler/ejendomsmægler

Boligsalg via ejendomsmægler. Det er oftest lettest men ikke altid en fordel at bruge en ejendomsmægler til at sælge, og de fleste vælger stadig at lade en ejendomsformidler (ejendomsmægler) klare hele salgsarbejdet.

Ejendomsmæglere er slet IKKE mæglere !

Selv om det kaldes for en ejendomsmægler, så er en ejendomsmægler slet ikke en mægler.
Definitionen på en mægler er en person, der neutralt og uvildigt skal få to parter til enes i et kompromis til fælles bedste, men det er ikke det, som en ejendomsmæglers opgave er. 
Siden 1. januar 2015 har det været præciseret i lovgivningen, at en ejendomsmægler er sælgers repræsentant og ikke må rådgive og vejlede både sælger og køber i en og samme bolighandel. Derfor er en ejendomsmægler ved et boligsalg i bund og grund slet ikke en mægler, men blot en boligsælger.
Som boligkøber skal du derfor være bevidst om, at ejendomsmægleren, som har boligen til salg, udelukkende varetager sælgers interesser. 
Gengivet fra Forbrugerrådet Tænk. https://taenk.dk/privatoekonomi/boligkoeb/koeberraadgivning

Fordele

Ved at sælge gennem en ejendomsmægler får De efter sigende adgang til og kontakt med et stort antal parate købere i et køberkartotek.
Ejendomsmægleren kender prisniveauet i området  og har et omfattende lokalkendskab, hvorfor mægleren er en nyttig hjælp til at fastsætte en god og realistisk salgspris på Deres bolig.

Boligsalg via ejendomsmægler. Valg af mægler

Boligsalg via ejendomsmægler. Brug tid på at finde den rigtige ejendomsmægler. Tal med venner, familie og kolleger om deres erfaringer og besøg eventuelt også ejendomsmægleren for at se, hvordan boligerne bliver præsenteret samtidig med, at De får en aftale om en uforpligtende salgsvurdering.
Når De skal vælge en ejendomsformidler til at hjælpe Dem med salget, er det en mulighed at vælge en af dem, De eventuelt har fået en gratis vurdering fra.
Inden De imidlertid lader ejendomsformidleren starte et salgsarbejde, skal der være fuldstændig enighed om, hvad prisen på huset skal være, hvordan det skal markedsføres, om det skal være på Internet, på tekst -TV eller i landsdækkende- og lokalaviser.
Der skal også være enighed om, i hvor lang tid ejendomsformidleren skal forsøge at sælge Deres bolig.

Ulemper

–      Salæret
Når De vælger ejendomsformidler, skal De være opmærksom både på det salær, der forlanges, hvad det omfatter og Deres indtryk af ejendomsformidlerens faglige kompetence.
Der findes mange forskellige “salærkoncepter”, f.eks. giver nogle mæglere nedslag i salæret ved hurtigt salg, eller når ejendommen i øvrigt er let at sælge.
Inden De indgår en aftale med en ejendomsmægler, som skal hjælpe Dem med at sælge Deres bolig, skal De sørge for at få en præcis aftale om prisen og de nærmere vilkår for ejendomsmæglerens arbejde – og husk, De kan forhandle om prisen.

Afhængighed

Hvis De vælger en ejendomsmægler som formidler, bør De også overveje, om det spiller en rolle for Dem, at næsten alle ejendomsmæglere har en fast samarbejdsaftale på provisionsbasis med et pengeinstitut, et forsikringsselskab og en kreditforening.
Et sådant samarbejde påvirker i sagens natur ejendomsmæglerens anbefalinger og uvildighed med hensyn til valg af finansiering og forsikring m.v.  At en bank, et forsikringsselskab eller en kreditforening vil anbefale sine egne produkter, siger næsten sig selv.

Formidlingsaftalen

Alt det, De er blevet enig med formidleren om, skal nedfældes i en formidlingsaftale, som De skal underskrive.
Den indeholder blandt andet oplysninger om skønnet kontantpris, mæglerens betaling (kaldet salær), udgifter forbundet med at sælge boligen, og hvor længe formidlingsaftalen gælder.
Før De underskriver en formidlingsaftale, skal De, baseret på de oplysninger ejendomsformidleren har fået fra Dem eller selv har indsamlet, forlange:
  • at der laves en salgsopstilling.
  • at der udarbejdes et salgsbudget og der skal beregnes et salgsprovenu (Deres overskud fra salget af boligen)

Udbudsprisen for boligen

Ejendomsmægleren gennemgår boligen for at få et indtryk af boligens særlige kvaliteter. Derefter undersøger han boligens dokumenter og kontrollerer blandt andet tingbogen og den evt. eksisterende belåning i boligen.
Ud fra disse oplysninger udfærdiger ejendomsmægleren et forslag til en salgspris og et salgsbudget med en beregning af Deres overskud ved salget (kaldet salgsprovenu). Salgsbudgettet er vejledende, idet prisen blandt andet kan blive påvirket af renteændringer og kursudsving.

Når boligen er sat til salg

Så snart formidlingsaftalen er indgået, forbereder ejendomsmægleren salgsmaterialet.
Boligen bliver fotograferes, der laves en plantegning og udfærdiges tekst til annoncer og salgsopstilling.
Ejendomsmægleren markedsfører herefter boligen, kontakter mulige købere i køberkartoteket og udstiller boligen i butikkens vinduer, annoncerer i aviser og på internettet.

Ejendomsformidlerens opgaver

Ejendomsformidlerens opgave er først og fremmest at skabe kontakt mellem Dem og en potentiel køber og forsøge at sælge ejendommen til den pris og på de vilkår, De og ejendomsformidleren er blevet enige om.
I den forbindelse omfatter ejendomsformidlerens primære opgaver fastsættelse af boligens salgspris, udarbejdelse af formidlingsaftale, salgsopstilling, annoncering, etablering af købsaftale, når der er en køber mv.
Udover dette viser ejendomsformidleren også typisk boligen frem til interesserede køberemner. Ofte må ejendomsformidleren vise boligen frem mange gange, og dette koster normalt ikke ekstra, selvom der også kan være tale om at vise boligen frem til en repræsentant for en anden kreditforening end den, mægleren selv foreslår og samarbejder med.
På Fyn eller i Jylland var det tidligere almindeligt, at sælger også var repræsenteret af en advokat. Ejendomsmægleren skal i disse områder først og fremmest hjælpe Dem med at sælge boligen, medens advokatens arbejde består i at gennemgå de dokumenter, som laves af ejendomsmægleren, tilvejebringe oplysninger til brug for boligens salg og gennemgå købsaftale, skøde og forskellige handelsdokumenter.

Fremvisning

Når boligen skal fremvises, er det i visse tilfælde tilrådeligt at overlade opgaven til ejendomsmægleren. Interesserede købere kan på den måde frit stille mægleren spørgsmål om boligen. De kan dog også selv forestå salget og fremvise boligen, hvorved de sparer hele det dyre mæglersalær.
Ejendomsmægleren vil løbende orientere Dem om, hvor mange interesserede der har været, og hvordan det i øvrigt går med salget.

Bolighandlen afsluttes

Når der er en køber til boligen, bliver købsaftalen skrevet under. Købers rådgiver drager herefter omsorg for at berigtige handlen med tinglysning af skøde m.v. (berigtigelsen), og når alle handlens betingelser er opfyldt, og skødet er tinglyst uden bemærkninger, bliver overskuddet fra handlen udbetalt (provenuet).
På overtagelsesdagen aflæses el, vand og varme, og udgifterne bliver efterfølgende fordelt via refusionsopgørelsen (Deres og købers endelige afregning).
Boligsalg via ejendomsmægler.
Scroll to Top