Den nye Skatteaftale – Ejendomsskat og Ejendomsværdiskat.

Dette indlæg er til orientering, og Boligassistancen yder ikke rådgivning vedrørende Ejendomsskat og Ejendomsværdiskat.

Ejendomsskat og Ejendomsværdiskat. Bemærk:  Der er i maj 2017 indgået en politisk aftale imellem regeringspartierne og  en række af Folketingets partier, der tilsammen udgør et flertal, om en ny struktur for grundskyld og ejendomsværdiskat.

Efter det oplyste implementeres ordningen gradvist i perioden 2018 til 2021, således at alle dele af den nye ordning vil være fuldt implementeret i 2021.

Det præcise indhold og konsekvenserne af den nye boligskatteordning er ikke kendt på nuværende tidspunkt. For god ordens skyld understreges derfor, at nærværende ikke tager højde for indhold og konsekvenser af den nye boligskatteordning.

Ejendomsskat (grundskyld)

Ejendomsskat og Ejendomsværdiskat. I Danmark betaler boligejere to typer af skat af fast ejendom – ejendomsværdiskat til Staten og ejendomsskat (grundskyld) til kommunen.

Skatterne beregnes med udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger, som foretages af SKAT.

Ejendomsværdiskatten beregnes med udgangspunkt i ejendomsværdien, mens ejendomsskatten (grundskylden) beregnes med udgangspunkt i grundværdien.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten beregnes som en andel af den fastsatte ejendomsværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsskat (grundskyld)

Ejendomsskatten (grundskylden) er en skat på selve jorden. Grundskylden beregnes som en andel af ejendommens grundværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering.

Skatten tilfalder den kommune, hvor ejendommen ligger. Taksten eller grundskyldspromillen fastsættes af de enkelte kommunalbestyrelser. Dog skal satsen i alle kommuner ligge mellem 16 og 34 promille.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten er en skat, der skal betales, når De som ejer selv bebor Deres bolig.

De fritages for ejendomsværdiskat, hvis De udlejer Deres bolig. Der er tale om en egentlig skat, der opkræves over forskudsopgørelsen og endeligt opgøres på årsopgørelsen.

Læs her den samlede Bekendtgørelse af lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat(Ejendomsværdiskatteloven)

Ejendomsværdiskatteloven  LBK nr 486 af 14/05/2013

Ejendomsskat og Ejendomsværdiskat.