Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

–  de forskellige boligtyper

Boligtyper et overblik. En bolighandel rummer mange facetter, uanset om De skal købe eller sælge. De kan således være vanskeligt at skabe sig et overblik over markedet, specielt hvis det er første gang, man skal købe eller sælge bolig.
Derfor kan det være en god idé først at sætte sig lidt ind i boligmarkedet og få et indblik i prisudviklingen på ejerboliger indenfor de sidste par år.
Når De har besluttet Dem for at købe en ny bolig og sælge Deres evt. nuværende, bør De også undersøge, hvilke aktører, der er på markedet. Det kan hjælpe Dem til at vælge den rådgivning, der passer bedst til netop Deres situation.
Inden De begynder at søge efter Deres nye bolig, kan det også være en god idé at undersøge, hvilke boligtyper der er på markedet. Det gør det nemmere at finde den bolig, der passer til Dem og Deres families behov.

Hvilke boligtyper finder De på ejendomsmarkedet?

Der findes mange forskellige former for og varianter af ejerboliger. De mest almindelige typer af ejerboliger er imidlertid:

En-/tofamiliehuset

Enfamiliehuset – også kaldet parcelhuset eller villaen – er den mest almindelige ejerboligtype i Danmark. Som regel ejes boligen af en eller to personer og bebos kun af én familie, men tofamiliehuse forekommer også. Parcelhuset er karakteristisk ved, at der ud over selve bygningen hører en større eller mindre grund til ejendommen.

Ejerlejligheden

Ejerlejligheden er, som navnet siger, en lejlighed, De ejer individuelt.
Den bygning, ejerlejligheden ligger i, er fælles ejendom for alle de, der ejer en ejerlejlighed i ejendommen. Det samme gælder den grund, der eventuelt hører til bygningen. Som ejer af en ejerlejlighed skal De deltage i betalingen af de samlede fællesudgifter. Fordelingen af fællesudgifterne afhænger som regel af ejerlejlighedens størrelse.
Ejerne af lejlighederne i en ejendom er organiseret i en ejerforening. Ejerforeningens vedtægter regulerer, hvilke rettigheder og pligter De har som ejer af en ejerlejlighed i ejendommen. Vedtægten for ejerforeningen er derfor et meget vigtigt dokument. En gang om året holder ejerforeningen generalforsamling, og her drøftes og godkendes foreningens regnskab og det kommende års budget for ejendommens fælles driftsudgifter.
Ejerforeningens generalforsamling kan beslutte, at den bygning, ejerlejligheden ligger i, skal renoveres, f.eks. have nye vinduer, altaner eller lignende. Sådanne udgifter skal De som ejer af en ejerlejlighed deltage i betalingen af, og De skal være opmærksom på, at disse udgifter kan være ganske betydelige.

Sommerhus/Fritidshus

Sommerhuset minder en del om enfamiliehuset. En væsentlig forskel er imidlertid, at et sommerhus kun må benyttes en begrænset del af året (april til oktober), hvad enten De selv bor i det eller udlejer det. Da lejeindtægterne ofte indgår i vurderingen af, om De har råd til at købe et sommerhus, skal De blandt andet være opmærksom på, at der er regler for, hvor mange dage om året et sommerhus må udlejes.

Andelsbolig

Når De køber en andelsbolig, køber De hverken mursten eller jord.
Det, De køber, er et andelsbevis, som giver brugsret til en bestemt lejlighed.
I andelsboligen er fællesskabet mere omfattende end i andelboligforeningen, og det er vigtigt at gøre sig klart, at det er flertallet af andelshaverne, der bestemmer. Den bygning, andelslejligheden ligger i, ejes af andelsboligforeningen. Udover at betale til det lån, De eventuelt optager for at købe andelsbeviset, er det vigtigt at være opmærksom på, at De også skal betale husleje til andelsboligforeningen for at bruge andelslejligheden.
Hvis De vil sælge Deres andelsbolig, kan De ikke selv frit bestemme prisen, idet der i lovgivningen er fastsat særlige regler om prisfastsættelsen ved salg. Når De køber en andelsbolig, er det derfor meget vigtigt at gennemgå andelsboligforeningens vedtægter, generalforsamlingsreferater og regnskaber.
Køb af en andelsbolig kan ikke finansieres via et lån i et realkreditinstitut, men De kan låne penge til køb af andelsbeviset i et pengeinstitut.

Ideelle anparter

En del boliger sælges som såkaldt ideelle anparter. Det gælder navnlig “lejligheder” i ældre store villaer, som er blevet opdelt i flere boliger. De juridiske regler, der regulerer denne type sameje, kan være meget forskellige, og der er derfor særlig grund til at være opmærksom på de individuelle vilkår. Vær navnlig opmærksom på samejeoverenskomsten eller den aftale, hvor villaen eller lignende er opdelt i særskilte boliger/ lejligheder.
Ved køb af en ideel anpart kan der være så mange faldgruber, at det altid må anbefales at søge rådgivning inden købet.
BoligAssistancen har valgt at koncentrere sig om den klassiske ejerbolig, det vil sige parcelhuset, ejerlejligheden, ideelle anparter og sommerhuset.
Boligtyper et overblik.
Scroll to Top