Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Hvad er en refusionsopgørelse

Refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen er en opgørelse over forskellige løbende indtægter eller udgifter ved ejendommen. Skæringsdatoen er sædvanligvis overtagelsesdagen.
Refusionsopgørelse er et dokument, der udfærdiges af den der berigtiger handlen og et en slags millimeterberegning for økonomien i handlen.
Her reguleres provenuet af ejerskiftelånet. Hvis lånet ikke er hjemtaget så der kommer opkrævning på renter præcis fra overtagelsesdagen, reguleres dette ligeledes over refusionsopgørelsen.
Hvis der er vand, ejendomsskatter el. lign. der heller ikke rammer præcist på overtagelsesdagen reguleres herfor, ligesom en evt. oliebeholdning reguleres her.
De poster, der typisk indgår i en refusionsopgørelse er:
  • Ejendomsskat
  • Grundejerforeningskontingent
  • Oliebeholdning
  • Sælgers andel af præmie til ejerskifteforsikring
  • Vand- og vandafledningsafgift
  • Terminsydelser (renterne)
  • Renteindtægter/udgifter på nye lån
  • Kontantregulering på lån
  • Fællesudgifter
Begge parter godkender refusionsopgørelsen inden for en aftalt frist, og refusionssaldoen skal betales inden handelen afsluttes.
NB ! Man kan ikke medtage kompensationsbeløb for eventuelle fejl og mangler i refusionsopgørelsen, medmindre parterne forinden har aftalt dette.
Refusionsopgørelse.
Scroll to Top