Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Førstegangskøb af bolig ?
Spørgsmål og svar, når De står overfor at skulle købe bolig første gang!

Førstegangskøb af bolig. Såfremt De er førstegangskøber, eller gerne vil læse mere om boligkøbets faser m.v., så har vi samlet lidt information i det følgende, som vil kunne uddybes ved en personlig samtale.
 Læs her om Samlevendes køb af bolig.

Hvad har De råd til at købe?

Tommelfingerreglen er, at husstandens månedlige brutto indkomst skal være 4 gange større end den månedlige bruttohusleje. Er bruttoudgiften for ejendommen f.eks. 10.000 kr., bør den månedlige husstandsindkomst være på mindst ca. 40.000 kr. Det beløb De har til overs, når De har betalt bruttoudgiften til Deres bolig, benævnes rådighedsbeløbet.
Der er stor forskel på, hvad den enkelte familie har behov for i rådighedsbeløb, men tallene bygger på de generelle erfaringer og pengeinstitutternes interne beregningsmetoder. Det er således særdeles vigtigt at lægge et realistisk og fremtidsrettet budget i forbindelse med Deres overvejelser om køb af bolig.

Kontant eller finansieret handel

Førstegangskøb af bolig.
Som udgangspunkt handler man bolig ud fra en kontantpris, og De er, uanset valg af finansieringsform, som køber pligtig til at sørge for, at sælger får det aftalte beløb kontant.
De fleste boligkøbere har brug for at låne penge i forbindelse med boligkøbet. og dette kan gøres på forskellig måde. De kan læse mere om finansieringen af boligkøbet andetsteds på denne site.

Låne omkostninger generelt

Når De optager et lån, betaler De en række omkostninger. De fleste omkostninger indregnes sædvanligvis i låne beløbet, også kaldet hovedstolen, så de bliver en del af Deres ydelse.
Uanset hvilken låntype De vælger, består Deres ydelse altid af rente, afdrag og bidrag.
  • Renten beregnes, ved at gange lånets restgæld med lånets renteprocent. Du reducerer din skat med skatteværdien af dine renteomkostninger.
  • Afdraget beregnes, som den samlede ydelse minus rentebeløbet.
  • Bidraget er de administrationsomkostninger, du betaler. Det beregnes som en procentdel af restgælden.

Hvilket lån passer Dem bedst?

Obligationslån, kontantlån, “pauselån”, rentetilpasningslån, rentesats, løbetid, konverteringsmuligheder m.m. Der er meget at sætte sig ind i, når De skal vælge den låntype, der passer bedst til Deres økonomi og fremtidsplaner.

Hvordan De får et KøberBevis?

Med et køber- eller lånebevis i hånden har De en række fordele, når De har fundet den rette bolig og vil kunne slå til med det samme.

Hvad er købsaftalen?

Købsaftalen er et af de vigtigste dokumenter i bolighandel, idet den indeholder alle de indgåede aftaler om Deres køb af en bestemt bolig. Når De har fundet ønskeboligen, beder ejendomsmægleren Dem om at skrive under på en købsaftale.
Købsaftaler kan være forskellige fra ejendomsmægler til ejendomsmægler og fra handel til handel. Derfor anbefaler vi, at De enten får indføjet et rådgiverforbehold (Advokatforbehold) eller får talt med Deres rådgiver, inden De skriver under på købsaftalen.

Hvordan man sikrer sig mod kursudsving?

Kurserne på de obligationer der danner grundlag for realkreditboliglån ændrer sigløbende, hvilket vil kunne medføre uheldige og ubehagelige økonomiske konsekvenser for Dem som køber. De kan eliminere risikoen som følge af disse udsving ved at tegne en fastkursaftale/kurssikring.

Hvem gør hvad i handlen?

Det kan forekomme uoverskueligt at få det rette overblik over, hvem der går og er ansvarlig for hvad i en bolighandel. Hvad er Deres opgaver, Deres rådgivers, sælgers og sælgers rådgivers ? De modtager i den forbindelse en detaljeret redegørelse fra BoligAssistancen, som undervejs følger op på hver enkelt trin i forløbet.
Førstegangskøb af bolig. Førstegangskøb af bolig.

Finansiering af boligen – Finansielle virksomheder

Finansielle virksomheder kan blandt andet hjælpe Dem med:
– Forhåndsgodkendelse til de lån, De får brug for. På den måde er De på forhånd godkendt som låntager og kan skrive under på en købsaftale uden yderligere foranstaltninger, når De har fundet frem til Deres nye bolig.
– Totalfinansiering af boligen. De kan få beregnet, hvad De har råd til og regne på en samlet boligfinansiering.
– Tinglysning af pantebreve i forbindelse med realkreditfinansiering
– Eventuel kurssikring af realkreditlån
– Økonomisk rådgivning i øvrigt 
For at få et realkreditlån skal De stille sikkerhed for lånet. Det betyder, at den virksomhed, De optager lån hos, får pant i Deres bolig. Det sker ved, at der bliver udstedt et pantebrev, som tinglyses på det lokale tinglysningskontor.
De kan indgå en aftale – Tinglysningsservice – med kreditforeningen om, at det sørger for tinglysningen af pantebrevet.

Gode boligkøberråd

Se nærmere herom her.
BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere 
Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. 
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.
Om skødeskrivning og mæglere.
Scroll to Top