Hvad er brutto og nettoudgiften i Salgsopstillingen ?

Salgsopstillingen er, sammen med Købsaftalen, et af de vigtigste dokumenter i en bolighandel.

Du skal her være særligt opmærksom på følgende i Salgopstillingen.

Hvad er en salgsopstilling?

Salgsopstillingen præsenterer boligen med billeder, beskrivelse, plantegninger, tekniske data og økonomiske samt andre forhold, som vedrører boligen.

Det er sælgers ejendomsmægler, som udarbejder salgsopstillingen, og det er et lovkrav, at den udgør en integreret del af købsaftalen.

De fleste ejendomsmæglere er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), hvilket er årsagen til at salgsopstillingerne ligner hinanden og er udformet efter en skabelon, som sikrer at alle de lovpligtige oplysninger er med.

Ejerudgifter

Ejerudgifterne dækker over de fleste af de faste udgifter, der er ved at købe og eje en bolig, herunder Ejendomsskatter/grundskyld, ejendomsværdiskat, husforsikring og udgifter til (grund) ejerforeningen samt renovation, skorstensfejning og skadesdyrsbekæmpelse. Men forbrugsudgifter til vand, varme, el og gas mv. er ikke indeholdt i opstillingen og ej heller boligkøberens kommende udgifter til lån.

I salgsopstillingen kan du aflæse boligens månedlige og årlige ejerudgifter. Du skal imidlertid være opmærksom på, at disse udgifter ikke er statiske, og de kan stige med tiden.

Brutto- og nettoudgifterne

Disse angiver, hvad det vil koste at låne til købet af boligen. Brutto viser den månedlige ydelse før skat, mens Netto er den månedlige ydelser efter skat.

Brutto/Netto bliver udregnet ud fra en Standardfinansiering, som er den finansieringsmodel alle ejendomsmæglere benytter i salgsopstillingen. Herved kan man som køber nemt og enkelt sammenligne udgifterne ved de forskellige boliger man har udset sig.

Men det er ikke givet, at der altid kan opnås Standardfinansiering af en bolig. Det vil blive afdækket ved den efterfølgende vurdering, som din bank/långiver får foretaget vedr. den specifikke bolig.

Købers kontantbehov

Ud over boligens kontantpris, skal man som boligkøber være forberedt på at der er flere udgifter end blot ejendommens kontantpris. Der vil således være en række andre udgifter forbundet ved købet, som f.eks. rådgiversalær, låneudgifter, tinglysningsafgifter, som forsikringer. De fleste af disse vil fremgå af punktet Købers kontantbehov i Salgsopstillingen.

Bebygget areal, boligareal, grundareal og tinglyst areal…

Ejendommens arealer og BBR-oplysninger skal fremgå af Salgsopstillingen, og disse kan variere fra en boligtype til en anden.

Det bebyggede areal er det, som findes i boligens stueplan, mens boligarealet dækker over det samlede areal, som er godkendt til beboelse – altså både stueetagen, førstesalen, evt. beboelig kælder osv.

Grundarealet er det samlede areal for grunden, som også inkluderer boligens bebyggede areal samt hvor meget af grunden, der går til vej.

lejligheder findes der både et tinglyst areal og et BBR-areal. Det tinglyste areal måles fra ydersiden af ydervæggen til og med halvdelen af væggen ind til naboen. Til forskel fra det tinglyste areal, så indgår der i BBR-arealet også lejlighedens andel af fællesarealer, som f.eks. trappeopgangen.

Du kan læse mere om de forskellige arealer her.

Bemærk, Salgsopstillingens plantegning kun er vejledende. Disse mål bør således kontrolleres.

Gæld uden for købesummen

Gæld uden for købesummen skal være angivet i salgsopstillingen. Det er gæld, du som køber, skal overtage, medmindre andet aftales ved Købsaftalens forhandling.

Det er typisk fælleslån optaget i Ejerforeningen i forbindelse med større renoveringer. De fleste fælleslån kan indfries ved ejerskifte.

Din rådgiver skal medtage dette i forhandlingerne med sælger og om muligt foranledige sælgers indfrielse af sådanne lån ved handlen.

Servitutter

Disse tinglyses på de enkelte ejendomme og udgør en eller anden form for begrænsning i ejendomsretten. Sådanne servitutter følger ejendommen, og du skal, som køber, respektere ved dit boligkøb.

Servitutter kan indeholde bestemmelser om f.eks. færdselsrettigheder, bebyggelseshøjde, Grundejerforenings- og Ejerforeningsforhold, Vedtægter m.v.

I salgsopstillingen og den af mægler udleverede Tingbogsattest, kan du aflæse, hvilke servitutter, som gør sig gældende og som kan have betydning for boligens handelsværdi.

Det er vigtigt, at din rådgiver undersøger alle servitutter, der påhviler ejendommen, så ubehagelige overraskelser undgås.

Salgsopstillingen er vigtig

Salgsopstillingen er, sammen med Købsaftalen, et af de vigtigste dokumenter i en bolighandel. Den skal derfor gennemgås og tolkes omhyggeligt ved indgåelse af et boligkøb.

Bemærk, at der kan være udarbejdet flere versioner, og det er den version, som ledsager Købsaftalen, som er den gældende.

Oplysningerne i salgsopstillingen er indhentet via andre datakilder, og man kan eftertjekke disse ved at kontrollere Salgsopstillingen med bl.a. BBR-meddelelsen, tingbogsattesten og Ejendomsdatarapporten. Dette er dokumenter, som udleveres af mægler sammen med Købsaftalen.

Ejendomsmægleren er erstatningsansvarlig for korrektheden af alle oplysninger i Salgsopstillingen.