– Vær grundig!

Besigtigelsen af boligen ved køb. Vær grundig, når De besigtiger boligen. De har selv pligt til at undersøge den og kan ikke senere påberåbe Dem fejl og mangler, som kan konstateres ved en almindelig besigtigelse. De får et godt indblik i bygningens tilstand ved at læse tilstandsrapporten, el-rapporten og Energimærket.

De kan her læse om gode råd om besigtigelse.

Fremvisning – Besigtigelsen af boligen ved køb.

Besigtigelsen af boligen ved køb. I forbindelse med fremvisningen af udvalgte boligemner gennem ejendomsmæglerne, skal det ihukommes, at ejendomsmæglere er dygtige sælgere og ofte har for vane at fokusere på alle de positive ting og bagatellisere alle de ind imellem grove mangler eller fejl en ejendom har. Når De derfor påpeger fejl og mangler under fremvisningen, vil De oftest høre bemærkninger, som “Jamen, så kan man bare lige gøre dette eller hint etc.”.

Eftersom ikke alle er fødte håndværkere eller meget formuende, bør De derfor ved fremvisningen være på vagt og undgå at beslutte Dem hovedkulds for købet af en ejendom.

Sørg for at komme ud i alle kroge og tjek for utæt tag og loft, for vægge og fugt i kælderen, for råd/mørhed i vindueskarme, for dårlige vvs/elinstallationer, for revner i murværk og sokkel osv.

Når De har fået fremvist en række ejendommen og har fået dannet Dem et indtryk af, hvad De kan få for pengene, og hvilken ejendom der opfylder Deres krav, har De baggrunden og grundlaget for at kunne udvælge den ejendom, som De synes bedst om, og hvor De føler at De får mest for pengene.

Før underskrift

Besigtigelsen af boligen ved køb.

Før De imidlertid underskriver en købsaftale, er det yderst tilrådeligt, at tage en professionel håndværker, forsikringsmand, Køberrådgiver eller arkitekt med til endnu et gennemsyn af huset.

Disse kan foretage en objektiv gennemgang af ejendommen og dens installationer m.v., og kontrollere om tilstandsrapporten rent faktisk tilkendegiver ejendommens reelle tilstand med en samtidig vurdering af prisniveauet for istandsættelser. Hvis De ikke selv kender en sådan kyndig vejleder, er der ofte annoncer i avisen, hvor pensionerede håndværkere tilbyder at besigtige og vurdere ejendomme for kommende huskøbere. Alternativt kan De benytte en Byggesagkyndig.

Såfremt den kyndige vejleder De har taget med udtrykker tvivl omkring, hvorvidt f.eks. vvs og el rent faktisk er i orden, og om tilstandsrapporten holder ord, vil det være tilrådeligt at få de relevante autoriserede håndværkere som eksempelvis en VVS- eller elinstallatør til at gennemgå disse forhold.

Evt. uenighed og problemer omkring disse forhold i El- og Tilstandsrapporten kan De herefter benytte i forhandlingerne med sælger om den endelige prisfastsættelse sammen med de aut. Installatørers prisoverslag på istandsættelsen. VVS og el-installationer kan ofte senere foranledige problemer i forhold til forsikringen, så prisen for et gennemsyn vil oftest være en god investering!

Når De tager f.eks. en håndværker med til at kontrollere en bolig, er det vigtigt på forhånd at aftale, hvad det er han skal se efter med El- og Tilstandsrapporten in mente. Det vil oftest fremgå indirekte af Tilstands- og El-rapporten.

 Besigtigelsen af boligen ved køb.