Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Prisfastsættelse ved boligsalg

Inden De træffer endelig beslutning om at sælge, bør De rette henvendelse til en ejendomsformidler, som kan beregne, hvad De kan få ud af at sælge under hensyntagen til den nuværende gæld i ejendommen m.v.
Prisfastsættelse ved boligsalg. Ejendomsformidleren foretager en salgsvurdering og prisfastsættelse af Deres bolig samt en beregning af, hvor stort provenu der vil være, dvs. hvor meget der efter salget bliver tilbage til Dem selv.

Hvad koster naboejendommene?

Såfremt De ønsker at danne Dem et billede af en bestemt ejendoms sandsynlige handelspris og salgstid, kan De anmode Deres ejendomsmægler om at få konkret information i henhold til e-nettets web-ejendomsdataserver med oplysninger om handelspriser på ejendomme indenfor en nærmere fastlagt adresse og radius.
De bør altid gøre krav overfor Deres ejendomsmægler om at få denne dokumentation, førend De indgår en formidlingsaftale om salget af Deres ejendom.
Med oplysninger om tidligere handler i nabolaget kan De således med langt mere vægt argumentere for Deres salgspris (som sælger).

Overblik

Data vedr. solgte boliger, aktuelle salgspriser, liggetider m.v.
Der findes en række værktøjer til afdækning af disse vigtige informationer, f.eks. følgende:
– Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister ESR, som vedligeholdes af kommunerne. Oplysningerne føres tidligst ind i registeret efter tinglysning af skødet.
– Boligejer.dk hvor De kan se de gennemsnitlige salgspriser for ejerlejligheder, huse eller sommerhuse i et specifikt område.
 – E-nettet  og Ejendomsdata giver uvurderlige oplysninger for boligsælgere og boligkøbere i forbindelse med navnlig prisfastsættelse af boligen mv.
Via disse værktøjer kan De få et hurtigt overblik over salgs- og udbudspris i det lokalområde de enten søger at købe eller sælge ejendom i.
Herudover er der angivelse af de faktiske salgstider på solgte ejendomme.
Dataoplysningen sker ved adresseindtastning for den ønskede ejendom med angivelse af størrelsen på søgningens radius, hvorefter De kan få en liste over relevante ejendomme med salgsdato, salgspris, størrelse, vægtet etageareal mv.
Denne søgning kan ydermere specificeres på ejendomstype og tidsperiode siden sidste salg.
Ønsker De mere information kan visse af systemerne genere en rapport med handelsoplysninger som eksempelvis udbudspris, salgstid og ejendomsmægler, samt yderligere oplysninger om ejendommen, f.eks. om ejendommen er bygget i træ med el-opvarmning, eller der er tale om et murstenshus med gasfyr.

Markedsviden og forberedelse

Når De som sælger af ejendom skal forberede Dem til at indgå en handel, har De mulighed for nemt og hurtigt se alle de informationer, De har brug for. De kan se, om der er andre ejendomme til salg i området, og De kan se priserne på de handlede ejendomme.
Resultatet af søgningen kan udskrives og fremsendes til brug for vurderingen af den salgspris Deres ejendomsmægler er nået frem til som led i formidlingsaftalens forhandling med mægleren.

Let og overskueligt

Salgspriser for huse, lejligheder og sommerhuse
På kortet på Boligejer.dk kan De se de gennemsnitlige salgspriser for ejerlejligheder, huse eller sommerhuse i et specifikt område.
De kan sammenligne salgsprisen for tre forskellige områder, og se hvordan prisen for boliger har udviklet sig over de sidste tre år.

Beregning af priserne

Priserne beregnes som den gennemsnitlige salgspris pr. kvadratmeter bolig. Det betyder, at der ikke tages højde for, at der er forskelle på boligens alder og vedligeholdelsesstand, beliggenhed, eller grundens størrelse. Disse forhold skal De selv tage højde for.

Prisfastsættelse ved boligsalg.

Scroll to Top