Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Nye lovkrav til olietanke. De nye lovkrav til olietanke trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

Nye lovkrav til olietanke. Formålet er at forebygge olieforurening af jorden. Men spørgsmålet er, om alle boligejere har husket at få bragt forholdene på plads. Hvis olietanken ikke opfylder de nye krav, er der nemlig ingen mulighed for forsikringsdækning, og dermed risikerer boligejeren at pådrage sig nogle enorme udgifter, hvis skaden sker.
Dette indlæg er til orientering, og Boligassistancen yder ikke rådgivning vedrørende olietanke.

Hvilke krav skal være opfyldt?

De nye regler vedrører olietanke på under 6000 liter og generelt gælder følgende:
  • Såkaldte returrør skal fjernes – i stedet skal der installeres enstrenget rørføring. Baggrunden for dette er, at returrørene kan blive utætte, hvorved olie kan løbe ud i jorden.
  • Der skal være monteret overfyldningsalarm på alle olietanke, som står frit (dvs. ikke er gravet ned.) Dette gælder også indendørs tanke. Alarmen advarer, så overfyldning undgås!
  • Hvis olietanken varigt er taget ud af brug, skal den sløjfes. Der findes særlige regler for hvordan dette skal gøres.
  • Hvis tanken er nedgravet og etableret før 1. april 1970, skal den som hovedregel fjernes, idet den anses for at være forældet.
  • Hvis tanken er nedgravet, kugleformet og lavet af plast samt fremstillet af firmaet AJVA-PLAST A/S skal man være særlig opmærksom, idet der er en øget risiko for at denne type olietank forurener. Det kræves som hovedregel, at olietanke af dette fabrikat skal sløjfes senest efter 20 år. Visse typer er dog allerede nu ulovlige.
Ved etablering af en ny olietank skal man oplyse kommunen om hvor på grunden olietanken tænkes etableret samt tidspunktet for etableringen. Man skal samtidig vedlægge en ”tankattest” fra leverandøren. Kommunen skal orienteres senest 14. dage inden etableringen.
Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvem skal betale, hvis boligejerens olietank forurener jorden?

Langt de fleste boligejere er automatisk dækket af en forsikring, via deres olieselskab, hvor præmien er lagt oveni olieregningen. Disse boligejere kan således slippe med at betale en selvrisiko på kr. 2.000, hvis uheldet er ude – vel at mærke hvis deres olietank er lovlig!
Har boligejeren imidlertid ikke sikret sig, at hans olietank lever op til de nye regler, ser situationen helt anderledes ud, så er der nemlig ingen dækning og det kan blive ganske dyrt. Oprensning af en olieforurenet grund kan nemlig nemt koste hundrede tusinder af kroner. Det tilrådes derfor, at alle boligejere sikrer sig, at deres olietanke lever op til kravene. Er man det mindste i tvivl, bør man straks få en oliefyrsmontør til at tjekke tankinstallationen.

Olietanke kan give husejere problemer

 Nye lovkrav til olietanke
Forurening forårsaget af olietanke i enfamiliehuse kan medføre store forsikringsproblemer.
En lækkende olietank og deraf følgende grundforurening kan blive en meget bekostelig affære for ejere af enfamiliehuse, og dette uanset, at alle 350.000 ejere af olietanke siden år 2000 har været dækket af en forsikringsordning mod olieudslip.
Denne forsikring, som typisk koster kr. 200 om året giver imidlertid ejerne en falsk tryghed, idet det har vist sig, at forsikringsselskaberne fuldt lovligt nøjes med kun at fjerne en del af den forurenede jord.

Stort værditab

Nye lovkrav til olietanke. Lovgivningen giver således forsikringsselskaberne lovhjemmel til at undlade at fjerne den sidste oprydning, hvilket typisk sker, når det vurderes at udgifterne er for store i forhold til risikoen for miljø og mennesker.
Den resterende forurening medfører følgelig, at grunden havner i Regionens register over forurenede lokaliteter, hvilket på sigt kan medføre et stort værditab for ejerne.
Nye lovkrav til olietanke.
Scroll to Top