Tillæg til Tilstandsrapporter, Sundhedsattester og lign.

Sundhedsattester har ingen værdi. De fleste store danske ejendomsmæglerkæder sælger Sundhedsattester og andre former for tillægsrapporter til de officielle tilstandsrapporter i forbindelse med deres formidling af ejendomshandler.

Disse attester udarbejdes i dag af byggesagkyndige som et tillæg til den lovpligtige tilstandsrapport. De indeholder sædvanligvis en række yderligere informationer om de forbehold og skader, som er indeholdt i tilstandsrapporten. Sundhedsattesten angiver endvidere et estimat af omkostningerne til udbedring af tilstandsrapportens forbehold og skader.

Forbrugerrådet, betragter imidlertid sundhedsattesterne som helt overflødige ! Ifølge Forbrugerrådet bruger nogle af kæderne disse tillægsrapporter til at lave et skønmaleri, hvor husets sande tilstand ikke står helt så klart, som den gør i den officielle tilstandsrapport.

Kritik af Sundhedsattesterne

Sundhedsattesterne er samtidig genstand for en meget alvorlig kritik, bl.a. fra Forbrugerrådets side. Forbrugerrådet har endvidere direkte advaret boligkøbere mod at sammenblande Sundhedsattester og tilstandsrapporter.

Retstilstanden ved Sundhedsattester

Disse Sundhedsattesters retstilstand er dog yderst usikker, og de skal derfor tages med et vist forbehold, idet attesterne i deres indhold og udformning ikke er juridisk bindende for ejendomsmæglerne. Boligkøberne indgydes derved en falsk tryghed i forbindelse med et givent boligkøb.

Ankenævnet for Huseftersyn har således i mere end 25 ankesager fastslået, at de byggesagkyndige ikke er erstatningsansvarlige for fejl de har begået i de udarbejdede Sundhedsattester.

Den forsikringsmæssige værdi af Sundhedsattester

Det ofte anførte argument fra ejendomsmægler side, at attesterne har en retsmæssig bevisstilling ved en eventuel senere forsikringssag holder ikke stik.

Såfremt man således ser på den juridiske side af sagen, har Sundhedsattesterne ingen sammenhæng med forsikringsdækningen. Tilbuddene på ejerskifte- og ejendomsforsikringerne er således ene og alene udfærdiget på grundlag af tilstandsrapporterne.

Sundhedsattesten har dermed ingen forsikringsmæssig værdi for boligkøberen, idet det er et gennemgående træk, at forsikringsselskaberne ikke tillægger sundhedsattesterne nogen værdi i sager om ejerskifteforsikring.

Sundhedsattester har ingen værdi.