Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Berigtigelse

En ejendomsmægler bør ikke berigtige en bolighandel.

Bemærk i den forbindelse følgende fra Boligejer.dk:
“Det er op til køber at beslutte, hvem han ønsker bistand fra i forbindelse med indgåelse af købsaftale og berigtigelse af handlen”
i den forbindelse skal det anføres, at det er Erhvervsstyrelsen, som står bag boligejerne.dk.
De bør ALDRIG, hverken som sælger eller køber, acceptere, at det er sælgers ejendomsmægler (der jo alene repræsenterer sælger), som berigtiger handlen (skøde og tinglysning, refusionsopgørelse samt frigivelse af købesummen overfor sælger). Dette er ganske uhørt og imod al handels sædvane.
Endvidere vil sælgers ejendomsmægler i så fald få ”hals og håndsret” over den af køber deponerede købesum og kunne frigive denne uden nogen form for kontrol af, hvorvidt vilkårene herfor var opfyldt (anmærkningsfrit skøde, fejl og mangler m.v.).
Dette er naturligvis ikke acceptabelt, og det er ikke et krav mægler kan fremsætte på et lovligt grundlag. Mægler kan tilbyde ydelsen til sin klient MEN kan absolut ikke gøre en handlen betinget heraf.
Berigtigelse. Det er alene køber, som suverænt bestemmer, hvem der skal berigtige en ejendomshandel.
Mere her om Berigtigelse af skødet.

Berigtigelse

Scroll to Top