Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Benyt vort SælgSelv koncept og spar mere end 90 % af mæglersalæret !

Sælg selv boligen. Flere og flere boligsælgere forestår selv salget af Deres bolig, bl.a. i kraft af Internettets udbredelse. Der er ydermere vokset forskellige sælg-selv koncepter frem, hvor man kan få hjælp til større eller mindre dele af salgsopgaven. Læs mere om køb og salg af Min Drømmebolig!
Hvis De selv føler Dem sikker på, at De har den fornødne viden til selv at klare alle led i en ejendomshandel, og hvis De har den fornødne tid og kunnen til selv at vise ejendommen frem og aftale et salg, er der naturligvis ingen grund til at bruge penge på en ejendomsmægler. 
Det er imidlertid de færreste boligsælgere, som føler sig tilstrækkelig hjemme i alle de problemer, der kan opstå under en ejendomshandel, og de fleste vælger derfor en eller anden form for bistand.
Salg af fast ejendom som villaer, ejerlejligheder og sommerhuse er betinget af, at såvel køber som sælger modtager den fornødne rådgivning og information med henblik på at træffe en kvalificeret beslutning om køb eller salg. Begge parter i en bolighandel har krav på at føle sig trygge og tilfredse, når de indgår en bindende aftale om at handle ejerbolig.  Salgsprisen.

Sælg selv boligen. Sælg selv konceptet

Sælg selv boligen. De fleste, som skal sælge en ejendom, vil være i stand til selv at forestå annoncering via Internettet og fremvisning af ejendommen.
De nye sælg-selv koncepter er udviklet til disse boligsælgere, hvor en sælgerrådgiver kun bistår med de dele af handlen, boligsælgeren ikke selv er inde i, hvorved sælger sparer det meget høje ejendomsmæglersalær.
Sælgerrådgivere er uddannet til at yde assistance ved Deres eget salg af fast ejendom.
I de afgørende faser af en bolighandel har rådgiverne også den fornødne erfaring med forhandling og praktisk gennemførelse af handlen. Udgifterne til en sælgerrådgiver kan derfor være givet godt ud, såfremt De vælger at sælge selv.

Hvorfor sælge selv?

Sælg selv boligen. En væsentlig grund hertil er de forbrugersager, der desværre konstant verserer vedrørende sjusk, fejl og mangler ved ejendomshandler, sager der sædvanligvis vedrører arbejde udført af både ejendomsmæglere. Disse sager afvises imidlertid oftest af disse rådgivere med henvisning til paragraffer eller regelsæt.
En anden væsentlig grund til at sælge selv, er at det er bekostelig affære at handle bolig gennem ejendomsmæglere, der oftest opererer med høje og uigennemskuelige salærer, særlige aftaler og aftalte priser. Der er ofte tale om aftaler der medvirkende til, at holde salærernes niveau oppe i på et plan, som er ude af proportioner med arbejdsindsatsen.
Hvis De selv føler Dem sikker på, at De har den fornødne viden til selv at klare de praktiske led i en ejendomshandel, og hvis De har den fornødne tid til at vise ejendommen frem og afslutte et salg, er der naturligvis ingen grund til at bruge penge på en ejendomsmægler eller en advokat som rådgiver.

Sælgerrådgivning til fast pris

Sælg selv boligen. God og professionel ejendomsformidling via ejendomsformidlere (ejendomsmæglere og advokater) har traditionelt været forbundet med meget betydelige omkostninger for sælger.
De fleste ejendomsformidlere har således en fast prispolitik, som betyder, at man som sælger skal betale en forud fastsat pris for at få formidlerens assistance ved salget af ejendommen – også selvom der reklameres med et bugnende køberkartotek.
Ejendomsformidlerens salær udgør ofte en procentdel af den kontante salgspris, selvom formidlerens arbejde sædvanligvis er stort set det samme, hvad enten der er tale om en 1- værelses lejlighed eller en større villa.
Det har sælgerrådgiverne for længst taget konsekvensen af. Disse tilbyder således at assistere de boligsælgere, som er villige til selv at forestå annoncering, fremvisning og salget af deres ejendom, med dokumentarbejdet (Købsaftale og berigtigelse) i forbindelse med salget af deres ejerbolig (villa, ejerlejlighed eller sommerhus) til et fast lavt honorar.
Dette benævner vi SælgSelvRådgivning.

SælgSelvRådgivning

Honoraret for vor SælgSelvRådgivning er baseret på et professionelt erfaringsgrundlag og et lavt omkostningsniveau.
BoligAssistancen er ikke tynget af prangende ejendomsmæglerbutikker samt unge ambitiøse og højt lønnede ejendomskonsulenter. Vi har i stedet udviklet et attraktivt tilbud til de sælgere, der ønsker at spare mange penge, som selv kan etablere kontakt til en køber, og som er parate til at forestå hele markedsførings- og salgsarbejdet.
Bemærk, at da der ikke er tale om ejendomsformidlingsydelser fra vor side, er vore ydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser (som salgsbudget/provenuberegning og Salgsopstilling), og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

Ikke blot et fast lavt salær

Med BoligAssistancen får De ikke blot en fast pris.
Som det væsentligste af alt, får De en sikker og professionelt styret assistance med fuld ansvarsforsikringsgaranti. BoligAssistancen er således behørigt forsikret både for rådgiveransvar i forbindelse med vor sælgerrådgivning af sælgere og vore øvrige rådgivningsydelser.
Vi stiller som sælgerrådgivere høje krav til kvaliteten af vore medarbejdere, som alle er fagfolk med betydelig erfaring i at yde professionel rådgivning og bistand.

Fordele ved aktivt selv salg – SælgSelvSalg

Sælg selv boligen. Fordelen for køber er blandt andet, at ejerboligen præsenteres og gennemgås af ejeren, som virkelig kender ejendommen, og fremvisningerne kan finde sted, når det passer køber og sælger – og ikke når det passer ejendomsformidleren at vise frem.
Fordelen for Dem, som sælger, er, at De selv planlægger fremvisningerne, sådan at De altid ved, hvornår der skal komme mulige købere på besøg. Hjemmet kan derved være forberedt på fremvisning.
Det kan også være en stor fordel, at køber og sælger møder hinanden, således at der ikke forekommer de misforståelser, som desværre kan opstå, når køber og sælger skal kommunikere gennem en tredje mand.

BoligAssistancens ydelser

Alle vore ydelser indenfor såvel sælger- som køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

Sælg selv boligen.

Scroll to Top