Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Her kan De finde et bredt udvalg af miljødata, der vises på kort.
Se ligeledes yderligere oplysninger under Min grund.dk
Areal information og miljødata. De finder her både data inden for naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand. Se endvidere her om Matrikelinformation.
Arealinformation indeholder tidligere amtslige data og nationale datasæt. Læs mere om data.
Der er adgang til systemet for både offentligheden og myndigheder, men det er kun myndighederne, der kan redigere i data.
De kan via arealinformation.dk (Danmarks Miljøportal) bl.a. finde følgende oplysninger og data:
 • Kommunegrænser, Regionsgrænser
 • Matrikel, Adresser
 • Strandbeskyttelse

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Klitfredning
 • Fortidsminde- beskyttelseslinjer
 • Søbeskyttelseslinjer
 • Åbeskyttelseslinjer
 • Skovbyggelinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Beskyttede sten- og jorddiger

Fredning

 • Fredede fortidsminder
 • Fredede områder
 • Fredede områder, forslag
 • Beskyttede vandløb
 • Beskyttede naturtyper
 • EF-fuglebeskyttelsesområder
 • EF-habitatområder
 • Ramsar områder
 • Natur- og vildtreservater
 • Kystnærhedszone

Lokalplaner

 • Lokalplan, vedtaget
 • Delområde, vedtaget
 • Lokalplan, forslag
 • Kommuneplanramme, vedtaget
 • Kommuneplantillæg, vedtaget
 • Kommuneplanramme, forslag

Vandoplysninger

 • Drikkevandsinteresser
 • Nitratfølsomme indvindingsoplande

Jordforurening

 • Jordforurening V2
 • Jordforurening V1
 • Områdeklassificering
Scroll to Top