Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Ofte stillede spørgsmål.
Er det nødvendigt at indgå en skriftlig aftale/kontrakt?
Ofte stillede spørgsmål. Det er ikke nødvendigt, at indgå en skriftlig aftale, idet vi forinden sagen påbegyndes fremsender en e-mail med en bekræftelse af procedurer, metode og pris for Deres boligkøb eller boligsalg.

Er I ansvarsforsikrede?

Naturligvis. Vi er forsikrede på nøjagtig lige fod som alle Danske Advokatfirmaer og ejendomsmæglervirksomheder.

Kan I håndtere bolighandler over hele Danmark og kan I håndtere digital tinglysning af min bolighandel?

Vor service og vore ydelser dækker hele landet, idet den daglige kommunikation foregår via e-mail og telefon samt almindelig post.
BoligAssistancen er tilknyttet Tinglysningsrettens digitale tinglysningssystem og har naturligvis den fornødne ekspertise og software til at tilbyde digital tinglysning af Deres bolighandel.

Hvorfor er I billigere end Jeres konkurrenter?

Det skyldes vor meget store sagsvolumen og vor særdeles velstrukturerede arbejdsgang kombineret med sofistikerede softwareværktøjer.
Vort kontor er således i dag landets største virksomhed indenfor berigtigelse af bolighandler med årligt over 1.100 ejendomshandler.

Hvordan kan BoligAssistancen tilbyde markedets bedste pris på skødeskrivning og assistance ved køb af ejerbolig?

BoligAssistancen har udviklet en effektiv og rationel berigtigelsesproces af private borgeres boligkøb, som bevirker, at vi kan tilbyde et lavt honorar som begunstiger boligkøberne samtidig med, at vore egne rentabilitetskrav er opfyldt.

Ofte stillede spørgsmål. Er det nødvendigt at benytte en lokal advokat som rådgiver ved boligkøb?

Nej,  BoligAssistancen betjener kunder over hele Danmark samt mange udlandsdanskeres køb af ejendom i Danmark. I dag gennemføres ejendomshandler i alt overvejende grad på skriftlig basis via de digitale medier, og vi og vore kunder benytter således e-mail i sagerne. Ejendomsmægleren leverer endvidere alt dokumentationsmateriale vedrørende ejendommen via e-mail, som danner basis for BoligAssistancen sikring og berigtigelse af Deres boligkøb.
Der er herved ikke forskel på, om berigtigende part i et boligkøb har kontor “lige om hjørnet” eller andetsteds i landet. Fordelen ved ikke at benytte en lokal køberrådgiver er oplagt: BoligAssistancen har ingen bindinger til lokale ejendomsmæglere, og De har således sikkerhed for, at vi udelukkende tjener Deres sag og arbejder for Dem.
Vær opmærksom på, at aktørerne på ejendomsmarkedet – specielt i de mindre lokalmiljøer – ofte er noget “sammenspist”, idet de gang på gang skal kunne se hinanden i øjnene og måske ligefrem henviser sager til hinanden.

Er det OK at benytte ejendomsmægleren eller en af denne foreslået rådgiver som køberrådgiver, og hvorfor bør jeg benytte en rådgiver med speciale som køberrådgiver?

Forhold Dem kritisk til anbefalinger m.v. fra mægler m.fl. om valg af køberrådgiver; herunder forslag fra ejendomsmægleren om, at han kan udarbejde skøde for Dem.
Ejendomsmægleren er og bliver “sælgers mand”. Mægleren må ikke rådgive begge parter i en ejendomshandel. Det står i loven!
Forhold Dem derfor kritisk til en evt. anbefaling – eller kritik – fra ejendomsmægleren om Deres valg af køberrådgiver.
 • BoligAssistancen er specialiserede i rådgivning indenfor ejendomshandel, og vi yder uvildig rådgivning.
 • BoligAssistancen er uafhængig af realkredit- og pengeinstitutter, forsikringsselskaber og andre institutioner på ejendomsmarkedet.
 • BoligAssistancen har betydelig og mange års erfaring med at yde rådgivning til boligkøbere.
 • BoligAssistancen forhandler vilkår med ejendomsmægleren på Deres vegne.
 • BoligAssistancen gennemgår ejendomshandlens mange dokumenter, og sikrer Dem, at De ikke køber “katten i sækken”.
 • BoligAssistancen gennemgår bl.a. købsaftalen og sagens bilag med Dem, således at De er klar over, hvad det er De køber, og på hvilke betingelser De køber.
 • BoligAssistancen sørger forhandling af forbehold i handlen
 • BoligAssistancen koordinerer købers ejerskiftebelåning
 • BoligAssistancen udfærdiger digitalt skøde og får det tinglyst.
 • BoligAssistancen holder styr på, om den gæld, der ikke overtages, bliver indfriet og aflyst.
 • BoligAssistancen laver refusionsopgørelse.

Skal der tillægges andre omkostninger til Jeres honorar ved boligkøb og boligsalg?

Udover vort honorar ved berigtigelsen af et boligkøb skal der tillægges Statens tinglysningsafgift for skødet, som udgør kr. 1.660 i fast afgift plus 0,6 % af købesummen (eller af den seneste offentlige ejendomsvurdering, såfremt denne er højere end købesummen). Ved visse handler Vest for Storebælt skal sælger betale halvdelen af denne afgift.
Ved boligsalg omfatter vort honorar alle dokumentomkostninger med undtagelse af indhentning af ejerlejlighedsskema (kun for ejerlejligheder og varierer), evt. grundejerforenings oplysninger samt tilstandsrapport og energimærke.

BoligAssistancens ydelser

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.
Skøde og berigtigelse
Scroll to Top