Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Boligsalg ved selvsalg

– Hvori BoligAssistancens sælgselv rådgivning består !

Sælg boligen selv – sælgselv rådgivning . Vor rådgivning ved salg af bolig har som hovedformål at give sælger en uvildig rådgivning, der sikrer at forhandlingerne og gennemførelsen af selve boligsalget og handlen som helhed forløber uden problemer i forbindelse med Deres salg af fast ejendom formidlet af en ejendomsmægter.
I forbindelse med Deres ejendomssalg, som f.eks. parcelhus, ejerlejlighed, sommerhus, anpartslejlighed eller anden form for ejendom, rådgiver vi Dem om følgende, idet vi dog ikke påtager os formidling af ejendomssalg i form af en formidlingsaftale, som den De kan indgå med ejendomsmæglere.

Deres garanti for et trygt salg

BoligAssistancen er altid sælgers mand, når vi hjælper omkostningsbevidste boligejere med selv at sælge deres faste ejendom.
Vi assisterer sælger med dokumentarbejdet i form af udarbejdelsen af købsaftalen på baggrund af sælgers data og de mellem køber og sælger forudgående aftalte handelsvilkår. Købsaftalen udarbejdes med udgangspunkt i branchens normer og regelsæt samt gældende lovgivning, lig et traditionelt mæglersalg.
Vi repræsenterer sælger i forhold til købers advokat i forbindelse med dennes berigtigelse af handlen.
Vores opgave er at tilsikre, at den af sælger egenhændigt afsluttede ejendomshandel følges op af en købsaftale, og at handlen berigtiges korrekt af købers rådgiver.

Uafhængighed

BoligAssistancen er total uafhængig af kreditforeninger, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og ALLE andre aktører på boligmarkedet. 
De kan derfor altid regne med en kvalificeret og uafhængig rådgivning og sagsbehandling – som udelukkende tager udgangspunkt i Deres ønsker og behov.

Vor SælgSelvRådgivning inkluderer bl.a. følgende:

 • Rådgivning m.v. til sælger, som selv har fundet en køber til sin ejerbolig.
 • På basis af Deres oplysninger samt de af Dem fremsendte dokumenter udarbejder vi den endelige købsaftale, når De har fundet frem til en køber og De forudgående selv har aftalt alle handlens vilkår og detaljer med denne, dvs. når De har indgået en aftale om salg.
 • Købsaftalen udarbejdes således på basis af Deres egne oplysninger og dokumenter.
 • Juridisk rådgivning såfremt der under processen opstår behov for afklaring af spørgsmål og øvrig rådgivning, der ikke er omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.
 • Vor assistance indbefatter evt. forhandlinger med den endelige køber og dennes rådgivere omkring salgsvilkårenes og handlens endelige udformning m.v.
 • Vi sørger for, at købers advokat modtager alt relevant materiale fra Dem til brug for berigtigelse af handlen.
 • Vi gennemgår digitalt skødeudkast fra købers rådgiver og sørger for, at det er i overensstemmelse med den indgåede aftale.
 • Koordination af Deres indgåelse af købsaftale med køber og dennes evt. rådgiver og pengeinstitut samt Deres eget pengeinstitut. Sidstnævnte i relation til indfrielse af pantehæftelser som ikke overtages af køber eller evt. gældsovertagelse.

Hvad De selv skal stå for

Når De selv sælger Deres ejerbolig, skal De selv stå for annoncering/markedsføring, fremvisning og det endelige salg af ejendommen.
Der udarbejdes intet salgsbudget, ingen provenuberegning, ingen salgsprisvurdering, intet finansieringsforslag og ingen salgsopstilling fra vor side.
SælgSelvRådgivning forudsætter, at De selv får boligen vurderet og at De selv sælger den.
Deres opgaver ved salget er:
 • at prisfastsætte Deres ejendom, evt. ved at indhente uforpligtende mæglervurderinger.
 • at udforme og indrykke salgsannoncerne og stå for øvrig markedsføring.
 • at indhente de for salget nødvendige dokumenter, f.eks. tilstandsrapport, el- rapport, energimærkning, administrator ejerlejlighedsskema, ejerskifteforsikringstilbud samt øvrige dokumenter). Vi vejleder om hvor og hvorledes disse dokumenter indhentes.
 • at fremvise Deres ejendom overfor potentielle købere.
 • at sælge ejendommen (BoligAssistancen assisterer ikke ved salgsforhandlingerne).
 • at foretage nøgleoverdragelse
Frigørelse fra det 10-årige sælgeransvar 
      TilstandsrapportEl-rapport og energimærke
Afhængig af ejendomstypen anbefaler BoligAssistancen, at De lader såvel El- og Tilstandsrapport som energimærke udarbejde for Deres ejendom.  Læs mere her om Huseftersynsordningen og Deres mulighed for ansvarsfraskrivelse.

Ejerskifteforsikring

Ved at indhente tilbud på og tilbyde at betale 50 % af ejerskifteforsikringen kan De frigøre Dem fra det normale 10-årige sælgeransvar. I den forbindelse bør De derfor samtidig, på basis af el-rapporten og tilstandsrapporten, indhente tilbud på ejerskifteforsikring.

Berigtigelse af handelen

Når den endelige købsaftale er uden forbehold, skal handlen berigtiges, dvs.,  at der skal udfærdiges og tinglyses digitalt skøde m.v.
Det er sædvanligvis købers egen rådgiver der står for berigtigelsen af handlen, og køber skal betale omkostningen hertil i henhold til købsaftalen.
I forbindelse med handlens berigtigelse sørger BoligAssistancen for:
 1. Fremsendelse af den endelige købsaftale til købers rådgiver og pengeinstitut samt Deres pengeinstitut. Sidstnævnte i relation til indfrielse af pantehæftelser som ikke overtages af køber eller evt. gældsovertagelse.2
 2. Fremsendelse til handlens parter af de af Dem indhentede nødvendige dokumenter til brug for købers berigtigende part m.v.
 3. Kontrol af det af købers rådgiver udarbejdede digitale skødeudkast og refusionsopgørelsen.
 4. Kontrol af at berigtigelsen foretages korrekt af købers rådgiver og at Deres salgsprovenu frigives af denne, så snart der foreligger endeligt tinglyst skøde.
På overtagelsesdagen mødes De selv med køber, for bl.a. at aflæse forbrugsmålere (el, gas, vand og varme) på grundlag af et aflæsningsskema. Dette returneres herefter til købers rådgiver til brug for dennes udarbejdelse af refusionsopgørelse. De skal selv indberette måleraflæsning og bruger/ejerskifte til forsyningsselskaberne.

Refusionsopgørelse

Umiddelbart efter overtagelsen udarbejder købers rådgiver en refusionsopgørelse.
Refusionsopgørelsen vedrører udgifter, som De har afholdt, men som også dækker ejendommen efter overtagelsesdagen. På opgørelsen indgår ligeledes udgifter, der betales af køber, men som vedrører den periode, De har ejet ejendommen.
BoligAssistancen modtager refusionsopgørelsen fra købers rådgiver og kontrollerer at alle udgiftsposter på refusionsopgørelsen er opgjort korrekt. Herefter sender vi opgørelsen til Dem for godkendelse og underskrift.

Frigivelse af salgsprovenuet

Ejendommen er nu overtaget af køber og dokumentgangen er afsluttet. Købers rådgiver orienterer om, at køber har fået sit endelige skøde på ejendommen tinglyst uden anmærkninger, og at købesummen nu kan udbetales til sælger.
For samtlige SælgSelv ydelser fra BoligAssistancen gælder det, at De altid og under hele forløbet kan kontakte os for afklaring af eventuelle juridiske spørgsmål og problemstillinger De måtte støde på undervejs.

Sælg boligen selv - sælgselv rådgivning.

Scroll to Top