Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Hvorfor er der pligt til at indberette korrekt til BBR?

BBR. Oplysningerne i BBR har stor betydning for dig som ejer eller lejer – også på områder, hvor man ikke lige forestiller sig det.   Læs mere her om det trygge boligkøb.

Forsikringsselskaberne kan bruge BBR- data til at krydskontrollere dine oplysninger

Hvis din forsikringspræmie er beregnet på baggrund af forkerte oplysninger, kan der opstå problemer, når det kommer til udbetaling af en skadeserstatning.
Har du f.eks. glemt at indberette, at førstesalen eller dele af kælderen er indrettet til beboelse, kan du komme ud for, at indboet her ikke bliver erstattet. Derudover bruges visse BBR- oplysninger f.eks. tagdækningsmateriale til, at beregne din forsikringspræmie.

Din ejendomsvurdering laves bl.a. på baggrund af BBR-data

Din ejendomsvurdering fastsættes bl.a. ud fra din boligs areal i ejerregistret. Ved om- og tilbygninger foretages der ny beregning af ejendomsværdiskatten i tilfælde af en ny afsluttet byggesag på ejendommen. Du skal derfor være opmærksom på, at du husker at indberette evt. tilbygninger til BBR-registre
Vær i øvrigt opmærksom på at en fejl på din indberetning kan betyde, at dine naboer kommer til at betale for meget i skat. Ejendomsværdiskatten beregnes nemlig bl.a. ved, at kombinere BBR’s oplysninger med salgspriserne blandt de nærmest liggende bygninger af tilsvarende karakter. Med andre ord kan en fejl, der medfører, at netop din ejendomsværdiskat bliver lav, komme til at betyde, at dine nærmeste naboer vil opleve en urimelig høj beskatning.

Korrekt udbetaling af boligsikring/boligydelse

Din mulighed for at få boligsikring afhænger bl.a. af boligens størrelse. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, at oplysninger om din boligs areal og evt. køkkenfaciliteter på BBR-meddelelsen er korrekte, da disse er med til at afgøre om du kan få i boligsikring. Derudover er der en del andre faktorer, der har indflydelse på om og hvor meget boligsikring man kan få. For mere information kontakt din kommune eller læs mere på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Bankerne bruger BBR- data når de skal beregne lånemulighederne i ejendomme

Når banker og realkreditinstitutter skal beregne hvor meget der kan lånes i en ejendom/bolig, vurderes dette ud fra ejendommens/boligens værdi. Ved beregning af ejendommens/boligens værdi bruges flere oplysninger fra ejerregistret, bl.a. det areal der er registreret. I denne forbindelse er det vigtigt, at arealerne er korrekte. Er arealet i BBR-ejerregistret mindre end de faktiske forhold, kan det let gå ud over friværdien.

Data der ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold skal indberettes til kommunen – Undladelse kan medføre bøde

Det er jf. loven din pligt som husejer, at kontrollere, at oplysningerne på din registrering giver udtryk for de faktiske forhold på din ejendom – også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Det vil også medføre bødestraf, at opgive ukorrekte oplysninger til BBR. Du skal endvidere være opmærksom på, at BBR-registret kan indhente oplysninger ved flyfoto eller krydskontrollere registre med private virksomheder fx forsikringsfirmaer eller energiselskaber.
Bemærk de særlige forhold omkring arealet i ejerlejligheder.
Scroll to Top