Formålet med dette website om bolighandel

Den private bolighandlende, som skal købe og/eller sælge fast ejendom, bør have mulighed for at træffe sine beslutninger på det bedst mulige grundlag.

Vi ønsker således at give de private købere og sælgere af bolig mulighed for at opnå størst mulig indsigt i deres bolighandel og dermed træffe de rigtige valg på det rigtige grundlag og det rigtige tidspunkt.

BoligAssistancen har således bl.a. til formål at øge de bolighandlendes paratviden ved køb og salg af bolig.

Læs her om reglerne for brug af denne website.

Læs her om vor “Politik om fortrolighed

En alternativ BoligGuide

Boligassistancen.dk fungerer som en BoligGuide for bolighandlende og indeholder en række gode råd om og vejledning i, hvad De bør gøre og tage Dem i agt for før, når, mens og efter De køber eller sælger en bolig.

En udfordring til boligmarkedets aktører

     – branchens whistleblower

Endelig er det en del af BoligAssistancens idégrundlag at medvirke til, at de nuværende aktører på boligmarkedet anspores til at justere deres honorarer og salærer m.v. til gunst for de private købere og sælgere af bolig ved:

  • at give et kvalificeret og mærkbart modspil til ejendomsmæglere og øvrige aktører indenfor salg og køb af fast ejendom på boligmarkedet
  • at være et kvalificeret og særdeles konkurrencedygtigt alternativ til de etablerede aktører på markedet
  • at være en kvalificeret medspiller til de finansielle institutioner og pengeinstitutter, som udbyder låne- og forsikringsydelser til private boligkøbere
  • at være 100% uafhængige af alle andre aktører inden for privat ejendomshandel
  • at fungere som branchens whistleblower.

Formålet med dette website om bolighandel

BoligAssistancens ydelser

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.

Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser.

Formålet med dette website om bolighandel.