Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Prisfastsættelse af boligen

Prisfastsættelse ved boligkøb. Inden De træffer endelig beslutning om at købe ny bolig, bør De danne Dem et billede af en bestemt ejendoms sandsynlige handelspris og salgstid, og De kan anmode ejendomsmægleren om at få konkret information i henhold til e-nettets web-ejendomsdataserver med oplysninger om handelspriser på ejendomme indenfor en nærmere fastlagt adresse og radius.
De bør altid gøre krav overfor ejendomsmægleren om at få denne dokumentation, førend De indgår en købsaftale. 
Med oplysninger om tidligere handler i nabolaget kan De således med langt mere vægt argumentere for Deres købstilbud.

Overblik

Prisfastsættelse ved boligkøb. Via disse værktøjer kan De få et hurtigt overblik over salgs- og udbudspris i det lokalområde de enten søger at købe en ejendom i.
Herudover er der angivelse af de faktiske salgstider på solgte ejendomme.
Dataoplysningen sker ved adresseindtastning for den ønskede ejendom med angivelse af størrelsen på søgningens radius, hvorefter De kan få en liste over relevante ejendomme med salgsdato, salgspris, størrelse, vægtet etageareal mv.
Denne søgning kan ydermere udspecificeres på ejendomstype og tidsperiode siden sidste salg.
Ønsker De mere information kan systemet genere en rapport med handelsoplysninger som eksempelvis udbudspris, salgstid og ejendomsmægler, samt yderligere oplysninger om ejendommen, f.eks. om ejendommen er bygget i træ med el-opvarmning, eller der er tale om et murstenshus med gasfyr.

Markedsviden og forberedelse

Når De som køber af ejendom skal forberede Dem til at indgå en handel, har De mulighed for nemt og hurtigt se alle de informationer, De har brug for. De kan se, om der er andre ejendomme til salg i området, og De kan se priserne på de handlede ejendomme.
Resultatet af søgningen kan udskrives og fremsendes til brug for vurderingen af den salgspris Deres ejendomsmægler er nået frem til som led i formidlingsaftalens forhandling med mægleren.

Udbudsoplysninger

Ejendomsdata via E-nettet registrerer automatisk oplysninger om ejendomme udbudt på Internettet. Ejendomsmægleren kan således via sin kobling til E-nettet sammenholde salgs- og udbudspriser samt vurdere liggetiden på en specifik ejendom, hvilket giver Dem et bedre overblik over markedet og prisudviklingen.
De bør altid gøre krav overfor Deres ejendomsmægler om at få denne dokumentation, førend De indgår en aftale om køb.

Let og overskueligt

Salgspriser for huse, lejligheder og sommerhuse.

Prisfastsættelse ved boligkøb. På kortet på Boligejer.dk kan De se de gennemsnitlige salgspriser for ejerlejligheder, huse eller sommerhuse i et specifikt område.
De kan sammenligne salgsprisen for tre forskellige områder, og se hvordan prisen for boliger har udviklet sig over de sidste tre år.

Beregning af priserne

Priserne beregnes som den gennemsnitlige salgspris pr. kvadratmeter bolig. Det betyder, at der ikke tages højde for, at der er forskelle på boligens alder og vedligeholdelsesstand, beliggenhed, eller grundens størrelse. Disse forhold skal De selv tage højde for.
Scroll to Top