Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

En el-installationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

El-installatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en uvildig, professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed.

El-installationsrapporten. Rapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret.
Gennemgangen skal foretages af de bygninger, som hører med til den almindelige beboelsesfunktion. Det vil sige selve boligen, eventuelt garage eller carport og brændeskur. Boligens lofts- og kryberum er også omfattet af gennemgangen.
Hvis køber eller sælger er utilfredse med el-installationsrapporten, kan der klages til Ankenævnet for Tekniske Installationer.

El-installationsrapporten. Hvordan foregår et el-eftersyn?

El-installationsrapporten. Elinstallatørvirksomheden vurderer de tilgængelige installationer og foretager samtidig stikprøver, hvor nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Sænkede lofter fjernes ikke. Derfor kan der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten.
Ved gennemgangen af boligens elinstallationer vil elinstallatørvirksomheden blandt andet:
 • §  kontrollere el-tavler
 • §  foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
 • §  kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • §  kontrollere lavvoltsinstallationer
 • §  kontrollere elinstallationerne
 • §  kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele – risikoen for elektriske stød.
 • Gennemgangen af boligens elinstallationer omfatter ikke:
 • §  bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt
 • §  dele af elinstallationen, der var utilgængelige
 • §  elinstallationer uden for selve bygningen (fx fritstående havebelysning)
 • §  hårde hvidevarer
 • §  andre brugsgenstande
 • §  om elinstallationen er tidssvarende.
Karaktersystemet i el-installationsrapporten består af seks karakterer. Karaktererne er alene vurderinger af installationernes lovlighed og funktionsdygtighed. De siger intet om prisen for eventuelle ulovligheder udbedringer.
 • §  UN: Bør undersøges nærmere
 • §  K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
 • §  K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
 • §  K1: Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
 • §  K0: Praktisk eller kosmetisk mangel
 • §  IB: Ingen bemærkninger.
De skal være opmærksom på, at selv om karaktersystemet i el-installationsrapporten minder om karaktersystemet i tilstandsrapporten, så dækker de ikke over det samme.
El-installationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver ulovlige forhold med forskellige grader af farlighed. K3 dækker over ulovlige forhold, der allerede på kort sigt kan medføre alvorlig fare, mens K1 og K2 dækker ulovlige forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt.
Du skal samtidig være opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker forskellige grader af farlighed ved de ulovlige forhold. Det vil sige, at forsikringen ikke dækker, hvis et K3-forhold ved en fejl er kategoriseret som et K1- eller K2- forhold i el-installationsrapporten.

Elinstallationsbekendtgørelsen

El-installationsbekendtgørelsen beskriver reglerne for hvordan og hvornår der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og hvem, der må udføre dem.
Her kan De blandt andet læse om, hvilke krav der er til udarbejdelse af elinstallationsrapporter samt hvilke krav, der er til autoriserede elinstallatørvirksomheder.
BEK nr 19 af 16/01/2012 om Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen
På retsinformation.dk kan De se bekendtgørelsen. Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter
Kilde: Boligejer.dk
Advokat- og pengeinstitutforbehold.
Scroll to Top