– Min grund.dk.

Bolig og matrikel information

 Mingrund.dk indeholder oplysninger fra Matrikelregistret.

Min grund.dk. Bolig og matrikel information. Her kan søges oplysninger om et matrikelnummer ved, at

  1. finde en kommune i den venstre rullemenu,
  2. derefter enten et ejerlavsnavn eller et vejnavn i de midterste rullemenuer og
  3. endelig enten finde et matrikelnummer eller et husnr. i rullemenuen, der fremkommer efter valget i de midterste rullemenuer.

Herefter bliver ejendomsoplysningerne for matrikelnummeret vist.

En vejledning med uddybende forklaring til indholdet i “Matrikel-Info” er tilgængelig i et separat hjælpevindue.

Se nærmere oplysninger direkte på Mingrund.dk samt Arealinformation.

Se endvidere her om Olietanke.

Yderligere hjælp kan fås ved henvendelse til:

Kort & Matrikelstyrelsen
Markedsområdet
Rentemestervej 8
2400 NV
Telefon: 7254 5000
Telefax: 3587 5053

Min grund.dk.