Oplysninger ifølge Ejendomsdatarapporten

Ejendomsdatarapporten.  Offentlige oplysninger til Deres bolighandel

Ejendomsdatarapporten er en meget vigtig rapport i enhver bolighandel og formidler ca. 50 forskellige ejendomsoplysninger, som køberen og dennes rådgiver skal bruge ved ejendomshandel. Bl.a. indgår oplysninger fra Kommuner, Skat og Regioner samt f.eks. Tilstandsrapport, El-rapport, Byggeskadeforsikring, Energimærke og Jordforureningsattester m.v.

Læs mere og bestil en ejendomsdatarapport på www.boligejer.dk

Det er sædvanligvis ejendomsmægleren eller sælgers rådgiver, som indhenter rapporten. Såfremt rapporten ikke er vedlagt købsaftalen, skal der i købsaftalen indgå et forbehold om, at der ikke er uventede og belastende oplysninger for køber i rapporten set i forhold til det udleverede udbudsmateriale. Såfremt dette viser sig at være tilfældet, kan køber udtræde af handlen uden videre.

Samlet liste over rapportens oplysninger

Oplysninger markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen.

Bygninger

 • BBR-meddelelsen
 • Energimærkning*
 • Tilstandsrapport*
 • Elinstallationsrapport*
 • Byggesag
 • Byggeskadeforsikring*
 • Olietanke

Økonomi

 • Ejendomsskat (grundskyld)
 • Ejendomsskattebillet*
 • Ejendoms- og grundværdi
 • Vurderingsmeddelelsen
 • Forfalden gæld til kommunen*
 • Huslejenævnssager
 • Arbejderbolig
 • Jordrente
 • Statstilskud efter stormfald

Planer

 • Zonestatus
 • Lokalplaner
 • Varmeforsyning
 • Vejforsyning
 • Kommunale anlægsprojekter

Vand

 • Aktuelle afløbsforhold
 • Aktuel vandforsyning
 • Spildevandsplan
 • Grundvand – drikkevandsinteresser
 • Grundvand – nitratfølsomme indvindingsområder

Jordforurening

 • Jordforureningsattest
 • Kortlagt jordforurening
 • Lettere jordforurening

Natur, skov og landbrug

 • Fredskov
 • Majoratskov
 • Beskyttet natur
 • Internationale naturbeskyttelsesområder
 • Landbrugspligt
 • Miljøvenlige Jordbrugsområder (MVJ-Aftaleområder)
 • Naturperler
 • Særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder)

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Skovbyggelinjer
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Klitfredningslinjer
 • Strandbeskyttelseslinjer
 • Beskyttede sten- og jorddiger

Læs mere og bestil en ejendomsdatarapport på www.boligejer.dk ejendomsdatarapporten.