Vore  primære boligrådgivnings ydelser:

  Boligrådgivning og vore ydelserVore salærer.

 Familiehandel. Læs her om familiehandler  Læs endvidere her om, hvad vi tilbyder boligkøbere.


 Vi garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere

Boligrådgivning og vore ydelser. Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling.

Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.

Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser.

Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.  Kontakt til Boligassistancen.

Boligrådgivning og vore ydelser.