Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Tjek nøje BBR ved boligkøbet. Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene.
Som bygnings- eller boligejer er det under bødestraf Deres ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.  Om BBR fejl.
De oplysninger, som De har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan De finde i BEK. nr. 1028 af 12. december 2002 om ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Såfremt De har konkrete spørgsmål til Deres BBR-meddelelse eller f.eks. ønsker at få rettet fejl heri, skal De rette henvendelse direkte til Teknisk Forvaltning i den kommune, hvori ejendommen er beliggende. BoligAssistancen er ikke i stand til at yde den pågældende service.

Særdeles vigtige oplysninger

Oplysningerne i BBR har stor betydning for Dem som ejer – også på områder, hvor man ikke lige forestiller sig det. Her er nogle eksempler.

Forsikringsselskaberne kan bruge BBR- data til at krydskontrollere Deres oplysninger

Hvis Deres forsikringspræmie er beregnet på baggrund af forkerte BBR-oplysninger, kan der opstå problemer, når det kommer til udbetaling af en skadeserstatning. Har De f.eks. glemt at indberette, at førstesalen eller dele af kælderen er indrettet til beboelse, kan De komme ud for at indboet her ikke bliver erstattet ved f.eks. oversvømmelse eller brand.
Derudover bruges visse BBR- oplysninger f.eks. tagdækningsmateriale til, at beregne Deres forsikringspræmie.

Deres ejendomsvurdering laves bl.a. på baggrund af BBR-data

Forhold Dem kritisk

Deres ejendomsvurdering fastsættes bl.a. ud fra Deres boligs areal i BBR. Ved om- og tilbygninger foretages der ny beregning af ejendomsværdiskatten i de tilfælde, hvor der siden sidste vurdering er afsluttet en byggesag på ejendommen. De skal derfor være opmærksom på, at De husker at indberette evt. tilbygninger til BBR-registret, da De ved fejl i Deres BBR- data får en forkert ejendomsvurdering og evt. forkert ejendomsværdiskat.
Vær i øvrigt opmærksom på at en fejl på Deres BBR-meddelelse kan betyde, at Deres nærmeste naboer kommer til at betale for meget i skat.
Ejendomsværdiskatten beregnes nemlig bl.a. ved, at kombinere BBRs oplysninger med salgspriserne blandt de nærmest liggende bygninger af tilsvarende karakter. Med andre ord kan en fejl, der medfører, at netop Deres ejendomsværdiskat bliver lav, komme til at betyde, at Deres nærmeste naboer vil opleve en urimelig høj beskatning.

Bankerne bruger BBR- data, når de skal beregne lånemulighederne i ejendomme

Når banker og realkreditinstitutter skal beregne hvor meget der kan lånes i en ejendom/bolig, vurderes dette ud fra ejendommens/boligens værdi. Ved beregning af ejendommens/boligens værdi bruges flere oplysninger fra BBR bl.a. det areal der er registreret. I denne forbindelse er det vigtigt, at arealerne er korrekte. Er arealet i BBR mindre end de faktiske forhold, kan det let gå ud over friværdien.

BR- data der ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold skal indberettes til kommunen – Undladelse kan medføre bøde

Det er jf. loven Deres pligt som husejer, at kontrollere, at oplysningerne på Deres BBR- meddelelse giver udtryk for de faktiske forhold på Deres ejendom – også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Det vil også medføre bødestraf, at opgive ukorrekte oplysninger til BBR.
De skal endvidere være opmærksom på, at BBR kan indhente oplysninger ved flyfoto eller krydskontrollere registre med private virksomheder fx forsikringsfirmaer eller energiselskaber.
 Læs mere om BBR arealet i ejerlejligheder.
Scroll to Top