Hvad er en refusionsopgørelse

Refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen er en opgørelse over forskellige løbende indtægter eller udgifter ved ejendommen. Skæringsdatoen er sædvanligvis overtagelsesdagen.

Refusionsopgørelse er et dokument, der udfærdiges af den der berigtiger handlen og et en slags millimeterberegning for økonomien i handlen.

Her reguleres provenuet af ejerskiftelånet. Hvis lånet ikke er hjemtaget så der kommer opkrævning på renter præcis fra overtagelsesdagen, reguleres dette ligeledes over refusionsopgørelsen.

Hvis der er vand, ejendomsskatter el. lign. der heller ikke rammer præcist på overtagelsesdagen reguleres herfor, ligesom en evt. oliebeholdning reguleres her.

De poster, der typisk indgår i en refusionsopgørelse er:

  • Ejendomsskat
  • Grundejerforeningskontingent
  • Oliebeholdning
  • Sælgers andel af præmie til ejerskifteforsikring
  • Vand- og vandafledningsafgift
  • Terminsydelser (renterne)
  • Renteindtægter/udgifter på nye lån
  • Kontantregulering på lån
  • Fællesudgifter

Begge parter godkender refusionsopgørelsen inden for en aftalt frist, og refusionssaldoen skal betales inden handelen afsluttes.

NB ! Man kan ikke medtage kompensationsbeløb for eventuelle fejl og mangler i refusionsopgørelsen, medmindre parterne forinden har aftalt dette.

Refusionsopgørelse.