Mæglernes tilbud om skødeskrivning er yderst prekært

Ejendomsmægleres rådgivning. Det er ikke en ejendomsmægler tilladt at repræsentere en sælger og samtidig køberen af sælgers ejendom!

Advarsel til boligsælgere!

Siden det mere end 60 år gamle monopol på skødeskrivning blev frataget advokatstanden i 1996 er skødeskrivningen blevet en konkurrenceudsat standardydelse, som udbydes af flere aktører (f.eks. køberrådgivere, ejendomsmæglere, pengeinstitutter og realkreditinstitutter) med lavere priser til følge.

Ejendomsmæglerne har således siden 1996 haft adgang til at skrive skøder for køberne, også i sager hvor de i forvejen fungerer som sælgers repræsentant i en given ejendomshandel. Ejendomsmægleren må dog ikke samtidig rådgive køber, da ejendomsmægleren i sagens natur er sælgers repræsentant.

Det er en klar forudsætning, at køber først må modtage tilbud fra ejendomsmægleren om skødeskrivning, når købsaftalen er endeligt underskrevet af såvel køber som sælger, så der ikke kan opstå nogen form for interessekonflikt i forhold til sælgeren.

LAD ALDRIG MÆGLER BERIGTIGE HANDLEN !

Bemærk i den forbindelse følgende fra Boligejerne.dk: “Det er op til køber at beslutte, hvem han ønsker bistand fra i forbindelse med indgåelse af købsaftale og berigtigelse af handlen” og i den forbindelse skal det erindres, at det er Erhvervsstyrelsen, som står bag boligejerne.dk.

De bør ALDRIG, hverken som sælger eller køber, acceptere, at det er sælgers ejendomsmægler (der jo alene repræsenterer sælger), som berigtiger handlen (skøde og tinglysning, refusionsopgørelse samt frigivelse af købesummen overfor sælger). Dette er ganske uhørt og imod al handels sædvane.

Endvidere vil sælgers ejendomsmægler i så fald få ”hals og håndsret” over den af køber deponerede købesum og kunne frigive denne uden nogen form for kontrol af, hvorvidt vilkårene herfor var opfyldt (anmærkningsfrit skøde, fejl og mangler m.v.). Dette er naturligvis ikke acceptabelt, og det er ikke et krav mægler kan fremsætte på et lovligt grundlag. Mægler kan tilbyde ydelsen til sin klient MEN kan absolut ikke gøre en handlen betinget heraf.

Det er alene køber, som suverænt bestemmer, hvem der skal berigtige en ejendomshandel. 

Berigtigelsen er altid inkluderet i vort salær, og sælger bør ikke særskilt, udover mæglersalæret m.v., betale mægler for denne ydelse (som i stedt burde være et prisafslag til køber). Mæglerne beregner sig typisk beregner sig kr. 6-12.000 for, udover mæglersalæret, forsikringsprovision, finansieringsprovision m.v.!). Sælger kan således helt spare denne udgift, og køber får ikke nogen ekstra udgift i den forbindelse.

Lovgivningen overholdes oftest ikke af mæglerne

Jf. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har en ejendomsmægler ikke mandat til at gøre handlen betinget af, at mægler skal varetage en handels berigtigelse og dermed påføre en forbruger/sælger en helt unødig udgift.

Der skal endvidere henvises til:

Jf. § 30 m.fl. i Lov om formidling af fast ejendom m.v. – Lov nr. 526 af 28/05/2014, skal ejendomsmæglere oplyse sælger/forbrugeren om enhver økonomisk interesse mægler har i sælgers/forbrugerens valg af alle former for ydelser i tilknytning til salget af dennes ejendom. Modtager mægler således vederlag som følge af f.eks. berigtigelse af handlen for sælger, skal mægler oplyse både sælger og køber om, hvorfra dette vederlag stammer og gøre forbrugeren/sælger og køber bekendt med de vilkår eller forhold, som mægler har en særlig interesse i.

Mægler har således pligt til at oplyse sælger om, at udgiften mægler forsøger at pålægge sælger for berigtigelsen af handlen er en helt unødvendig udgift, idet denne udgift normalt altid bæres af køber. Mægler skal samtidig gøre sælger klart, at sælger ikke har nødig at afholde denne omkostning, idet en ejendomsmæger ikke må betinge, at sælger aftager ydelser, som ikke er nødvendige for formidlingshvervets/handlens korrekte udførelse.

Pas på mæglerens interesseområde

Alle bolighandlende bør være opmærksomme på, om deres ejendomsmægler kan have økonomisk fordel af at rådgive på en bestemt måde for at styrke egen indtjening.

ejendomsmægleres rådgivning

Pas på mæglerens interesseområde