Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Skøde – hvad er et skøde?

Et skøde er det dokument, der sikrer dig ret til sælgers bolig, du får tinglyst din adkomst til boligen via skødet.

Uanset om du køber et hus eller en lejlighed, har du brug for tinglysning af et skøde. Når skødet sendes til tinglysning, får køber tinglyst sin ejendomsret til den købte bolig, og overtagelsen af ejendommen er dermed officiel.

Skødeskrivning – værd at vide

Skødet skal opfylde de særlige krav, som stilles i lovgivningen. Skødet er derfor hverken en købsaftale, eller en gengivelse af en allerede indgået købsaftale, men blot et dokument med oplysninger om bl.a. parterne, ejendommen, overtagelsesdagen, købesummen og købesummens finansiering.

I praksis er et skøde i dag et rent elektronisk dokument, da tinglysning er blevet digitaliseret. Det underskrives typisk af sælger og køber med NemID.

Man skelner mellem det man kalder et betinget og endeligt skøde:

Betinget skøde

Et skøde er betinget, når der i skødet er fastsat betingelser for handlens gennemførelse fra sælgers eller købers side – f.eks. at handlen fra sælgers side er betinget af købesummens betaling.

Når et betinget skøde tinglyses, fastsætter tinglysningsretten en frist for, hvornår der senest skal være tinglyst endeligt skøde. Det er sjældent, at man anvender betinget skøde.

Endeligt skøde

Når betingelserne for handlen er opfyldt, laves et endeligt skøde.

I den forbindelse skal der ske indfrielse og aflysning af de forpligtelser/hæftelser der er på ejendommen (f.eks. sælgers gæld i henhold til pantebreve mv.). Indtil dette er sket, betegner man skødet som tinglyst med retsanmærkninger. Først når disse er slettet, kan købesummen frigives til sælger.

Skødet er hverken en købsaftale eller en gengivelse af en allerede indgået købsaftale, men blot et dokument med oplysninger om bl.a. partner, ejendommen, overtagelsesdagen, købesummen og købesummens finansiering.

Tinglysning af skøde og tinglysningsafgift

Tinglysning af skøde på ejerboliger udløser som udgangspunkt en afgift med 0,6 % procent af købesummen med tillæg af kr. 1.750 som fast afgift.

For andre typer af ejendomme skal der betales 0,6 procent af købesummen eller af ejendomsværdien, hvis denne er højere, med tillæg af kr. 1.750 som fast afgift. I begge tilfælde rundes op til nærmeste 100. kr. Se mere her : tinglysningsafgift og om tinglysning.

Læs her om Auktionsskøder

Skilsmisseskøde

Ved skilsmisse eller separation er det ikke ualmindeligt, at det aftales, at den ene part overtager den anden parts andel, og derved bliver eneejer af ejendommen.

Et skilsmisseskøde fungerer derfor som et nyt skøde, der tinglyses i ejendommen. En nem, hurtig og effektiv løsning.

Skødeskrivning

Skødeskrivning” er et gammelt udtryk for at få lavet et skøde, fra en tid, hvor selve skrivningen af skødet var en større opgave. Skødet er imidlertid i dag et elektronisk dokument, der indsendes digitalt til Tinglysningsretten, og udgør den offentlige registrering af en ejendoms fremtidige ejerforhold.

Der kan være mange oplysninger og forhold der skal være på plads for at få en korrekt tinglysning af et skøde. Boligassistancen tinglyser et stort antal skøder hver eneste dag, og er eksperter i netop denne disciplin. Læs mere om skødeskrivning her.  

Stempelafgift

Der skal betales stempelafgift (tinglysningsafgift) til staten, når der foretages tinglysning af visse typer dokumenter, herunder skøde, pantebreve, ejerpantebrev og servitutter.

Der afregnes en fast tinglysningsafgift på 1.750 kr. og et tillæg på enten 0%, 0,6% eller op til 1,5% af hhv. ejendommens værdi, eller 1,5% af ejerpantebrevets beløb. Læs mere om stempelafgift her.

berigtigelse
Skøde og tinglysning
Scroll to Top