Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Boligmarkedets aktører

I forbindelse med Deres køb eller salg af bolig vil De komme i kontakt med en række aktører. Hos BoligAssistancen benævnes disse ejendomsformidlere, sælgerrådgivere eller køberrådgivere.
En ejendomsformidler er enten en ejendomsmægler eller en advokat, idet det er disse erhverv, som efter lov om omsætning af fast ejendom har lov til at hjælpe forbrugere med at sælge en bolig. De vil herudover få at gøre med en køberrådgiver, et pengeinstitut, et realkreditinstitut og et forsikringsselskab.  Herudover vil de ofte få at gøre med bygningssagkyndige.

Rådgivningens indhold

Som boligkøber eller boligsælger er det vigtigt at få en kvalificeret og uafhængig rådgivning fra de specialister, der har mangeårig erfaring med køb og salg af fast ejendom. Rådgivningen kan bl.a. dreje sig almen køber- og sælgerrådgivning, om finansieringen af handelen, beregning af de privatøkonomiske konsekvenser og sidst, men ikke mindst rådgivning i forbindelse med udfærdigelse af de nødvendige papirer, skøde m.v., også benævnt berigtigelsen, der sikrer, at handlen også juridisk er på plads.

Valg af rådgiver

Boligmarkedets aktører. Ved valg af rådgiver skal De være opmærksom på, at ikke alle rådgivere er uafhængige.
Nogle rådgivere, som eksempelvis ejendomsmæglere og banker/kreditforeninger, vil gerne sælge Dem deres egne eller samarbejdspartneres produkter udover at sælge Dem en ejendom eller finansiering. De fleste ejendomsmæglere får således provision af at sælge Dem et bestemt lån eller en bestemt forsikring, og mange kreditforeninger er knyttet til forsikringsselskaber, hvilket ligeledes gælder de fleste pengeinstitutter – sådanne rådgivere og navnlig ejendomsmæglere havner således meget let i en interessekonflikt.
I det følgende kan De læse lidt nærmere om, hvem de forskellige aktører på boligmarkedet er. Se endvidere her.

Ejendomsmægler

Ejendomsmægleren hjælper typisk en forbruger med at sælge en bolig. Det sker ved, at boligen vurderes og prisfastsættes og ved, at ejendomsmægleren finder en køber til boligen.
Ejendomsmægleren er således rådgiver for sælger, men kan også være køberrådgiver – dog ikke i samme handel. En stor del af ejendomsmæglerne er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. Nogle ejendomsmæglere er ejet af eller har fast samarbejde med et bestemt pengeinstitut, realkreditinstitut eller forsikringsselskab, medens andre ejendomsmæglere er uafhængige af disse parter.

Pengeinstitut

Banker og sparekasser yder ofte lån i forbindelse med køb af en fast ejendom. Lånet gives som regel i form af et boliglån mod udstedelse af et pantebrev i ejendommen og dækker typisk den del af købesummen, som ikke kan finansieres ved optagelse af et realkreditlån. De fleste banker udbyder herudover realkredit lignende belåning i dag samt forsikringer.
Pengeinstitutterne er oftest med i rådgivningen omkring finansiering af bolighandler.

Realkreditinstitut (kreditforening)

Realkreditinstitutterne finansierer som oftest forbrugeres køb af bolig i form af et lån på op til 80% af boligens kontantværdi.
Realkreditinstitutterne skaffer lånebeløbene ved at udstede og sælge obligationer, som købes af investorer på Børsen.
Lånene kan ydes som kontantlån, obligationslån og rentetilpasningslån (ofte kaldet Flexlån), men der findes også andre mere sjældne låntyper.

Forsikringsselskaber

Loven kræver, at enhver ejerbolig, der er belånt, også er brandforsikret.
Brandforsikringen tegnes gennem et forsikringsselskab, men det er normalt ikke den eneste forsikringstype, De tegner som ejer af en fast ejendom. Udover brandforsikringen kan nævnes husforsikringen, som omfatter dækning mod skader forårsaget af svamp, insekter m.v.
Endelig kan boligkøber få brug for en bygningskaskoforsikring, ejerskifteforsikring, indboforsikring og olieforureningsforsikring.

Bygningssagkyndige

Den autoriserede bygningssagkyndige udarbejder en tilstandsrapport i forbindelse med handel af ejerboliger og er ofte uddannet som arkitekter eller ingeniører.
De bygningssagkyndige kan enten være selvstændige erhvervsdrivende, eller de kan have et samarbejde med forsikringsselskaber og/eller ejendomsmæglere.

Advokater

En advokat kan være rådgiver for både køber og sælger i forbindelse med bolighandler, dog ikke i samme bolighandel.
Advokaten er dog typisk købers repræsentant. Rådgivningen kan ligge enten før eller efter købsaftalens underskrivelse eller gives i forbindelse med denne.
Når en advokat rådgiver en køber om en bolighandel, sørger advokaten sædvanligvis samtidig for, at der laves de nødvendige papirer (skøde, sælgerpantebrev etc.), dvs. berigtiger handelen.

Købermæglere alias Køberrådgivere og Sælgerrådgivere

Boligmarkedets aktører. Køberrådgivere og Sælgerådgivere også benævnt som købermæglere kan være rådgivere for både køber og sælger i forbindelse med bolighandler, dog ikke i samme bolighandel.
Rådgivningen kan ligge enten før eller efter købsaftalens underskrivelse eller gives i forbindelse med denne. Når en Køberrådgiver rådgiver en køber om en bolighandel, sørger Køberrådgiveren normalt samtidig for, at der laves de nødvendige papirer (skøde, sælgerpantebrev etc.), dvs. berigtiger handelen.
De fleste køber- og sælgerrådgivere har særlig ekspertise inden for rådgivning om køb og salg af fast ejendom, og de fleste drager i deres rådgivning omsorg for at overholde de særlige etiske regler, som er aftalt mellem Forbrugerrådet og Danske BoligAdvokater.

BoligAssistancen garanterer at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.
Boligmarkedets aktører.
Scroll to Top