Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Ejerlejlighedens bidrag til ejerforeningen

– Tinglyst eller administrativt fordelingstal
  • Fællesudgifter i ejerforeninger. Fælles udgifter, grundfond, varme, koldt og varmt vand samt antennebidrag
Hver ejerlejlighed bidrager til ejerforeningens udgifter til drift og vedligeholdelse samt til ejendommens forsyning med varme og vand.
Ejerforeningen opkræver à conto bidrag hertil pr. måned eller pr. kvartal.
Sælger bør forevise køber opkrævningen af à conto bidrag, idet køber på den måde kan få en idé om, på hvilket niveau lejligheden ligger rent omkostningsmæssigt.
Eventuelle restancer – det vil sige ubetalte à conto bidrag – indgår i refusionsopgørelsen. Ejerforeningens administrator skal i forbindelse med udfyldelsens af ejerlejlighedsskemaet oplyse, om der er restancer på lejligheden.

A conto bidrag til fællesudgifter

Fællesudgifter er de omkostninger, der er forbundet med drift og vedligeholdelse af ejerforeningens grund, fællesbygninger og fællesindretninger samt til fælles forsynings- og serviceordninger, f.eks. renovation og antennedrift.
A conto bidragenes størrelse afhænger af det budget for det kommende års udgifter, som er lagt af ejerforeningens bestyrelsen eller af administrator på bestyrelsens vegne. A conto bidraget pålægges den enkelte lejlighed efter dens administrative eller tinglyste fordelingstal, hvilket skal fremgå af købsaftalen samt af ejerlejlighedsskemaet.
Forpligtelsen til at indbetale fællesbidrag indtræder på overtagelsesdagen. Det betyder, at det er køber, der skal betale fællesbidrag, der forfalder på og efter overtagelsesdagen.

Eventuelle bidrag til grundfond

Visse ejerforeninger har en grundfond.
En grundfond er en opsparing, hvis midler skal bruges til at betale større planlagte eller uforudsete udgifter – f.eks. en altanrenovering. Ideen er, at store udgifter på denne måde kan fordeles over en årrække. Grundfonden er typisk indrettet således, at der indbetales løbende bidrag efter ejerlejlighedernes fordelingstal indtil et vist beløb eller en bestemt procentdel af lejlighedernes samlede værdi er nået.

À conto bidrag til lejlighedens forbrug af varme og varmt vand

Omkostninger til varme og varmt vand kan enten fordeles efter forbrug eller efter fordelingstal. Fordelingen sker typisk efter det faktiske forbrug, eftersom dette er mest rimeligt.

Eventuelle a conto bidrag til lejlighedens forbrug af koldt vand

Det bliver mere og mere udbredt, at den enkelte ejer ligeledes skal betale for lejlighedens forbrug af koldt vand. Fordelingen af omkostningerne til koldt vand sker efter samme princip som omkostningsfordelingen af forbrug af varmt vand.

Frigørelse ved salg

Ved salget af en ejerlejlighed, skal sælger sikre sig, at denne bliver frigjort for hæftelser over for ejerforeningen.
Det er et punkt, som beklageligvis ofte overses. Det sker således fra tid til anden, at en ejer, der troede, at han/hun havde solgt sin ejerlejlighed og dermed var færdig med den, får en grim overraskelse som følge af, at han/hun fortsat hæfter for og kan komme til at betale for køberens restancer til ejerforeningen.
Sædvanligvis hæfter sælgeren fortsat for restancer m.v. indtil ejerskiftet er berigtiget og meddelt til ejerforeningen ved administrator med behørig dokumentation.
Det betyder, at der ikke må være restancer til ejerforeningen ved overtagelsen, at ejerpantebreve eller skadesløsbreve, der ligger til sikkerhed i ejerforeningen skal være korrekt overdraget til og håndpantsat af køberen, samt at kopi af det tinglyste skøde uden retsanmærkninger skal være kommet frem til foreningen ved administrator. Især det sidste forsømmes alt for ofte med nævnte fatale konsekvenser.
Fællesudgifter i ejerforeninger.
Scroll to Top