Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

- Mere end 40 års uafhængig boligrådgivning til boligkøbere- og sælgere

Vores boligrådgivning. BoligAssistancen er gennem mere end 40 år specialiseret i og tilbyder rådgivning til private i forbindelse med køb og salg af bolig.
Det er BoligAssistancens ambition og målsætning at hjælpe private bolighandlende til en tryg bolighandel på deres egne præmisser.
Vor forretningsidé går ud på, at De kan vælge selv at klare hele eller en del af Deres bolighandel og nøjes med eventuelt at købe den service og rådgivning, De nu har behov for, hos BoligAssistancen.

Vor vision

BoligAssistancen ønsker på en enkel, let tilgængelig og overskuelig måde, at gøre samfundets love og regler, i relation til privat bolighandel, tilgængelige og forståelige for private købere og sælgere af bolig, så de kan få indblik i deres rettigheder og pligter i forbindelse med privat boligsalg og derved træffe de rette beslutninger.

Brug BoligAssistancen

Vor boligrådgivning. 
Kunsten ved et trygt boligkøb.
Køb eller salg af en bolig er blandt de vigtigste og største handler, de fleste forbrugere foretager i løbet af livet og for de fleste er det en handling med vidtrækkende konsekvenser for både økonomi og livskvalitet i tiden fremover.
De fleste private købere og sælgere af boliger er uden erfaring i bolighandel og har derfor ikke stor viden om de finesser, der er forbundet med køb og salg.
Området for boligrådgivning er inden for de senere år kendetegnet ved en stigende kompleksitet i rådgivningsydelsen. Derfor er det en god investering at få en erfaren rådgiver med som sparringspartner i alle boligkøbets eller salgets faser.

Vore ydelseskoncepter

BoligAssistancen har udviklet tre boligkoncepter.
BoligAssistancen kan således tilbyde de bolighandlende at optræde som enten KøberRådgiverSælgSelvRådgiver eller SælgerRådgiver i privat bolighandel.
Det er vores ambition at hjælpe private bolighandlende til en tryg bolighandel på deres egne præmisser. De kan derfor vælge mellem selv at klare hele eller en del af Deres bolighandel og nøjes med eventuelt at købe den service og rådgivning, De nu har behov for, hos BoligAssistancen.

Ansvarsforsikring

Boligassistancen er fuldt ansvarsforsikret, på lige fod med hvilket som helst dansk advokatkontor, i  Lloyd’s Insurance Company SA via Dahlberg Assurance Agentur A/S
Vi garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere
Vor boligrådgivning
Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling.
Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.
Om dette website.
Scroll to Top