Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Forretningsbetingelser for websitet: www.boligassistancen.dk

Forretningsbetingelser.
Logstatistik
Forretningsbetingelser. NBC Gruppen benytter en simpel logstatistik på websiderne www.boligassistancen.dk, hvilket er ensbetydende med, at websiden www.google.dk via sit statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende NBC Gruppens websider har haft indenfor et givet tidsrum, hvor de kommer fra og på hvilken del af websiden dette forlades.
Logstatistikken er udelukkende til intern brug i NBC Gruppen og logstatistikken for websiderne www.boligassistancen.dk har til formål og anvendes til at optimere websidernes søgefunktioner og funktionalitet.
NBC Gruppen anvender således udelukkende logstatistikken til at skabe øget brugervenlighed for websiderne www.boligassistancen.dk.

Søgeordspolitik

De fleste dokumenter på boligassistancen.dk er registrerede med Klassifikation og Søgeord. Disse ord er ofte gengivet i en boks nederst på alle dokumenter, så de indgår i søgningen på portalen. Klassifikation og Søgeord er primært udarbejdet til at understøtte interne relationer på portalen.

Vedrørende Ad Servers

NBC Gruppen og herunder Boligassistancen.dk har på ingen måde indgået aftaler eller partnerskaber med noget reklameserverfirma.
Cookies: Der benyttes ikke cookies på NBC Gruppens websider.

Brugerregistrering

Der anvendes ingen form for brugerregistrering i forbindelse med internetbrugernes daglige besøg på samt konsultation og anvendelse af websiderne på www.boligassistancen.dk.

Sprog

Al kommunikation med/fra NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen foregår på dansk, hvilket ligeledes gælder alle de af NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen indgåede kontrakter i relation til kontraherede og udførte opgaver.
Forretningsbetingelser.
Opbevaring af persondata
Først i forbindelse med en egentlig forud aftalt sagsbehandling og skriftligt indgået rådgivningsaftale (se rådgivningsaftaler) indenfor NBC Gruppens virkeområder og serviceydelser (rådgivning af bolighandlende via websiden www.boligassistancen.dk ) skal klienterne foretage en registrering af følgende personlige oplysninger:
navn – adresse –  -telefonnummer –  e-mail adresse
Klienternes personoplysninger registreres hos NBC Gruppen og opbevares i 5 år af hensyn til regnskabsloven, hvorefter oplysningerne slettes. Vi gemmer udelukkende personoplysninger med det formål at kunne levere bestilte ydelser og opfylde alle lovmæssige krav
NB Gruppen foretager udelukkende registreringen af klientens personoplysninger efter forudgående aftale og med det formål at kunne levere den aftalte tjeneste- og serviceydelse til klienten.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer NBC Gruppen således, at det altid sker ved afgivelse af klientens udtrykkelige samtykke, således at denne er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og hvorfor.
Kun ansatte hos NBC Gruppen har adgang til klient oplysninger. Persondata er gemt i ukrypteret format på password beskyttede computere, i aflåste og sikrede rum.
For evt. yderligere oplysninger kan De kontakte den dataansvarlige, Noël Skaarup, på selskabets telefonnummer.

Klientregistrering

NBC Gruppen registrerer følgende typer af oplysninger om klienterne:
  • Ved boligrådgivning og sagsbehandling via www.boligassistancen.dk herunder ved rådgivning og berigtigelse af boligkøb og rådgivning ved boligsalg:
Navn, adresse, telefon nr., e-mail adresse samt cpr-nr. og bankforbindelse.

Ved tilmelding til elektroniske nyhedsbreve registreres:

Navn og e-mail adresse

Formål

Førnævnte registreringer foretages med følgende formål:
Ved boligrådgivningssager, herunder ved berigtigelse af boligkøb og ved rådgivning af boligsalg benyttes registreringerne til:
  •  at kontakte offentlige myndigheder ved berigtigelse og gennemførelsen af ejendomshandlen
  •  at kontakte pengeinstitutter og realkreditinstitutter ved berigtigelse og gennemførelsen af ejendomshandlen
  •  at formidle kontakt mellem køber, mægler og sælger
  •  at holde købere og sælger samt disses repræsentanter i ejendomshandlen informeret om sagsbehandlingen.
Herudover bruges oplysningerne til at udsende elektroniske nyhedsbreve fra NBC Gruppen og BoligAssistancen til registrerede nyhedsmodtagere, dvs. modtagere, som specifikt har sagt ja til at modtage nyhedsbreve.
Vi opbevarer disse oplysninger i 5 år af hensyn til regnskabsloven. Ved afmelding af nyhedsbreve slettes data dog straks herfra.

Data adgang

Alle ansatte i virksomheden har i forbindelse med og til brug for den daglige sagsbehandling adgang til de oplysninger, der registreres om klienten.
Alle registrerede oplysninger anvendes kun internt af NBC Gruppen og BoligAssistancen.
NBC Gruppen og BoligAssistancen hverken sælger eller udlejer klientens personlige oplysninger.
Klientens personlige oplysninger videregives ikke til 3. part – medmindre vi har indhentet udtrykkelige skriftlig tilladelse hertil, eller hvor loven tillader og påkræver det. Det vil altid forudgående blive oplyst og fremgå, hvilke oplysninger der videregives og til hvem de videregives, inden evt. overførsel af oplysninger gennemføres.
NBC Gruppen og BoligAssistancen kan videregive samlede brugerstatistikker (f.eks. oversigt over klienters geografiske fordeling) for at beskrive vore tjenester for potentielle samarbejdspartnere, annoncører og andre tredje parter.

Adgang til at rette eller slette personlige oplysninger

Som klient hos NBC Gruppen og BoligAssistancen. kan man til hver en tid redigere sine personlige oplysninger ved at kontakte NBC Gruppen og BoligAssistancen. Navn, adresse og e-mail kan dog ikke slettes efter påbegyndt sagsbehandling og levering af ydelser, da de er nødvendige af lovmæssige hensyn (regnskabsdata).
Modtagere af Nyhedsbreve kan redigere og slette deres personlige oplysninger ved at anvende linket i bunden af nyhedsbrevet. OBS: Når kunden sletter sine oplysninger, afmeldes vedkommende automatisk fra nyhedstjenesten.
NBC Gruppen og BoligAssistancen transmitterer ikke klientoplysninger krypteret.

Digital sikkerhed og signatur

NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen anvender digital signatur i forbindelse med elektroniske meddelelser, herunder e-mail.
Digital signatur er en elektronisk underskrift der sikrer, at underskriveren er den, hun eller han giver sig ud for at være, når der underskrives i forbindelse med elektronisk kommunikation. Læs mere om den digitale signatur her.

Elektronisk fakturering

NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen anvender, af hensyn til vore klienter, endnu ikke elektronisk fakturering. Læs mere her om elektronisk fakturering og reglerne herfor.

Videregivelse af klientoplysninger

I følgende tilfælde vil videregivelse kunne forekomme:

Ved boligrådgivningssager:

Ved sagsbehandlingen og den nødvendige kontakt til offentlige myndigheder, pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt ved kommunikation mellem køber, mægler og sælger videregives/kommunikeres navn, adresse og cpr-nr. samt bankforbindelse.

Oplysningerne videregives til:

pengeinstitutter, realkreditinstitutter, advokater, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos NBC Gruppen har klienten altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og klienten har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om denne. Disse rettigheder har klienten efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til NBC Gruppen via e-mail til:  post@boligassistancen.dk.

E-markedsføring

Brugere af websidenwww.boligassistancen.dk kan vælge at modtage vores nyhedsbrev (e-mail-reklame). Nyhedsbrevet indeholder information om virksomheden og dens serviceydelser, nyheder, relevante tilbud mm.

Brugere modtager udelukkende Nyhedsbrevet, såfremt de forudgående har sagt udtrykkeligt ´ja tak´ hertil.

Hvis en modtager ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan denne afmelde sig via websiden www.boligassistancen.dk eller ved blot at sende en e-mail til: post@boligassitancen.dk. Herudover kan man anvende afmeldelses linket i bunden af de enkelte nyhedsbreve.

Bestilling

Bestilling af de af NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen tilbudte og leverede tjeneste – og serviceydelser kan udelukkende ske skriftligt/via e-mail, og sagernes påbegyndelse og levering sker udelukkende mod forudgående skriftligt indgået accept fra klientens side.

Leveringsbetingelser

Leveringstiderne, der, i henhold til den skriftligt indgåede rådgivningsaftale, er angivet for de enkelte ydelser, forudsætter at alle oplysninger, der er nødvendige for effektuering af bestilte ydelser, foreligger ved bestillingsafgivelse.
Påbegyndelsen af de bestilte ydelser sker straks efter Deres bekræftelse af bestillingen og vor modtagelse og registrering af det aftalte a conto honorar ved check eller bankoverførsel.

Levering

NBC Gruppens og herunder BoligAssistancens tjenesteydelser leveres elektronisk/via e-mail til klienten indenfor det i vor ordrebekræftelse aftale tidsrum. Der er ingen leveringsomkostninger ved modtagelse af vore tjenesteydelser.

Priser og ydelser

Alle vore honorarer/priser er angivet i danske kroner inklusive moms, medmindre andet er oplyst.
Vore honorarer inkluderer IKKE tinglysningsafgifter samt gebyrer og omkostninger til indhentelse af dokumentation.

Udlæg

Eventuelle nødvendige udlæg afholdes kun efter aftale med klienten. Hvis vi mener, at klienten undervejs i forløbet beder os om at udføre en opgave, som ikke er omfattet af rådgivningsaftalen, meddeler vi klienten dette, før vi går i gang med opgaven. Klienten vil således ikke modtage uforudsete og ikke på forhånd godkendte ekstraregninger fra NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen.

Prisændringer

NB Gruppen og Boligassistancen forbeholder sig ret til at ændre priserne for vore forskellige serviceydelser med 10 dages varsel. Prisændringer adviseres kun her på websiden.
Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre vore ydelseskoncepter og deres indhold. allerede bestilte ydelser leveres i overensstemmelse med det ved bestillingsafgivelsen gældende og aftalte serviceydelseskoncept og indhold.
Vore priser omfatter indhentning af nødvendige dokumenter m.v. efter aftale, men er eksklusive gebyrer m.v. til offentlige myndigheder eller andre instanser.
Først ved indgåelse af skriftlig rådgivningsaftale med NBC Gruppen og BoligAssistancen aktiveres sagsomkostninger for kunden. Kunden vil fra aftalens start få klar og præcis besked om det samlede honorar.

Betaling

NBC Gruppens/BoligAssistancens betalingsbetingelser er 3 dage fra fakturadato. Betaling kan udelukkende ske elektronisk ved bankoverførsel. Vi beregninger intet gebyr ved Deres indbetaling, idet evt. betalingsomkostninger, i klientens egen bank, dog er os uvedkommende og er ikke inkluderet i vore honorarer/priser.

Køberrådgivning

Ejendomsberigtigelser i forbindelse med Køberrådgivning faktureres inden / i forbindelse med fremsendelse af skøde til købers underskrift. NBC Gruppens/BoligAssistancens betalingsbetingelser er 3 dage fra fakturadato.
Faktura fremsendes sammen med skøde til underskrift, idet NBC Gruppen/BoligAssistancen over for ejendomsmægleren skal indestå for, at handelsomkostningerne (registreringsafgift og vort honorar) er indbetalt til os, inden sælger underskriver skødet.

SælgSelvRådgivning

Det dokumentarbejde NBC Gruppen/BoligAssistancen udfører i forbindelse med udarbejdelse af salgsopstilling og salgsbudget er af ren ekspeditionsmæssig karakter. Dokumentarbejdet omfatter ikke formidling af salg eller anden rådgivning eller bistand omfattet af lov om omsætning af fast ejendom.
Salgsopstilling og salgsbudget udarbejdes på grundlag af elektronisk indhentede oplysninger fra offentlige registre og realkreditinstitutter samt oplysninger vi modtager fra vore opdragsgivere. NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen frasiger sig i den forbindelse ansvaret for rigtigheden af oplysninger, der ikke er dokumenteret overfor os.
For SælgSelvydelser foregår kommunikationen sædvanligvis via e-mail. NBC Gruppen/BoligAssistancen påtager sig principielt ikke ansvaret for rettelser m.v., der ikke er meddelt os skriftligt, online, per telefax eller via e-mail.
Rådgivning i forbindelse med SælgSelv-boligsalg faktureres med halvdelen af honoraret ved fremsendelse af udkast til Købsaftalen til kunden. Resthonoraret faktureres i forbindelse med handlens afslutning og købesummens frigivelse overfor klienten.
Anmodning om á conto deponering af 2/3 honorar ved sagens påbegyndelse vil oftest forekomme. Ret til pris- og ydelsesændringer forbeholdes.

Oplysninger

Det dokumentarbejde NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen udfører i forbindelse med boligrådgivningssager er udarbejdet på basis af oplysninger fra opdragsgiver samt ud fra elektronisk indhentede oplysninger fra offentlige registre og realkreditinstitutter m.v.
NBC Gruppen og herunder Boligassistancen frasiger sig i den forbindelse ansvaret for rigtigheden af oplysninger, der ikke er dokumenteret overfor os.

Andre kommunikationskanaler

I henhold til den seneste revision af Forbrugeraftaleloven af d. 1. oktober 2004 har De, som klient hos NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen ret til at kommunikere med vor virksomhed via andre medier end vore websites, såfremt dette ikke er uforeneligt med den indgåede rådgivningsaftale. De vil således kunne kommunikere med vor virksomhed per telefon, telefax, e-mail eller lignende.

Fremsendelse af forretningsvilkår med posten

De kan få tilsendt vore nærværende gældende forretningsvilkår med posten. De behøver blot at sende en e-mail med forespørgsel herom.

Fortrydelsesret

I henhold til købeloven, herunder købelovens § 83, har De som klient hos NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen, som forbruger som udgangspunkt 2 års reklamationsret.
NBC GRUPPEN og herunder Boligassistancen gør imidlertid udtrykkelig opmærksom på, at vore ydelser og vor rådgivning jævnfør loven om visse forbrugeraftaler, er tilpassede tjenesteydelser.
De vil derfor, ved Deres bestilling og før vor påbegyndelse af sagsbehandlingen, modtage en e-mail, hvormed De oplyses om, at vor sagsbehandling ikke indledes, førend De skriftligt har tilkendegivet, at De ved accept af vor påbegyndelse af Deres sag samtidig accepterer, at fortrydelsesretten bortfalder.
For ydelser der leveres af NBC Gruppen og BoligAssistancen, herunder vore samarbejdspartnere, og som ligger udenfor NBC Gruppen og BoligAssistancens direkte kontrol, påtager vi os intet ansvar.

Ordrebekræftelse

De vil, umiddelbart efter vor accept af Deres bestilling af tjenesteydelser hos NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen, modtage vor ordrebekræftelse via e-mail med angivelse og bekræftelse af alle de for Deres bestilling angivne oplysninger og aftaler. De kan indenfor en periode af 5 år fra ordreafgivelsen bestille en kopi af ordrebekræftelsen hos os.
Ordrebekræftelsen vil blive send til Dem elektronisk/via e-mail som en PDF-fil og indeholder:
  • information om den købte tjenesteydelse med pris
  • det samlede beløb der skal betales
  • Deres navn og adresse
  • Navn, adresse, e-mail, telefon og alle øvrige kontaktdata til NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen.
  • oplysning om Deres reklamations- og fortrydelsesret

Fragt- og leveringsomkostninger

Der er ikke sådanne omkostninger ved modtagelsen af tjenesteydelser bestilt hos NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen.

Ansvarsforsikring

NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen er behørigt ansvarsforsikret i det internationale Lloyds of Longen med en forsikringssum stor kr. 2,0 mio. kroner per sag og evt. skade.

Reklamationsret

I henhold til købeloven, herunder købelovens § 83, har De som klient hos NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen, som forbruger og som udgangspunkt 2 års reklamationsret. Såfremt De således ønsker at reklamere over evt. hos NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen indkøbte tjenesteydelser, bør De indsende Deres reklamation hurtigst muligt og inden rimelig tid efter at en evt. mangel evt. er konstateret. Reklameres der inden for 2 måneder efter, at manglen blev opdaget, anses det for rettidigt.
De modtager, straks efter indsendelsen af en evt. reklamation til os, en skriftlig bekræftelse for modtagelsen heraf samt angivelse af omtrentlig sagsbehandlingstid samt oplysning om sagens videre forløb.

Hvem kan indgå aftaler

Bestilling af og aftaler om køb af tjenesteydelser hos NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen kan udelukkende indgås af myndige personer på 18 år og derover.

Rådgivning og jura

Den information, som findes på de NBC Gruppens og herunder de BoligAssistancen tilhørende websites, kan ikke erstatte individuel juridisk rådgivning. Såfremt disse websites og/eller informationen på disse giver Dem anledning til overvejelser eller handling, opfordres De til at søge konkret juridisk bistand forinden.
NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen fraskriver sig ethvert ansvar for urigtige eller i andre henseender mangelfulde oplysninger og informationer på de NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen og Økonomiguiden tilhørende websites eller på de eksterne websider og andre internet-steder, som der på disse websites måtte findes henvisninger og/eller links til.

Indholdet af de NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen tilhørende websites er beskyttet af ophavsretsloven.

Undtagelser

NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen påtager sig ikke rådgivningssager i forbindelse med ejendomme der er under udstykning, byfornyelse eller handler, hvor sælgers ejendom er på vej eller er på tvangsauktion.
NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen påtager sig ikke køberrådgivning I forbindelse med ejendomskøb på tvangsauktion eller ejendomskøb uden sælgers anvendelse af ejendomsmægler / advokat.
Om dette website: Se yderligere oplysninger her.

Ret til ændringer

NBC Gruppens og herunder de BoligAssistancen tilhørende websites og forretningsbetingelser kan ændres uden varsel.
Kontakt  post@boligassistancen.dk i tilfælde af spørgsmål.
Forretningsbetingelser.
Scroll to Top