Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

— Underskriv aldrig en aftale uden rådgiverforbehold!

Før købsaftalen underskrives. Husk advokat- og pengeinstitutforbeholdet. Når De har besluttet Dem for boligkøbet skal De rådføre Dem med Deres rådgivere og beslutte, hvad der skal stå i købsaftalen.
De bør forlange, at Deres rådgiver sikrer Dem, at der ikke mangler noget i købsaftalen, som kan hjælpe Dem. Det kan være svært at læse det, der står i købsaftalen, men hvert eneste ord og udtryk har en betydning, og det er endnu sværere at finde det, der ikke står.
Inden De skriver under på købsaftalen, bør De om muligt undersøge, hvor længe netop denne bolig har været til salg, og hvorfor den er til salg? Er den velholdt? Er der overensstemmelse mellem den beskrivelse, som De kan se i annoncen eller salgsopstillingens beskrivelse og virkelighedens verden? Er der besvær med at få lov til at se boligen i fred og ro, og hvorfor mon?
Vi anbefaler, at De besøger boligen mere en gang, før De beslutter Dem endeligt for et køb.
BoligAssistancen anbefaler endvidere ved køb af en villa eller et fritidshus, at De gennemgår huset sammen med Deres egen byggesagkyndige. Den tilstandsrapport, De eventuelt får udleveret af ejendomsmægleren sammen med en el-rapport, kan være af vekslende kvalitet, og sælger kan have undladt at give fyldestgørende oplysninger til den bygningssagkyndige.
Den bygningssagkyndige rådgiver kan foretage en objektivt bygningsmæssig kontrol af ejendommen og dens installationer og sammenholde tilstandsrapporten med ejendommens reelle tilstand og den udbudte pris.
Såfremt der herefter er tvivl om, hvorvidt f.eks. vvs og el-installationer rent faktisk er i orden, kan det være nødvendigt få en VVS- eller en elinstallatør til at kontrollere disse forhold.
Evt. bygningsmæssige problemer med ejendommen kan herefter tages med i prisforhandlingerne med sælger.
De bør også gennemgå det energimærke og den energiplan, som sælger er forpligtet til at lade udarbejde i henhold til loven, idet en dårlig energimæssig stand bør have indflydelse på salgsprisen.
Endelig bør De under alle omstændigheder kun skrive under på købsaftalen, såfremt den indeholder en klausul om, at handlen skal godkendes ”i sin helhed” af Køberrådgiver eller Advokat.

Kan købsaftalen fortrydes?

Før købsaftalen underskrives. Deres underskrift på en købsaftale er bindende, når sælger også har skrevet under.
Det anbefales derfor altid at lade en køberrådgiver se købsaftalen, før De skriver under. De skal endvidere være sikker på, at der er indsat et rådgiver/advokatforbehold samt bankforbehold i købsaftalen.

Bank- og rådgiverforbehold

Køberrådgiveren og købers bank kan ikke blot have bemærkninger til selve aftaleteksten, men ligeledes til Deres økonomiske muligheder for at sidde i boligen.
Herudover vil Deres rådgivere gennemgå en lang række øvrige forhold ved købet og ved selve ejendommen, herunder byggetekniske stand og så videre. Hvis rådgivningen fører til, at det ikke kan anbefales at gennemføre handlen, kan rådgiveren meddele ejendomsmægleren, at De ikke ønsker at købe. Alternativt kan rådgiveren forhandle om at skaffe Dem bedre vilkår.

Fortrydelsesretten

Forbrugerbeskyttelsesloven giver Dem en frist på seks hverdage, til at fortryde Deres boligkøb. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor De og sælger har underskrevet købsaftalen. At der er seks hverdage betyder, at De som køber altid har én weekend til at overveje købet i.
Med denne korte fortrydelsesfrist har De mulighed for uden pres fra sælgeren at overveje købet grundigt og eventuelt søge bistand fra en kvalificeret rådgiver.
Vil De bruge fortrydelsesretten, skal De betale en godtgørelse til sælgeren på 1% af købesummen, medmindre sælger ikke har skrevet under endnu. Det er nødvendigt, at Deres skriftlige meddelelse og betaling er kommet frem til sælger eller ejendomsformidler inden fristens udløb.
Fortrydelsesretten forhindrer ikke, at De og sælger aftaler, at Deres rådgiver skal godkende handlen i sin helhed (rådgiverforbehold.) Et rådgiverforbehold betyder, at hvis rådgiveren har væsentlige indvendinger mod købsaftalen, der ikke kan løses med sælger, så falder handlen bort, uden at De skal betale godtgørelse.
Scroll to Top