Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Den information, som findes på de BoligAssistancen tilhørende websites, kan ikke erstatte individuel juridisk rådgivning.

BoligAssistancens ydelser

Juridisk meddelelse. Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning. Der er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Angivelserne og indholdet af nærværende website skal opfattes som almen orientering og ikke som individuel rådgivning. Indholdet af de NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen tilhørende websites bringes uden ansvar for NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen. Brugeren skal være opmærksom på, at lovgivning og regler kan være ændret siden tidspunktet for den seneste opdatering af indholdet på de NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen tilhørende websites.
Såfremt de BoligAssistancens tilhørende websites og/eller informationen på disse giver Dem anledning til overvejelser eller handling, opfordres De til at søge konkret faglig juridisk bistand eller anden specialiseret rådgivning forinden.
Juridisk meddelelse. NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen er ikke en erstatning for en konkret juridisk rådgivning
Juridisk meddelelse. De informationer, som De kan finde på www.boligassistancen.dk  er imidlertid udarbejdet af kvalificerede og kompetente medarbejdere, der har indsigt i juraen og dens problemstillinger. NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen ønsker med disse websites på en enkel, let tilgængelig og overskuelig måde at gøre samfundets love og regler tilgængelige og forståelige for private købere og sælgere af bolig, så disse kan få indblik i deres rettigheder og pligter og derved træffe de rette beslutninger.
De skal dog være opmærksom på, at NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen ikke er en advokatvirksomhed, offentlig myndighed eller en domstol men en privat juridisk rådgivningsvirksomhed.
Informationerne på BoligAssistancens websites er vor fortolkning af de forskellige juridiske regler, love og problemstillinger i forbindelse med ejendomshandel, skat og privatøkonomi, og informationerne kan ikke altid anvendes direkte på Deres eventuelle mere konkrete og specifikke juridiske problemstillinger. Indholdet af og informationerne på disse websites bør følgelig ikke anvendes som en fuldstændig erstatning for en eventuel konkret juridisk rådgivning.
NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen kan således ikke forsikre, at en offentlig myndighed eller domstol i en konkret situation vil fortolke lovgivningen på samme måde, som der er givet udtryk for på disse websites.
Juridisk meddelelse. Ud over gældende dansk ret gælder følgende betingelser for brug af de BoligAssistancen tilhørende websites med dertil knyttede databaser:
  • De BoligAssistancen tilhørende websites eller dele heraf må ikke gøres til genstand for anden offentliggørelse, herunder fremvisning eller videre distribution på internettet eller i hard copy, uden NBC Gruppens skriftlige samtykke.
  • De BoligAssistancen tilhørende websites må ikke gøres til genstand for ændringer, redigeringsmæssige eller tekniske, uden NBC Gruppens skriftlige samtykke, herunder forbeholder NBC Gruppen sig ret til at anmode om, at links til denne website fjernes øjeblikkeligt. De websites, som er forbundet til NBC Gruppens websites via link, er ikke under NBC Gruppens kontrol, og NBC Gruppen er ikke ansvarlig for indholdet i sådanne websites eller ansvarlig for nogen link, som indeholdes i en sådan website.
  • Brugen af BoligAssistancens  websites sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar, og NBC Gruppen påtager sig ingen form for ansvar for informationens funktion eller anvendelse, herunder indestår NBC Gruppen på ingen måde for informationens indhold.
  • NBC Gruppen fraskriver sig ethvert erstatningskrav som følge af brug af BoligAssistancens websites, herunder skade på programmel og udstyr som følge af virusinfektion.
 Juridisk meddelelse
BoligAssistancens ydelser
Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser.
NBC Gruppen — BoligAssistancen Juridisk meddelelse.
Scroll to Top