Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

BBR arealet

Arealet i en ejerlejlighed udgøres ikke kun af det beboede areal, men tæller også adgangsarealerne med. Derfor er det tinglyste areal ofte mindre end bruttoetagearealet.  Læs mere her om det trygge boligkøb.
BBR arealet. Hvordan opgøres arealet af en ejerlejlighed?
BBR arealet. Arealet i en ejerlejlighed opgøres på to måder: bruttoetagearealet og det tinglyste areal.
Det kan være en god ide at tjekke den nye DS 13000, for yderligere oplysninger omkring arealer og opmålinger.

Bruttoetagearealet

Bruttoetagearealet for en ejerlejlighed registreres i BBR, Bygnings- og Boligregistret, efter samme principper som en andelsbolig.
Det betyder, at en del af adgangsarealet, f.eks. opgang eller svalegang, indgår i lejlighedens areal.

Det tinglyste areal

Ved salg af en ejerlejlighed er det normalt det tinglyste areal, som oplyses. Det tinglyste areal er resultatet af en landinspektørs opmåling, da ejendommen blev opdelt i ejerlejligheder. Som tommelfingerregel er det det tinglyste areal 10 procent mindre end bruttoetagearealet. BBR arealet kan således variere væsentligt herfra. Se endvidere OIS.
Forskellen mellem bruttoetagearealet og det tinglyste areal er lejlighedens andel af adgangsarealer. Det tinglyste areal fremgår af tingbogsattesten og ejerlejlighedskortet og udgør som regel udelukkende lejlighedens beboede areal.
I forbindelse med et salg skal du som sælger sikre dig, at oplysningerne i BBR afspejler de faktiske forhold, og som køber skal du læse BBR-meddelelsen grundigt for at sikre dig, at den giver en korrekt beskrivelse af ejendommen.

Hvilken betydning har arealet i praksis?

BBR arealet i en ejerlejlighed.
Bruttoetagearealet har betydning for det såkaldte fordelingstal for en lejlighed.
Fordelingstallet er den grundlæggende fordelingsnøgle, som afgør, hvor stor en del af ejerforeningens udgifter – og eventuelle indtægter – ejeren af den enkelte ejerlejlighed skal bære. Fordelingstallet er som regel etableret på udstykningstidspunktet på baggrund af den enkelte lejligheds størrelse.
Fordelingstallet anvendes bl.a. til at fordele fællesudgifterne efter. En storlejlighed betaler således en større andel af fællesudgifterne end en mindre lejlighed. Der kan dog være undtagelser.
Fordelingstallet har også en betydning, når der afholdes generalforsamling. Her hænger vægten af den enkeltes personlige stemmer sammen med fordelingstallet.
Fordelingstallet har derudover betydning for ejerens relative andel af ejerforeningens grund og fælles bygningsbestanddele.
Alle kommuner fører et register med oplysninger om bygnings- og boligforhold (BBR).
En BBR-ejermeddelelse er en udskrift af registrets oplysninger om en ejendom. Ud over arealet af en lejlighed kan du finde oplysninger om opførelses år, varmeinstallationer, anvendelse samt toilet-, bad- og køkkenforhold.
De kan se, hvilke oplysninger BBR har på din ejendom, eller få en gratis BBR-meddelelse på hjemmesiden www.ois.dk . Skal du have en BBR-meddelelse fra kommunen, har de lov til at tage et gebyr.

Nye regler om boligannoncering

BBR arealet i en ejerlejlighed.
Ejendomsmæglerne skal fremover annoncere ejerlejligheder til salg med BBR-arealet i stedet for det tinglyste boligareal. Det sker for at skabe bedre sammenlignelighed og gennemsigtighed for forbrugerne.
Det tinglyste areal omfatter bruttoarealet af selve lejligheden, inklusive ydervægge og halvdelen af skillevægge til andre lejligheder, mens BBR-arealet også omfatter andelen af fællesarealer i forbindelse med lejligheden – hvilket primært vil sige trappe- og gangarealer. Det betyder, at det oplyste boligareal bliver lidt større på papiret.

Gode råd til forbrugeren

Vær opmærksom på, at BBR-arealet er en teknisk udregning af boligens areal, hvor ydermure, halvdelen af skillevægge til andre lejligheder samt fællesarealer som trappe- og gangarealer tælles med.
Tag Dem god tid til selv at gå og ud kigge på boligen og fornemme, om den stemmer overens med Deres forventninger og behov. Medbring eventuelt et målebånd, så De selv kan tage indvendige mål og sikre dig, at der er den nødvendige plads f.eks. til Deres møbler.
Allier Dem tidligt i Deres søgningsproces med en boligrådgiver, så De kan opnå en korrekt og uvildig rådgivning lige fra begyndelsen. Den ejendomsmægler, der har boligen til salg, er sælgers mægler og skal primært varetage sælgerens interesser.
Få yderligere information på Boligejer.dk
Scroll to Top