Faste honorarer uden overraskelser

Prisliste for boligrådgivning. BoligAssistancen kan assistere og rådgive Dem i Deres bolighandel til et fast konkurrencedygtigt honorar.

 Vi har mere end 39 års erfaring i og er specialiseret indenfor boligkøb og boligsalg. Vore erfarne medarbejdere sikrer Dem en effektiv, korrekt og professionel sagsbehandling.

 Ingen Handel – IkkeFuldtHonorar Garanti

BoligAssistancen tilbyder alle vores kunder en indbygget “forsikringsservice“, der sikrer Dem, at De ikke får udgifter til os, selv om sagen er gennemarbejdet, udover minimumgarantihonoraret stort kr. 1.100,00 inkl. moms, såfremt Deres igangsatte bolighandel ikke bliver realiseret. Læs nærmere her om vor Prisgaranti.

Rådgivningspakkerne ved bolighandel

Vi har udarbejdet række pakkemoduler i forbindelse med køb eller salg af bolig, som alle sikrer dig en tryg bolighandel.

Boligassistancen tilbyder følgende rådgivningsmoduler:

Modul 1   –  Skøde og berigtigelse ved køb eller salg –  Kr. 2.200,00 inkl. moms *

Modulet til dig, som kun har behov for udarbejdelse af et skøde og berigtigelsen heraf:

Modulet omfatter:

 Kr. 2.200,00 inkl. moms *

*hertil kommer skødets tinglysningsafgift, som er afhængig af købesummen.

 Modul 2  – Skøde og berigtigelse ved køb eller salg, inkl. refusionsopgørelse mv. –  Kr.  2.500,00 inkl. moms *

En løsning til dig, som f.eks. køber eller sælger via en mægler og ikke har behov for gennemgang af købsaftalen og dens bilag men udelukkende har behov for udarbejdelse og tinglysning af skøde, berigtigelsen heraf samt refusionsopgørelse og koordination af berigtigelsen med de respektive pengeinstitutter:

Modulet omfatter:

Kr.  2.500,00 inkl. moms *

*hertil kommer skødets tinglysningsafgift, som er afhængig af købesummen.

Modul 3  – Den fulde bolig rådgivningspakke inkl. berigtigelse mv.  –  Kr.  5.600,00 inkl. moms *

Dette er den fulde pakke, til boligkøbere, som ønsker en komplet boligkøber rådgivning inkl. fuld berigtigelse af handlen.

Her gennemgår vores boligrådgiver købsaftalen med tilhørende dokumenter for eventuelle juridiske problemstillinger. Vi forestår udarbejdelse af skøde, tinglysning, refusionsopgørelse og berigtiger handlen.

Modulet omfatter:

  • Gennemgang af købsaftalen samt handlens øvrige dokumenter
  • Vilkårsforhandlinger med mægler/sælger
  • Koordination af handlen og berigtigelsen med sælgers og købers pengeinstitut
  • Udarbejdelse af skøde samt tinglysning heraf/berigtigelse.
  • Udarbejdelse / kontrol af refusionsopgørelse

Kr.  5.600,00 inkl. moms *

*hertil kommer skødets tinglysningsafgift, som er afhængig af købesummen.

Modul 4 – Bolig selvsalg–  Kr.  8.800,00 inkl. moms *

Købsaftale ved Selvsalg –  Købsaftale med juridisk rådgivning. Vi udarbejder købsaftalen, og sikrer dig som sælger mod fremtidige krav.

Vi yder den fornødne juridiske rådgivning, og gennemgår aftalens bestanddele samt indarbejder de nødvendige særlige vilkår i aftalegrundlaget. Vi indhenter relevante dokumenter, og forestår koordinationen af handlen med købers og sælgers rådgivere og bank.

Modulet omfatter:

Kr.  8.800,00 inkl. moms *

*hertil kommer skødets tinglysningsafgift, som er afhængig af købesummen.

Øvrige moduler:

Modul 5 – Samlivsophør/skilsmisse – skøde og berigtigelse      Kr. 2.500- inkl. moms*

Skal den en af Jer overtage ejendommen ved ophør af samliv, så skal der tinglyses nyt skøde.

Prisen indeholder dialog om købesummen, overtagelsesdato samt koordination med de respektive parters banker/realkreditinstitut.  Vi udarbejder og tinglyser skødet ved overdragelsen.

Herudover sikrer vi, at den kontante købesum deponeres som aftalt i aftalevilkårene.

Kr. 2.500- inkl. moms*

*hertil kommer skødets tinglysningsafgift, som er afhængig af købesummen

Modul 6  – Skøde ved familiehandel inkl. berigtigelse  –   Kr. 2.500 inkl. moms*

Ved salg af en bolig til f.eks. forældre eller barn, skal der tinglyses nyt skøde i handlen.

Prisen indeholder dialog om købesummen, overtagelsesdato samt koordination med de respektive parters banker/realkreditinstitut.  Vi udarbejder og tinglyser skødet ved overdragelsen.

Herudover sikrer vi, at den kontante købesum deponeres som aftalt i aftalevilkårene, men afklaring af skattemæssige forhold er ikke inkluderet.

Kr. 2.500- inkl. moms*

*hertil kommer skødets tinglysningsafgift, som er afhængig af købesummen

Projektsalg/nybyggeri  – Entreprisekontrakter – Andelsboliger

Vi tilbyder ingen ydelser ved projektkøb/nybyggeri og entreprisekontrakter samt handel med andelsboliger.

Ingen Handel – Ikke FuldtHonorar Garanti

BoligAssistancen tilbyder alle vores kunder en indbygget “forsikringsservice“, der sikrer Dem, at De ikke får udgifter til os, selv om sagen er gennemarbejdet, udover minimumgarantihonoraret stort kr. 1.100,00 inkl. moms, såfremt Deres igangsatte bolighandel ikke bliver realiseret. Læs nærmere her om vor Prisgaranti. Vi tilbyder Dem vederlagsfri og uforpligtende indledende rådgivning om vore serviceydelser – med vejledning om ejendomshandlens gang og gode råd ved købets eller Deres eget salgs planlægning.   Ring 49 14 91 84 og hør nærmere!

 Prisliste for boligrådgivning.