Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Tjekliste – salg af din bolig

Overvej spørgsmålene i tjeklisten, før du skriver under på en formidlingsaftale med en ejendomsmægler. Tag gerne tjeklisten med til ejendomsmægleren.
Er der opgaver ved boligsalget, du selv kan stå for?
Når du sælger via en ejendomsmægler, har mægleren pligt til at stå for nogle opgaver, mens du eventuelt selv kan stå for andre. Så kan du spare en del af udgiften til mægler. Du kan fx selv vise din bolig frem.
Hvad tager ejendomsmægleren i salær?
Flere boligportaler på nettet giver dig mulighed for fx at sammenligne forskellige mægleres liggetider, salgspriser og prisjustering. Det kan være et godt værktøj, når du skal vælge, hvem du vil indhente tilbud fra. Men brug informationen med omtanke. Lange liggetider eller lavere salgspriser er ikke altid et udtryk for mæglers evner. Det kan også skyldes forhold som boligernes beliggenhed eller stand. Også andre forhold end dem, du kan se på portalerne, kan være vigtige for dig. Det kan være mæglerens personlighed eller kendskab til lokalområdet.
Hurtigt salg af dit hus/lejlighed eller højere pris?
Overvej, hvad der er vigtigst for dig, inden du sammen med mægler sætter pris på din bolig. At du får en høj pris, eller at boligen bliver solgt hurtigt? Sætter du prisen urealistisk højt fra begyndelsen, risikerer du, at boligen i sidste ende bliver solgt for en lavere pris, end hvis den var sat til salg for en realistisk pris fra begyndelsen.
Intens eller langstrakt annoncering i avisen?
Overvej, hvilken annonceringsindsats der passer bedst til dig og din bolig. Skal den især sættes til salg på nettet, eller skal den også i de trykte medier. Vurdér sammen med mægleren, om du vil annoncere meget i begyndelsen eller hellere gemme lidt markedsføringskroner til at sætte gang i salget igen senere.
Vil du have vist din bolig på en uafhængig boligportal med billede, så få det skrevet ind i din aftale med mægler. Du kan fx skrive sådan:
Som led i formidlingsaftalen er det aftalt, at ejendomsmægler …………………… står for annoncering af boligen. Ejendomsmægleren forpligter sig herved til at stille data og foto af ejendommen fra ejendomsmæglerens egen hjemmeside vederlagsfrit til rådighed for relevante, internetbaserede boligsøge-portaler.
Dato og underskrift: ………………..
Hvilke forventninger har du til salgsprocessen?
Afstem dine forventninger til processen med mægler, inden du indgår en aftale. Vil du fx have skrevet ind i aftalen, at det er den person, du indgår aftalen med, der også står for salgsopgaverne fremover? Foretrækker du kort telefonisk orientering efter hver fremvisning eller faste statusmøder?
Er du enig i vilkårene i standardkontrakten?
Den aftale, du indgår med mægleren, kaldes en formidlingsaftale. Formidlingsaften vil typisk være et standarddokument udviklet af branchen. Du bør gå alle punkter igennem og overveje, om du er enig, inden du skriver under.
Er der afvigelser i aftalen?
Undersøg, om formidlingsaftalen afviger fra branchens standarder. Vær særlig opmærksom på overskrifter som ”Andre vilkår”, ”Individuelle vilkår” eller ”Ændring/tillæg til aftale”. Ikke alle afvigelser er problematiske, men de kan have stor praktisk eller økonomisk betydning.
Kan du få nedslag i prisen hos ejendomsmægleren?
Før du skriver under på formidlingsaftalen, kan du forhandle prisen med mægleren. Mange ejendomsmæglere er villige til at forhandle om salæret eller andre poster. Selvom du kun får et nedslag i salæret på et par procent, kan du spare flere tusinde kroner.
Husk altid at tage aftalen med hjem og læse den grundigt igennem, inden du skriver under.
Hvem er hvem på boligmarkedet?
Ejendomsmægler
Ejendomsmægleren eller en ansat hos et ejendomsmæglerfirma kan rådgive dig og udføre alt arbejdet eller en del af det i forbindelse med et salg. En ejendomsmægler skal være registreret i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. En ejendomsmægler må kun repræsentere den ene part i en bolighandel. Det vil typisk være dig, som sælger din bolig.
Advokat
Der er stor forskel på, hvad advokater tilbyder i forbindelse med en bolighandel. Nogle advokater tilbyder de samme ydelser som en ejendomsmægler, mens andre kun deltager i de juridiske dele af salget.
En advokat må kun rådgive den ene part i en bolighandel.
Ønsker du en advokat til at rådgive i forbindelse med salget, bør du sikre dig, at advokaten har specialiseret sig inden for bolighandel.
Bygningssagkyndig
En bygningssagkyndig udarbejder en tilstandsrapport for ejendommen. En bygningssagkyndig skal være beskikket af Sikkerhedsstyrelsen. En bygningssagkyndig er ofte en arkitekt eller bygningskonstruktør, der er specielt uddannet til at udarbejde tilstandsrapporter. En tilstandsrapport skal være en objektiv gennemgang af ejendommens synlige skader. En tilstandsrapport er som en del af Huseftersynsordningen en betingelse for at tegne ejerskifteforsikring.
Find en beskikket bygningssagkyndig på boligejer.dk
Certificeret energifirma
En konsulent fra et certificeret energifirma udfører energimærkning af boligen. Det er Energistyrelsen, der står for energimærkningsordningen. En energikonsulent er ofte en ingeniør eller arkitekt, der er specielt uddannet til at gennemføre energimærkning af boliger. Energimærket skal fremgå af salgsannoncer for boligen.
Find certificeret energifirma på boligejer.dk
Læs mere om energimærkning af din bolig
Autoriseret elinstallatørvirksomhed
Eleftersyn af boligen skal være udført af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Det er Sikkerhedsstyrelsen, der står for ordningen. Et eleftersyn vurderer elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed og er som en del af Huseftersynsordningen en betingelse for at tegne ejerskifteforsikring.
Find autoriseret elinstallatørvirksomhed på boliejer.dk
Andre rådgivere
Ejendomsmægleren kan rådgive dig om forsikringsspørgsmål og økonomiske spørgsmål. Du kan også få rådgivning hos fx advokater, banker, privatøkonomiske rådgivere og forsikringsselskaber.
Boligejer.dk
På boligejer.dk kan du læse om, hvordan et boligsalg foregår trin for trin. Her er råd om, hvordan du forbereder salg, markedsføring, gennemfører salget og overdrager boligen til køberen.
Se boligsalget trin for trin på boligejer.dk
Til et boligsalg hører en lang række dokumenter. Nogle har du allerede, andre skal skaffes fra kommunen eller udarbejdes i forbindelse med salget.
Du kan selv indhente de nødvendige dokumenter. Vælger du en ejendomsmægler til at stå for salget eller en del af det, kan det være ejendomsmæglerens opgave.
Find boligens papirer på boligejer.dk
Få udarbejdet en tilstandsrapport, og indhent tilbud på ejerskifteforsikring, så kan du som sælger undgå at hæfte for skjulte fejl og mangler ved boligen.
Du kan finde beskikkede bygningssagkyndige og autoriserede elinstallatørvirksomheder på boligejer.dk. Her kan du også finde certificerede energifirmaer, hvis du skal have udarbejdet en ny energimærkerapport.
Find konsulenter på boligejer.dk
Få mere at vide om Huseftersynsordningen på boligejer.dk
På boligejer.dk kan du købe en rapport med alle de offentlige data, som du skal bruge ved et salg. Det er cirka 50 oplysninger, der samles i én stor rapport. Du kan enten selv købe rapporten eller lade din ejendomsmægler gøre det.
Se mere om ejendomsdatarapporten på boligejer.dk
Kilde: Boligejer.dk
Scroll to Top