Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Ejendom på forurenet grund

Forurening af grunden. Der er mange ting, De skal være opmærksom på ved køb og salg af en ejendom med forurenet grund. Læs, hvad De bør vide om handel med forurenede grunde, værditab, oprensning og meget mere. Læs her om min grund.
Forurening er reguleret af Jordforureningsloven.
Inden De køber en forurenet grund, bør De stille kritiske spørgsmål, før De trygt kan gå videre med købet. Se endvidere afsnittet om Olietanke.
Der er registreret omkring 30.000 forurenede eller potentielt forurenede lokaliteter i Danmark. Mange af de grunde, der ligger på en sådan lokalitet kan benyttes, som om de ikke var forurenede, men der vil altid være visse begrænsninger eller ulemper, som De bør kende før et køb.
Dertil kommer de ca. 90.000 grunde, som blot er områdeklassificeret. Alle grunde i byzoner er i udgangspunktet områdeklassificeret, da der kan være en lettere forurening på grunden.

Hvad bør De tænke over, inden køb og salg af en forurenet grund?

Inden De køber eller sælger en forurenet ejendom, bør De stille eller kunne svare på en række kritiske spørgsmål, så De er ærlig og redelig som sælger, og så De som køber kan være tryg.
 • Hvorfor er der forurening?
 • Hvor findes forureningen?
 • Er der risiko for miljø og sundhed?
 • Er der begrænsninger i brugen af ejendommen?
 • Kan myndighederne kræve en indsats i forhold til forureningen?
 • Er der mulighed for, at det offentlige betaler en oprensning?
 • Kan ejendommen belånes på normale vilkår?
 • Er købsprisen rigtig, eller er der risiko for værditab, når De engang skal sælge?
 • Hvad koster en tilsvarende, men ikke forurenet ejendom?
Som udgangspunkt har sælger eller ejendomsmægler pligt til at oplyse, hvorvidt grunden er kortlagt som forurenet grund. Så undersøg som køber i første omgang, om sælger eller ejendomsmægler har indhentet oplysninger om grunden.
Desuden har regionerne kortlagt de forurenede arealer i Danmark, de har kendskab til. Her vil De også kunne hente oplysninger ved at besøge Danmarks Miljøportal.
I sidste ende er det Dem selv, der må beslutte, om De er tryg ved at købe en forurenet grund, og ligeledes er det op til Dem som køber at vurdere, om der er en risiko for at tabe penge, når De engang skal sælge.
Hvis De er usikker på, om det vil være rigtigt for Dem at købe en ejendom på en forurenet grund, vil det være fornuftigt at søge hjælp hos en erfaren miljøkonsulent.

Hvordan registreres en forurenet grund?

Regionerne registrerer, hvilke områder som er eller formodes at være forurenede. Formålet er at beskytte grundvandet og forebygge sundhedsproblemer. Registreringen, som også kaldes en kortlægning, sker med udgangspunkt i 2 kategorier:
 • Vidensniveau 1 (V1)
 • Vidensniveau 2 (V2)
Desuden vil De kunne støde ind i betegnelsen ”indledende kortlægning”. Den anvendes om ejendomme, hvor der er viden om forurenende aktiviteter m.v., men hvor denne viden ikke er vurderet nærmere. Det er dog en uofficiel betegnelse, som benyttes af regionerne, og som ikke er beskrevet i lovgivningen.

Vidensniveau 1

Når regionen kortlægger en ejendom på vidensniveau 1, sker det som regel på baggrund af historiske oplysninger, fx oplysninger om, at ejendommen tidligere har været brugt til autoværksted, renseri, smedevirksomhed eller lignende aktiviteter, som erfaringsmæssigt medfører jordforurening. Bemærk, at der ikke bliver udført tekniske undersøgelser på ejendommen.

Vidensniveau 2

Når en ejendom er kortlagt på vidensniveau 2, betyder det, at regionen har foretaget tekniske undersøgelser af jorden og på den baggrund har kendskab til forurening, som kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.
Kilde: Bolius.dk
Forurening af grunden.
Scroll to Top