– Sikkerhed og tryghed

Ansvarsforsikret boligrådgivning. Sikkerhed og tryghed er det allervigtigste, når De står for at skulle købe eller sælge bolig, og valget af rådgivere bør naturligvis ske med omhu. Boligassistancen er fuldt ansvarsforsikret, på lige fod med hvilket som helst dansk advokatkontor, i  Lloyd’s Insurance Company SA via Dahlberg Assurance Agentur A/S.

Som rådgivere i bolighandler er vi hos BoligAssistancen underlagt et meget omfattende ansvar. Et ansvar, som vi til fulde lever op til, så Deres ejendomshandel kan komme trygt i hus.

Rådgiverens ansvar over for boligsælger eller boligkøber

Ansvarsforsikret boligrådgivning. Når De vælger Deres køber – eller sælgerrådgiver ved Deres kommende eller igangværende bolighandel, bør De iagttage følgende forhold:

  • Deres rådgiver skal kunne dokumentere faglig baggrund og ekspertise
  • Deres rådgiver skal være tilknyttet de gængse specialiserede online databaser og oplysningsregistre.
  • Deres rådgiver skal være i besiddelse af et anerkendt ejendomssoftwareprogram, f.eks. Advosys advokatprogrammet, så De kan være sikret at de nødvendige oplysninger om boligens stand, ejerudgifter, juridiske forhold bliver korrekt viderebragt og beregnet mellem henholdsvis køber og sælger.
  • Deres rådgiver bør være erhvervsansvarsforsikret for minimum kr. 3 mio. per evt. skade/fejlagtig sagsbehandling.

Hos BoligAssistancen er vi:

  • behørigt professionelt ansvarsforsikret i Lloyd’s of London Certifikat nr. 300-010846 med en forsikringssum stor kr.  3,0 mio. per sag og evt. skade.
  • i besiddelse af den fornødne og dokumenterede faglige baggrund og ekspertise
  • tilknyttet alle gængse faglige online værktøjer indenfor bolighandelssektoren, herunder bl.a. Tingbogen, KMD(Kommunedata), E-nettet og Matrikelregistret.
  • i besiddelse af og anvender det af de fleste danske advokatkontorer benyttede software sagsbehandlingsprogram, AdvoSys fra Unik System A/S.

 Ansvarsforsikring

Boligassistancen er fuldt ansvarsforsikret, på lige fod med hvilket som helst dansk advokatkontor, i  Lloyd’s Insurance Company SA via Dahlberg Assurance Agentur A/S

BoligAssistancens ydelser

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.

Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

Ansvarsforsikret boligrådgivning.