Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Oplysninger ifølge Ejendomsdatarapporten

Ejendomsdatarapporten.  Offentlige oplysninger til Deres bolighandel
Ejendomsdatarapporten er en meget vigtig rapport i enhver bolighandel og formidler ca. 50 forskellige ejendomsoplysninger, som køberen og dennes rådgiver skal bruge ved ejendomshandel. Bl.a. indgår oplysninger fra Kommuner, Skat og Regioner samt f.eks. Tilstandsrapport, El-rapport, Byggeskadeforsikring, Energimærke og Jordforureningsattester m.v.
Læs mere og bestil en ejendomsdatarapport på www.boligejer.dk
Det er sædvanligvis ejendomsmægleren eller sælgers rådgiver, som indhenter rapporten. Såfremt rapporten ikke er vedlagt købsaftalen, skal der i købsaftalen indgå et forbehold om, at der ikke er uventede og belastende oplysninger for køber i rapporten set i forhold til det udleverede udbudsmateriale. Såfremt dette viser sig at være tilfældet, kan køber udtræde af handlen uden videre.

Samlet liste over rapportens oplysninger

Bygninger

 • BBR-meddelelsen
 • Energimærkning*
 • Tilstandsrapport*
 • Elinstallationsrapport*
 • Byggesag
 • Byggeskadeforsikring*
 • Olietanke

Økonomi

 • Ejendomsskat (grundskyld)
 • Ejendomsskattebillet*
 • Ejendoms- og grundværdi
 • Vurderingsmeddelelsen
 • Forfalden gæld til kommunen*
 • Huslejenævnssager
 • Arbejderbolig
 • Jordrente
 • Statstilskud efter stormfald

Planer

 • Zonestatus
 • Lokalplaner
 • Varmeforsyning
 • Vejforsyning
 • Kommunale anlægsprojekter

Vand

 • Aktuelle afløbsforhold
 • Aktuel vandforsyning
 • Spildevandsplan
 • Grundvand – drikkevandsinteresser
 • Grundvand – nitratfølsomme indvindingsområder

Jordforurening

 • Jordforureningsattest
 • Kortlagt jordforurening
 • Lettere jordforurening

Natur, skov og landbrug

 • Fredskov
 • Majoratskov
 • Beskyttet natur
 • Internationale naturbeskyttelsesområder
 • Landbrugspligt
 • Miljøvenlige Jordbrugsområder (MVJ-Aftaleområder)
 • Naturperler
 • Særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder)

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Skovbyggelinjer
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Klitfredningslinjer
 • Strandbeskyttelseslinjer
 • Beskyttede sten- og jorddiger

Læs mere og bestil en ejendomsdatarapport på www.boligejer.dk ejendomsdatarapporten.

Scroll to Top