Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Den nye Skatteaftale – Ejendomsskat og Ejendomsværdiskat.

Dette indlæg er til orientering, og Boligassistancen yder ikke rådgivning vedrørende Ejendomsskat og Ejendomsværdiskat.
Ejendomsskat og Ejendomsværdiskat. Bemærk:  Der er i maj 2017 indgået en politisk aftale imellem regeringspartierne og  en række af Folketingets partier, der tilsammen udgør et flertal, om en ny struktur for grundskyld og ejendomsværdiskat.
Efter det oplyste implementeres ordningen gradvist i perioden 2018 til 2021, således at alle dele af den nye ordning vil være fuldt implementeret i 2021.
Det præcise indhold og konsekvenserne af den nye boligskatteordning er ikke kendt på nuværende tidspunkt. For god ordens skyld understreges derfor, at nærværende ikke tager højde for indhold og konsekvenser af den nye boligskatteordning.

Ejendomsskat (grundskyld)

Ejendomsskatten (grundskylden) er en skat på selve jorden. Grundskylden beregnes som en andel af ejendommens grundværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering.
Skatten tilfalder den kommune, hvor ejendommen ligger. Taksten eller grundskyldspromillen fastsættes af de enkelte kommunalbestyrelser. Dog skal satsen i alle kommuner ligge mellem 16 og 34 promille.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten beregnes som en andel af den fastsatte ejendomsværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering.

Vælg rådgiver tidligt som muligt i processen

Benyt Deres rådgiver på et så tidligt stadium som muligt i ejendomshandlens forløb og benyt denne gennem hele købs processen.
Vær opmærksom på at få rådgiverens kontrol af Købsaftalen før De underskriver aftalen.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten er en skat, der skal betales, når De som ejer selv bebor Deres bolig.
De fritages for ejendomsværdiskat, hvis De udlejer Deres bolig. Der er tale om en egentlig skat, der opkræves over forskudsopgørelsen og endeligt opgøres på årsopgørelsen.
Læs her den samlede Bekendtgørelse af lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat(Ejendomsværdiskatteloven)
Ejendomsværdiskatteloven  LBK nr 486 af 14/05/2013
Ejendomsskat og Ejendomsværdiskat.
Scroll to Top