Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Ejerlejlighedens fordelingstal

Fordelingstal i ejerforeninger. Såfremt ejerlejlighederne i en ejerforening har forskellig størrelse og værdi, knyttes der et fordelingstal til hver ejerlejlighed, som afspejler disse forskelle. Fordelingstallet angives ved en brøk, f. eks. 75/1800, hvor 1800/1800 er summen af fordelingstallene for alle ejerlejlighederne i ejerforeningen.
Fordelingstallet fastsættes typisk på baggrund af lejlighedernes areal eller på baggrund af lejlighedernes indbyrdes værdi ved opdelingen i ejerlejligheder.
Fordelingstallet er den grundlæggende fordelingsnøgle, som afgør hvor stor en del af ejerforeningens udgifter – og eventuelle indtægter – ejeren af den enkelte ejerlejlighed skal bære. Fordelingstallet har derudover betydning for fordelingen af stemmer ved generalforsamlingen og for ejerens relative andel af ejerforeningens grund og fælles bygningsbestanddele.

Tinglyste og administrative fordelingstal

Fordelingstallet for hver ejerlejlighed er tinglyst på ejerlejlighedens blad i tingbogen. Såfremt det mod sædvane ikke er, er lejlighederne ligestillede.
I de fleste tilfælde fordeles fællesudgifterne efter det tinglyste fordelingstal, men der kan ligeledes være tale om, at der anvendes et administrativt fordelingstal til fordeling af udgifterne. Dette forhold vil være angivet i foreningens tinglyste vedtægter med senere tillæg.
Fordelingstallet har ikke betydning for ejerlejlighedsejernes brugsret til fællesarealer eller fællesrum.
Fordelingstal i ejerforeninger.
Scroll to Top