Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Finansiering af boligen.
Deres bankrådgiver kan rådgive Dem i forbindelse med finansieringen af Deres ønskebolig. Som regel får De brug for både et realkreditlån og et boliglån.
Kreditforeningerne kan tilbyde realkreditlån på op til 80% af boligens værdi og i fritidshuse op til 60%. Hvis der er behov for at tage yderligere lån i boligen, for eksempel til udbetalingen, kan der lånes helt op til 100% af boligens værdi med et boliglån eller et sælgerpantebrev. Dette kaldes topfinansiering eller totalfinansiering af boligen. Læs her om kurssikring.
På de fleste kreditforeningers hjemmesider på internettet kan De online indtaste den forventede kontantpris på Deres ønskebolig og få beregnet, hvor meget De skal betale om måneden på lånene til boligen ved en totalfinansiering. De kan dernæst bestille det eller de lån, De netop har regnet på. Det er værd at overveje, om De i den forbindelse ligeledes skal kurssikre Deres lån.
Boligkøb og økonomi. Kurssikring.

Ejendomsmæglerne er ikke uvildige!

–  De bør altid undersøge egne finansieringsmuligheder
Bemærk at mægler modtager provision af de af mæglerne tilbudte forsikringer og finansieringspakker, hvorfor deres rådgivning absolut ikke er uvildig.
Det står Dem frit for at vælge forsikringsselskab og finansieringsform i forbindelse med Deres boligkøb, og De skal ikke lade Dem presse af mægler i så henseende. De bør således altid indhente alternative tilbud.
Det anbefales derfor, at De tager Deres egen bankrådgiver med på råd i Deres overvejelser på et tidligt tidspunkt, og helst før eller lige efter, at De har fundet boligen. Bankrådgiveren kan gennemgå Deres økonomi og finansieringsmulighederne i det pågældende pengeinstitut. Rådgiveren kan ligeledes rådgive Dem om privatøkonomi og de finansierings-, skatte- og juridiske – herunder familiemæssige – aspekter ved Deres boligkøb ved grundig gennemgang af blandt andet salgsopstilling og købsaftale med Dem.

Læg et budget

De kan i første omgang skaffe Dem et overblik ved at lægge et budget over Deres indtægter og udgifter. Så ved De, hvor meget De kan sidde i boligen for.
Er der overskud i Deres nuværende budget, kan det være et udtryk for den merudgift, som De er i stand til at sætte Dem for. Hvis der er underskud, kunne alternativet være at finde en billigere bolig eller lægge Deres nuværende lån om.

Bliv forhåndsgodkendt og bestil nyt lån

Økonomien sætter naturligvis en grænse for, hvilke boliger De kan vælge imellem. Det er derfor vigtigt at få afklaret, hvor disse grænser går, inden De for alvor begynder at kigge efter en bolig. Måske kan De ved hjælp af et lån alligevel få råd til ønskeboligen.
De kan ligeledes bestille et købercertifikat, så De straks kan slå til, når De finder ønskeboligen.
De kan online bestille et nyt lån hos kreditforeningerne. Så får De et tilbud efter deres aktuelle anbefalinger. Som udgangspunkt kan De også selv vælge, hvilken lånetype, rente og løbetid lånet skal have. De vil sædvanligvis blive bedt om at give en række personlige oplysninger.
Inden De overvejer at bestille lån, kan De få mere at vide om de forskellige lånetyper og priser på lån på kreditforeningernes hjemmesider.

Finansierings af vedligeholdelse

Efter afslutningen af bolighandlen skal De tænke på at vedligeholde såvel finansieringen som boligen, f.eks. i form af konvertering, låneomlægning mv.

Lånomlægning

Hvis De ønsker lidt ekstra luft i Deres økonomi, kan det være en god ide at undersøge mulighederne for at lægge Deres realkreditlån eller Deres boliglån om. De kan måske opnå en økonomisk fordel i forbindelse med en låneomlægning, og derved selv være med til at påvirke Deres husleje.
I princippet går en låneomlægning ud på, at De bytter et eller flere gamle lån til et nyt lån med en anden rente eller løbetid. Det gamle lån indfries, og pengene til indfrielsen skaffes ved at optage et nyt lån.
Kreditforeningerne tilbyder omlægning af både kreditforeningslån og andre lån med pant i boligen.
Hvis De allerede har realkreditlån i en kreditforening, kan De på kreditforeningens hjemmeside foretage en online beregning af fordelene ved en lånomlægning.
Alternativt kan De online ansøge om omlægning af Deres nuværende realkreditlån. On-line ansøgningen kan som regel ligeledes benytte, selvom Deres nuværende lån ikke er hos den pågældende kreditforening.
Hvis De ikke mener, at det aktuelt er fordelagtigt at foretage en op- eller nedkonvertering, kan De lade kreditforening overvåge Deres lån gennem en aftale om kursovervågning. Så får De automatisk besked, når det kan betale sig for Dem at lægge om. De kan få overvåget såvel lån i den pågældende kreditforening som lån, De har i andre realkreditinstitutter.

Tillægslån

Såfremt De har en ejerbolig med friværdi, kan De udnytte denne friværdi ved at optage et tillægslån. Provenuet kan De anvende som De ønsker.

Lån i friværdi

Friværdi opstår enten ved, at der er afdraget på lån i boligen eller ved en stigning i boligpriserne. Indenfor de seneste år er boligpriserne steget, og hvis De yderligere har afdraget på Deres lån i nogle år, vil De formentlig have en friværdi i Deres bolig.
De kan frigøre friværdien i Deres bolig ved at optage et nyt realkredit- eller boliglån. Når De optager et nyt lån kan De samtidig indfri gamle og evt. dyre lån, hvis det er fordelagtigt.

Lån til om- eller tilbygning

Hvis De vælger at bruge pengene fra det nye lån til en om- eller tilbygning, har De måske brug for et større lån end det, friværdien giver mulighed for. Dette er muligt hos kreditforeningerne, idet en om- eller tilbygning ofte er en god investering, der typisk bevarer eller øger boligens værdi.
De kan foretage beregninger online på et realkreditlån eller et boliglån via de fleste kreditforeningers hjemmesider.
Finansiering af boligen.
Scroll to Top