Ejendomsformidling (bekendtgørelse)

Generelle lovkrav til indholdet i formidlingsaftaler

Se BEK nr 1230 af 21/11/2014 Gældende  (Formidlingsbekendtgørelsen) af 26-11-2014 Erhvervs- og Vækstministeriet

Formidlingsaftalen – TAG DEM i AGT

Formidlingsaftalen ved boligsalg.

Det er vigtigt, at De sætter Dem meget grundigt ind i aftalen og ved, hvad De skriver under på. De skal være enig med mægleren om udbudsbetingelserne som pris og salgsmetode. Det er også vigtigt at tage stilling til, hvor meget der skal bruges på markedsføring, og hvor boligen skal markedsføres – aviser, internet, tekst-tv. De skal vide, hvor meget mægleren skal have i salær, og hvor meget De skal betale i udgifter – ud over salæret. Jo mere specificeret aftalen er, desto nemmere kan De forholde Dem til udgifterne.

Faktuelt

Når sælger og ejendomsmægleren er blevet enige om hvilken pris ejendommen skal udbydes til, indgås der en formidlingsaftale mellem disse. Formidlingsaftalen er en aftale mellem ejendomsmægleren og sælger om, at ejendommen skal udbydes til salg. Sælger har ikke, ved at underskrive formidlingsaftalen, solgt sin ejendom og kan til enhver tid trække sit salgsønske tilbage.

I formidlingsaftalen skal det aftales, hvilken pris ejendommen udbydes til, hvilket salær og andre omkostninger ejendomsmægleren har krav på såfremt ejendommen sælges, samt hvilke omkostninger, der skal betales, uanset om ejendommen sælges. Desuden skal det være anført hvilke vilkår, der er for aftalens opsigelse af såvel ejendomsmægler som sælger. Endelig kan det i formidlingsaftalen aftales, hvilke pligter såvel ejendomsmægler som sælger har. Sælgers pligter kunne f.eks. være at dele af ejendommen sættes i stand, at haven gøres i orden eller lignende.

Aftalens varighed

Udgangspunktet er aftalefrihed for såvel sammensætningen af vederlag til ejendomsmægleren samt for aftaleperiodens længde. Men hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag (typisk kaldet ”solgt eller gratis”), og der skal betales vederlag ved opsigelse, må aftaleperioden højst være 6 måneder. Aftalen kan forlænges med 3 måneder ad gangen.

Aftalen kan altid opsiges uden varsel, og ejendomsmægleren har kun krav på vederlag i sådanne situationer, hvis det konkret er aftalt. Ved formidlingsaftaler, hvor der er aftalt resultatafhængigt vederlag, har ejendomsmægleren kun krav på et rimeligt vederlag, hvis det er sælgeren som opsiger aftalen.

Salgsbudget

I forbindelse med fastlæggelse af kontantprisen udarbejder ejendomsmægleren også et salgsbudget som skal udleveres i forbindelse med indgåelse af formidlingsaftalen. Dette budget viser hvilke indtægter og hvilke udgifter, der vil være i forbindelse med handlen. Trækkes udgifterne fra indtægterne fås det overskud/underskud, som sælger vil få ud af handlen.

Formidlingsaftalen ved boligsalg.