Vort idégrundlag

—  er baseret på vor målsætning og ønske om:

Boligrådgivning -idegrundlaget.
  • at være blandt de bedste i Danmark inden for KøberRådgivning
  • at være blandt de bedste i Danmark inden for SælgerRådgivning
  • at være blandt de bedste i Danmark inden for SælgSelvRådgivning
  • at yde Danmarks bedste kundeservice – til tiden og med tid til den enkelte
  • at besidde en høj faglig specialviden inden for vort arbejdsområde – boligrådgivning.
  • at være et kvalificeret og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til de øvrige aktører indenfor salg og køb af fast ejendom på boligmarkedet
  • at være en kvalificeret modspiller til de finansielle institutioner og pengeinstitutter, som udbyder låne- og forsikringsydelser til private boligkøbere
  • at yde en kvalitativ optimal rådgivning til markedets mest konkurrencedygtige pris og med prisgaranti
  • at være 100% uafhængig af alle andre aktører inden for privates køb og salg af fast ejendom, det være sig banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, bygningssagkyndige og ejendomsmæglere m.fl.
  • at være en behagelig og tillidsvækkende partner for sælgere og købere af bolig.
BoligAssistancens ydelser

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.

Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

Mere om Boligassistancen.  Kontakt til Boligassistancen.

Boligrådgivning -idegrundlaget.

Boligrådgivning -idegrundlaget.