Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Formålet med dette website om bolighandel

Den private bolighandlende, som skal købe og/eller sælge fast ejendom, bør have mulighed for at træffe sine beslutninger på det bedst mulige grundlag.
Vi ønsker således at give de private købere og sælgere af bolig mulighed for at opnå størst mulig indsigt i deres bolighandel og dermed træffe de rigtige valg på det rigtige grundlag og det rigtige tidspunkt.
BoligAssistancen har således bl.a. til formål at øge de bolighandlendes paratviden ved køb og salg af bolig.
Læs her om reglerne for brug af denne website.
Læs her om vor “Politik om fortrolighed
En alternativ BoligGuide
Boligassistancen.dk fungerer som en BoligGuide for bolighandlende og indeholder en række gode råd om og vejledning i, hvad De bør gøre og tage Dem i agt for før, når, mens og efter De køber eller sælger en bolig.

En udfordring til boligmarkedets aktører

     – branchens whistleblower
Endelig er det en del af BoligAssistancens idégrundlag at medvirke til, at de nuværende aktører på boligmarkedet anspores til at justere deres honorarer og salærer m.v. til gunst for de private købere og sælgere af bolig ved:
  • at give et kvalificeret og mærkbart modspil til ejendomsmæglere og øvrige aktører indenfor salg og køb af fast ejendom på boligmarkedet
  • at være et kvalificeret og særdeles konkurrencedygtigt alternativ til de etablerede aktører på markedet
  • at være en kvalificeret medspiller til de finansielle institutioner og pengeinstitutter, som udbyder låne- og forsikringsydelser til private boligkøbere
  • at være 100% uafhængige af alle andre aktører inden for privat ejendomshandel
  • at fungere som branchens whistleblower.
Formålet med dette website om bolighandel
BoligAssistancens ydelser
Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser.

Hvad koster naboejendommene?

 Prisfastsættelse af boligen ved køb og salg
Mæglerne kan ligeledes, via E-nettets ”Ejendomspriser”,  forsyne Dem, som boligsælger, med data for en bestemt ejendoms sandsynlige handelspris og salgstid idet man online blot vælger adresse samt den radius, inden for hvilken der skal hentes oplysninger. F.eks. kan der søges på villaer, rækkehuse mv., på ejendommens alder f.eks. mellem 20 år ældre og 20 år nyere end Deres ejendom med samtidig analyse og specifikation af solgte ejendomme det seneste år indenfor en radius af f.eks. 400 meter fra den ejendom De ønsker at sælge.
E-nettets ”Ejendomspriser” vil ved en sådan søgning vise et kort over kvarteret, hvor de matchende ejendomme er markeret. Ved for mange hits, kan søgningen indsnævres. Og sidst, men ikke mindst, kan De efterfølgende bede mægler vælge et par relevante ejendomme i kvarteret og hente uddybende oplysninger om, hvordan de er blevet solgt – om det var en almindelig handel, familiehandel eller tvangsauktion -, hvor længe de var til salg, samt den offentlige ejendomsvurdering, vægtet etageareal, byggematerialer og opførelsesår.
Ovennævnte søgning og dokumentation koster et fast minimalt beløb per søgning.

Grundlaget for salgsprisen

Med sådanne dokumenterede oplysninger kan De få en korrekt dialog med ejendomsmægleren om fastsættelsen af en korrekt udbudspris for Deres ejendom.
Udover prisdannelsesinformation i oversigtsform kan mægler endvidere via E-nettets ”Ejendomspriser” hente forskellige data som f.eks.
Hermed får man mulighed for at se ejeroplysninger, byggetekniske oplysninger, historiske salgspriser og eventuelle forureningsoplysninger for alle typer ejendomme.
Kilde: E-nettets ”Ejendomspriser”
Læs her om ejendomsskat m.v.
Prisfastsættelse af boligen ved køb og salg
Scroll to Top