Prisgaranti.  Ingen handel intet salær garanti.

Prisgaranti.  Ingen handel intet salær garanti.  BoligAssistancen tilbyder alle vores kunder en automatisk/indbygget “forsikringsservice“, der sikrer Dem, at De ikke får udgifter til os, udover minimum garantihonoraret stort kr. 1.100,00 inkl. moms, såfremt Deres igangsatte boligkøb ikke bliver realiseret.

BoligAssistancens Ingen Handel – IkkeFuldtHonorar Garanti er ensbetydende med, at De ikke skal betale den oprindeligt aftalte pris for vore ydelser, men “blot” vort minimumgaranti- honorar på kr. 1.100,00 inkl. moms, såfremt en ejendomshandel af den ene eller anden grund ikke gennemføres, f.eks. hvis ejendommen ikke skulle blive godkendt til belåning af kreditforeningen.

Minimumshonoraret skal dog kun betales, såfremt vi har udarbejdet en gennemgangsrapport i handlen til Dem. Vi igangsætter naturligvis først gennemgangsrapporten, når begge handlens parter har underskrevet en Købsaftale.

Dette princip gælder, uanset hvor meget tid vi har nået at bruge på Deres sag, inden den evt. må skrinlægges. Antallet af gange, De kan benytte Dem af vores Ingen Handel – IkkeFuldtHonorar Garanti, dvs. antallet af handler/gange De beder os vurdere en handel, er dog begrænset til 1.

Fordelen ved vor Ingen Handel – IkkeFuldtHonorar Garanti

Prisgaranti.  Ingen handel intet salær garanti.

Vor Ingen Handel – IkkeFuldtHonorar Garanti er med til at sikre Dem, at De ikke får store og til dels spildte omkostninger på rådgivning, førend De finder den rette bolig. Dette uanset det medgåede tidsforbrug fra BoligAssistancens side.

Ingen Handel – IkkeFuldtHonorar Garanti skal ikke tegnes/aftales forud i forbindelse med indgåelse af en rådgivningsaftale med BoligAssistancen, idet alle sager automatisk er omfattet heraf, når de omhandler:

Prisgaranti. Boligassistancens Ingen handel garanti. Garantien gælder for alle rådgivningsmoduler og honorarer. Til IkkeFuldtHonorar Garantien skal dog tillægges vore evt. udlæg til indhentelse af attester (Ejendomsdatarapport m.v.) i sager om Bolig SælgSelvRådgivning.

Prisgaranti.  Ingen handel intet salær garanti.

Prisgaranti.  Ingen handel intet salær garanti.