Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Tillæg til Tilstandsrapporter, Sundhedsattester og lign

Sundhedsattester har ingen værdi. De fleste store danske ejendomsmæglerkæder sælger Sundhedsattester og andre former for tillægsrapporter til de officielle tilstandsrapporter i forbindelse med deres formidling af ejendomshandler.

Disse attester udarbejdes i dag af byggesagkyndige som et tillæg til den lovpligtige tilstandsrapport. De indeholder sædvanligvis en række yderligere informationer om de forbehold og skader, som er indeholdt i tilstandsrapporten. Sundhedsattesten angiver endvidere et estimat af omkostningerne til udbedring af tilstandsrapportens forbehold og skader.

Forbrugerrådet, betragter imidlertid sundhedsattesterne som helt overflødige ! Ifølge Forbrugerrådet bruger nogle af kæderne disse tillægsrapporter til at lave et skønmaleri, hvor husets sande tilstand ikke står helt så klart, som den gør i den officielle tilstandsrapport.

Kritik af Sundhedsattesterne

Sundhedsattesterne er samtidig genstand for en meget alvorlig kritik, bl.a. fra Forbrugerrådets side. Forbrugerrådet har endvidere direkte advaret boligkøbere mod at sammenblande Sundhedsattester og tilstandsrapporter.

Retstilstanden ved Sundhedsattester

Disse Sundhedsattesters retstilstand er dog yderst usikker, og de skal derfor tages med et vist forbehold, idet attesterne i deres indhold og udformning ikke er juridisk bindende for ejendomsmæglerne. Boligkøberne indgydes derved en falsk tryghed i forbindelse med et givent boligkøb.

Ankenævnet for Huseftersyn har således i mere end 25 ankesager fastslået, at de byggesagkyndige ikke er erstatningsansvarlige for fejl de har begået i de udarbejdede Sundhedsattester.

Den forsikringsmæssige værdi af Sundhedsattester

Det ofte anførte argument fra ejendomsmægler side, at attesterne har en retsmæssig bevisstilling ved en eventuel senere forsikringssag holder ikke stik.

Såfremt man således ser på den juridiske side af sagen, har Sundhedsattesterne ingen sammenhæng med forsikringsdækningen. Tilbuddene på ejerskifte- og ejendomsforsikringerne er således ene og alene udfærdiget på grundlag af tilstandsrapporterne.

Sundhedsattesten har dermed ingen forsikringsmæssig værdi for boligkøberen, idet det er et gennemgående træk, at forsikringsselskaberne ikke tillægger sundhedsattesterne nogen værdi i sager om ejerskifteforsikring.

Sundhedsattester har ingen værdi.

Scroll to Top