Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

– Dokumentation af prisoplysninger for solgte og aktuelt udbudte ejendomme

Ejendomspriser via e-nettet. — stil krav til mægler

Ejendomspriser via e-nettet. Stil krav til mægler. e-nettets giver adgang til komplette oplysninger om solgte og aktuelt udbudte ejendomme i Deres lokalområde. Særligt tilknyttede virksomheder, som f.eks. ejendomsmæglere har herigennem adgang til oplysningerne via e-nettets web-ejendomsdataløsning.

De kan afgrænse et geografisk område, vælge handelstype og ejendomskategori og få en let overskuelig oversigt over de matchende ejendomme. Boligpriser.

Markedsviden og forberedelse

Ejendomspriser via e-nettet. Dette værktøj er uvurderligt, når De forbereder Dem til et møde med en ejendomsmægler som boligsælger, idet De herigennem nem og hurtigt kan se alle de informationer, De har brug for i lokalområdet, hvilke andre ejendomme der er til salg i området og priserne på de handlede ejendomme.

De bør derfor altid gøre krav overfor Deres ejendomsmægler om at få denne dokumentation, førend De indgår en formidlingsaftale om salget af Deres ejendom –

Søgningstype

Der er tre søgningstyper: Radiussøgning indenfor 1-1500 meter, vej søgning fra/til husnummer og kommune /postnummer søgning på kommunenavn og/ eller postnummer:

 • Ved radiussøgning skal der angives en konkret adresse med kommune og/ eller postnummer samt vejnavn og husnummer
 • Ved vej søgning skal der vælges en konkret vej indenfor en kommune og/ eller et postnummer
 • Ved kommune / postnummer søgning er det muligt at søge reference ejendomme indenfor et postnummer eller i en hel kommune, og der tages ikke udgangspunkt i en konkret adresse som ved de to andre søgningstyper

Handelstyper:

 • Realiserede handler – realiserede handler med og uden udbudsinformationer
 • Aktuelle udbudte ejendomme – aktuelle udbud
 • Udgået af udbud – de ejendomme som har været udbudt til salg, men endnu ikke er registreret som solgt i kommunen

Egenskaber:

 • Ejendomskategori – svarer til finanstilsynets ejendomskategorier
 • Solgt indenfor – angives eksempelvis som solgt inden for 1 år, solgt indenfor 6 mdr. eller solgt i et givent årstal. Fx ejendomme solgt i 2005 (også mulighed for afgrænsning på MÅNEDER)
 • Boligareal – boligareal angives i kvm. Fx vis kun boliger fra 100 til 120 kvm. (det er muligt at afgrænse sig efter boligens størrelse)
 • Handelspris – angiv den fulde pris i hele kr. Fx vis kun boliger hvor seneste registrerede handelspris er minimum 1000000 og max. 2000000 kr. (det er muligt at angive et niveau min/max for seneste registrerede handler)
 • Opførelses år – angiv det årstal fra/til som ejendommen der ønskes vist er opført i (det er muligt at søge på mere end et årstal i samme søgning).

Overblik over salgs- og udbudspriser

Ejendomspriser via e-nettet. Via dette værktøj er det muligt hurtigt at få overblik over salgs- og udbudspris. Der kan ligeledes oplistes faktiske salgstider på solgte ejendomme og kan søges under kategorien ”Udgået af udbud” – som indeholder oplysninger om de ejendomme som, er udgået af udbud, men endnu ikke registreret som solgt.

Resultatlisten

I resultatlisten vises ejendommene på kort og i en liste.

Afgrænsning på egenskaber

I forhold til tidligere er der kommet flere nye muligheder for afgrænsning i sin søgning, dette med udgangspunkt i ejendommens egenskaber samt ny mulighed for styring af max antal ejendomme i visningen.

Erfaringer fra tidligere har vist, at det i tæt bebyggede områder har været problematisk at opnå en skarp nok afgrænsning, og derved bringe antallet af ejendomme i visningen under de tilladte 50 ejendomme, derfor er det nu muligt at vælge et max antal ejendomme i sin visning. Fx kan man vælge at få vist de første 10 ejendomme på en vejsøgning (husnummer 1-30), som passer til de egenskaber man har sat som kriterium i sin søgning, eller man kan anmode om kun at få vist de første 10 ejendomme, der er solgt i 2005 med et boligareal på mellem 100 og 120 kvm i et givent område etc.

Nyt link til ejendomsdata

Fra resultatlisten i ”Ejendomspriser” er det muligt at linke sig direkte til ejendomsdata og foretageenkeltopslag til den pågældende ejendom, hvor det bl.a. er muligt at hente tingbogsoplysninger, vurderings- og skatteprint, BBR meddelelse mv.

Udbudsoplysninger

En anden vigtig del af indholdet er udbudsoplysninger. Ejendomsdata registrerer automatisk oplysninger om ejendomme udbudt på Internettet. De kan sammenholde salgs- og udbudspriser samt vurdere liggetiden på ejendommene. De kan også se, når en ejendom har været i udbud, men endnu ikke registreret som solgt under den nye handelstype Udgået af udbud, og sælges den, overgår den til kategorien ”Realiserede handler” – registres en ejendom som er udgået af udbud ikke som solgt indenfor 60 dage, udgår den.

Kilde: e-nettet

 

Scroll to Top