Ny lov: Boligkøbere skal skifte eller skrotte den gamle brændeovn

Fra 1. august 2021 skal gamle brændeovne fra før 2003 skrottes eller udskiftes med en ny, når man køber en ny bolig. Køberen skal betale.

Det er således at regne fra d. 1. august 2021 ikke længere tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når du køber bolig med en sådan brændeovn. Senest et år efter skal den være nedlagt eller erstattet med en ny brændeovn. Dette har Folketinget vedtaget i en ændring af lov om miljøbeskyttelse. Lovændringerne trådte i kraft d. 1. august 2021.

Dette medfører, at boligkøbere er forpligtet til at oplyse om, hvorvidt der findes en brændeovn fra før 2003 i den købte bolig. Hvis det er tilfældet, skal dette oplyses i skødet ved tinglysning. De nye regler medfører derudover, at køber i et sådant tilfælde bliver forpligtet til enten at skifte eller skrotte brændeovnen for egen regning.

Hvis boligen indeholder en brændeovn fra efter 1. januar 2003, skal du som ny boligejer dokumentere brændeovnens alder. Det kan du gøre ved at indsende:

• en prøvningsattest eller
• dokumentation for svanemærkning eller
• en underskrevet erklæring om vurdering af produktionsåret fra skorstensfejeren eller en anden fagperson eller
• en såkaldt overensstemmelsesvurdering.

Dokumentationen skal indsendes inden for 6 måneder efter, du har overtaget boligen. Se eksempel på en prøvningsattest og skabelonen til erklæring om vurdering af produktionsår.  Se listen over svanemærkede brændeovne og den historiske liste over tidligere svanemærkede brændeovne.