Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Mæglernes tilbud om berigtigelse/skødeskrivning er yderst prekært

Ejendomsmægleres rådgivning. Det er ikke en ejendomsmægler tilladt at repræsentere en sælger og samtidig køberen af sælgers ejendom!

Boligsælgere bør ikke betale for handlens berigtigelse

Siden det mere end 60 år gamle monopol på skødeskrivning blev frataget advokatstanden i 1996 er skødeskrivningen blevet en konkurrenceudsat standardydelse, som udbydes af flere aktører (f.eks. køberrådgivere, ejendomsmæglere, pengeinstitutter og realkreditinstitutter) med lavere priser til følge.
Ejendomsmæglerne har således siden 1996 haft adgang til at skrive skøder for køberne, også i sager hvor de i forvejen fungerer som sælgers repræsentant i en given ejendomshandel. Ejendomsmægleren må dog ikke samtidig rådgive køber, da ejendomsmægleren i sagens natur er sælgers repræsentant.
Det er en klar forudsætning, at køber først må modtage tilbud fra ejendomsmægleren om skødeskrivning, når købsaftalen er endeligt underskrevet af såvel køber som sælger, så der ikke kan opstå nogen form for interessekonflikt i forhold til sælgeren.

Sælger bør undlade at lade mægler berigtige sit salg/handlen og sparer derved penge

Bemærk i den forbindelse følgende fra Boligejerne.dk: “Det er op til køber at beslutte, hvem han ønsker bistand fra i forbindelse med indgåelse af købsaftale og berigtigelse af handlen” og i den forbindelse skal det erindres, at det er Erhvervsstyrelsen, som står bag boligejerne.dk.
De bør ikke, hverken som sælger eller køber, acceptere, at det er sælgers ejendomsmægler (der jo alene repræsenterer sælger), som berigtiger handlen (skøde og tinglysning, refusionsopgørelse samt frigivelse af købesummen overfor sælger). Dette er imod handels sædvane.
Endvidere vil sælgers ejendomsmægler i så fald få ”hals og håndsret” over den af køber deponerede købesum og kunne frigive denne uden nogen form for kontrol af, hvorvidt vilkårene herfor var opfyldt (anmærkningsfrit skøde, refusionsopgørelse m.v.). Dette er naturligvis ikke acceptabelt, og det er ikke et krav mægler kan fremsætte på et lovligt grundlag. Mægler kan tilbyde ydelsen til sin klient/sælger, hvem det står frit for at afslå mæglers tilbud og dermed ekstra honorar. MEN mægler kan absolut ikke gøre en handlen betinget af, at det er mægler, som skal berigtige handlen.
Det er alene køber, som suverænt bestemmer, hvem der skal berigtige en ejendomshandel. 
Berigtigelsen er altid inkluderet i vort salær, og sælger bør ikke særskilt, udover mæglersalæret m.v., betale mægler for denne ydelse (som i stedet burde være et prisafslag til køber). Mæglerne beregner sig typisk ml. kr. 6-12.000 for, udover mæglersalæret, forsikringsprovision, finansieringsprovision m.v.!). Sælger kan således helt spare denne udgift, og køber får ikke nogen ekstra udgift i den forbindelse.

Lovgivningen

Jf. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har en ejendomsmægler ikke mandat til at gøre handlen betinget af, at mægler skal varetage en handels berigtigelse og dermed påføre en forbruger/sælger en helt unødig udgift.
Der skal endvidere henvises til:
Jf. § 30 m.fl. i Lov om formidling af fast ejendom m.v. – Lov nr. 526 af 28/05/2014, skal ejendomsmæglere oplyse sælger/forbrugeren om enhver økonomisk interesse mægler har i sælgers/forbrugerens valg af alle former for ydelser i tilknytning til salget af dennes ejendom. Modtager mægler således vederlag som følge af f.eks. berigtigelse af handlen for sælger, skal mægler oplyse både sælger og køber om, hvorfra dette vederlag stammer og gøre forbrugeren/sælger og køber bekendt med de vilkår eller forhold, som mægler har en særlig interesse i.
Mægler har således pligt til at oplyse sælger om, at udgiften mægler forsøger at pålægge sælger for berigtigelsen af handlen er en helt unødvendig udgift, idet denne udgift normalt altid bæres af køber. Mægler skal samtidig gøre sælger klart, at sælger ikke har nødig at afholde denne omkostning, idet en ejendomsmæger ikke må betinge, at sælger aftager ydelser, som ikke er nødvendige for formidlingshvervets/handlens korrekte udførelse.

Pas på mæglerens interesseområde

Alle bolighandlende bør være opmærksomme på, om deres ejendomsmægler kan have økonomisk fordel af at rådgive på en bestemt måde for at styrke egen indtjening.
ejendomsmægleres rådgivning

Pas på mæglerens interesseområde

Scroll to Top