Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Oplysningsskemaet fra administrator

Ejerlejlighedsskema.  – et af de vigtigste dokumenter ved køb af ejerlejlighed

Ejerlejlighedsskema. Ved køb af ejerlejlighed, bør De via Deres køberrådgiver grundigt undersøge ejerforeningens forhold, herunder regnskaber og budgetter samt indholdet af de seneste generalforsamlingsprotokollater.
Sælger/sælgers mægler er således forpligtet til at indhente og udlevere et såkaldt ejerlejlighedsskema. I dette har ejerforeningens formand eller administrator besvaret en række vigtige spørgsmål om forholdene i ejendommen, herunder sikkerhedsstillelsen til ejerforeningen.

Et ejerlejlighedsskema

indeholder spørgsmål, der vedrører relevante forhold for ejerlejligheden og ejerforeningen.
Ejerlejlighedsskemaet med bilag indeholder oplysninger om ikke blot selve ejerlejligheden men ligeledes om ejerforeningens økonomi, bygningernes stand og mange andre forhold.
Ved handel med ejerlejligheder er det obligatorisk, at sælger udlevere ejerlejlighedsskema med bilag samt skriftlige oplysninger fra ejendommens administrator.
Sædvanligvis bestiller ejendomsmægleren/sælgerrådgiveren skemaet hos ejendommens administrator forbindelse med udarbejdelsen af salgsopstilling og udkast til købsaftale. Prisen for ejerlejlighedsskemaet varierer fra administrator til administrator men prisen ligger på ml. kr. 1.800,00 og kr. 4.500 inkl. moms.
Bilagene tilknyttet ejerlejlighedsskemaet og administrators besvarelse omfatter bl.a. kopi af ejerforeningens seneste generalforsamlingsreferater, årsregnskaber og budgetter samt ejerforeningens vedtægter og husorden m.v.

Ejerforeningens administrator

Bestyrelsen i en ejerforening har sædvanligvis antaget en administrator, der bistår bestyrelsen med den daglige drift af ejendommen. Administrators beføjelser og pligter afhænger af, hvad der er vedtaget på en generalforsamling, af bestyrelsens instruktioner og af vedtægterne.
Administratoren er i besiddelse af vigtige dokumenter og oplysninger om ejerforeningen og ejerlejligheden, som er relevante for en køber. Sælger/sælgers mægler eller sælgerrådgiver skal således i enhver ejendomshandel omhandlende ejerlejligheder rette henvendelse til administrator med henblik på dennes udfyldelse og fremsendelse af et såkaldt ejerlejlighedsskema med tilhørende bilag.
På ejerlejlighedsskemaet skal sælger/mægler eller sælgerrådgiveren afkrydse de spørgsmål, man ønsker svar på fra ejendommens administrator med samtidig bestilling af ejerforeningens vedtægter, seneste årsregnskaber og seneste generalforsamlingsreferater.
Ejerlejlighedsskema.
Scroll to Top