Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Hvem skal sælge Deres bolig. 

Når De efter de indledende sonderinger har endeligt besluttet Dem for at sælge Deres bolig og måske ligeledes har fået fastsat salgsprisen, skal De videre i det praktiske arbejde.
De fleste boligsælgere vælger stadigvæk at overlade alt arbejdet i forbindelse med salget til en ejendomsmægler. men der er ligeledes sælgerrådgivere og advokater, som påtager sig at assistere Dem ved et ejendomssalg. Som noget nyt er pengeinstitutterne nu også på vej ind på dette marked. Der er altså flere forskellige slags kvalificerede ejendomsformidlere at vælge imellem. Læs her om Ejendomsformidlingsbekendtgørelsen.
Hvis De vælger at lade en ejendomsmægler, en advokat, en sælgerrådgiver eller et pengeinstitut hjælpe Dem med alt arbejdet i forbindelse med salget, er det selvfølgelig den fordel for Dem, at De har en professionel, som tager sig af alt det besværlige arbejde, herunder fremvisning af huset, annoncering m.v.
Læs her om brugen af ejendomsmægler.

Store forskelle i mæglersalæret

De skal ved valg af ejendomsmægler være klar over, at der er meget store forskelle mellem salærsatserne hos de enkelte ejendomsmæglere, og det er endvidere muligt at forhandle og få nedsat f.eks. markedsføringsbidrag m.v. Deres samlede ejendomsmægler salær kan således reduceres betydeligt ved simpel forhandling heraf.

Sælg selv og spar minimum 85 % af ejendomsmæglersalæret !

Mange boligsælgere finder imidlertid, at det salær, en ejendomsformidler beregner sig for sit arbejde, er forholdsvis højt, navnlig hos ejendomsmæglerne, hvorfor flere og flere er begyndt at sælge deres ejendom selv, eventuelt kombineret med juridisk rådgivning og bistand til udarbejdelse af købsaftale, gennemgang af skøde m.v.
Så hvorfor betale en ejendomsmægler kr. 75-120.000 eller mere for salget af Deres bolig, når man evt. kan sælge den selv ?
Hvem skal sælge Deres bolig.

BoligAssistancens ydelser

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.
Hvem skal sælge Deres bolig. Læs her om boligsalg via ejendomsmægler.

Hvem skal sælge Deres bolig.

Scroll to Top