Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

– Min grund.dk.

Bolig og matrikel information

Min grund.dk. Bolig og matrikel information. Her kan søges oplysninger om et matrikelnummer ved, at
  1. finde en kommune i den venstre rullemenu,
  2. derefter enten et ejerlavsnavn eller et vejnavn i de midterste rullemenuer og
  3. endelig enten finde et matrikelnummer eller et husnr. i rullemenuen, der fremkommer efter valget i de midterste rullemenuer.
Herefter bliver ejendomsoplysningerne for matrikelnummeret vist.
En vejledning med uddybende forklaring til indholdet i “Matrikel-Info” er tilgængelig i et separat hjælpevindue.
Se nærmere oplysninger direkte på Mingrund.dk samt Arealinformation.
Se endvidere her om Olietanke.
Yderligere hjælp kan fås ved henvendelse til:
Kort & Matrikelstyrelsen
Markedsområdet
Rentemestervej 8
2400 NV
Telefon: 7254 5000
Telefax: 3587 5053
Min grund.dk.
Scroll to Top