Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

BoligAssistancens persondatapolitik

Persondatapolitik i henhold til EU’s persondataforordning (GDPR)

Boligassistancen har altid taget databeskyttelse alvorligt. Vore processer og dokumenter opfylder følgelig kravene i EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018.
Vi har forbedret ordlyden i vores persondatapolitik ved at tilføje flere specifikke detaljer for at gøre det lettere for vore klienter at forstå, hvordan vi håndterer Deres personoplysninger.
De vigtigste ændringer omfatter:
 • Vi har præciseret, hvilken type oplysninger vi indsamler og hvornår, og nærmere beskrevet, hvad vi bruger personoplysninger til.
 • Vi har forklaret, hvornår andre parter kan se brugeres identitet.
 • Vi har klart angivet, i hvilke situationer vi videregiver personoplysninger til andre parter, og bl.a. angivet, hvilke underdatabehandlere der behandler personoplysninger på vore vegne.
 • Vi har inkluderet oplysninger om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger, hvordan du finder ud af, hvilke personoplysninger vi har om dig, og hvordan du kan downloade dem eller rette i dem.
 • Vi har tilføjet vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger på vor hjemmeside.

BoligAssistancens persondatapolitik. Formål

Persondatapolitik. Persondatapolitik og hemmeligholdelse af personoplysninger på www.boligassistancen.dk. Formålet med NBC Gruppens persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. NBC Gruppen respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online på portalen  www.boligassistancen.dk, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er NBC Gruppens målsætning at beskytte Deres personlige oplysninger, uanset hvorfra eller hvorledes disse oplysninger indsendes, indsamles, videregives eller opbevares (andre lande, samarbejdspartnere, o.l.).
Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for – og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.
Som hovedregel kan De tilgå vore hjemmesider uden at fortælle os, hvem De er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om Dem selv.
Såfremt De ønsker indsigt i de personoplysninger De evt. har registreret på www.boligassistancen.dk  er De altid velkommen til at rette henvendelse til Noël Skaarup på post@boligassistancen.dk.

Hvilke personoplysninger indsamler NBC Gruppen ?

NBC Gruppen og herunder www.boligassistancen.dk har brug for visse personoplysninger for at kunne levere nyheder, udføre afgivne ordrer og bestillinger samt øvrige tjenester til vore klienter.
NBC Gruppen forpligter sig til kun at indsamle de personoplysninger som er nødvendige for at levere en bestilt ydelse; alle øvrige personoplysninger er ikke obligatoriske, men forbedrer portalernes service. Personoplysninger slettes helt såfremt en bruger eller klient framelder sig omtalte tjenester eller udtrykker ønske herom. Data opbevares dog i 5 år i henhold til gældende regnskabslovgivning.
NBC Gruppen og herunder www.boligassistancen.dk indsamler aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand vedrørende klienter og brugere.

Hvem videregiver NBC Gruppen personoplysninger til ?

Personoplysninger afgivet til NBC Gruppen og www.boligassistancen.dk videregives kun til interne afdelinger i NBC Gruppen for at opfylde ordre -, leverings – og supportforpligtelser. NBC Gruppen og herunder www.boligassistancen.dk videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det.
NBC Gruppen og herunder www.boligassistancen.dk videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart uden klients forudgående samtykke.

Hvordan indsamler NBC Gruppen personoplysninger ?

NBC Gruppen og herunder portalen www.boligassistancen.dk anvender ikke Cookies.
Cookies er digitale informationspakker, som de fleste hjemmesider lagrer på deres harddisk. Disse cookies identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens datamaskine.
NBC Gruppen og herunder www.boligassistancen.dk anvender ikke disse cookies men kun de oplysninger, som De selv indtaster i forbindelse med bestilling af en tjeneste.

Kryptering og sikkerhed

– Krypteret eller ikke krypteret forbindelse?

Når man opretter sig som bruger på BoligAssistancen, sker oprettelsen via en krypteret (sikker) forbindelse, da der er tale om personrelaterede oplysninger. Det er derfor nødvendigt, at Deres browser understøtter 128-bits kryptering og SSL – alternativt kan De vælge brugeroprettelse via en ikke krypteret forbindelse, ved at sætte kryds i ? Vælg ikke-krypteret forbindelse?. Aktivering af SSL foretages i browserens menu under: Funktioner > Indstillinger > Avanceret.

Opbevaring af personoplysninger

Først i forbindelse med en egentlig forud aftalt sagsbehandling og skriftligt indgået rådgivningsaftale indenfor NBC Gruppens virkeområder og serviceydelser (rådgivning af bolighandlende via websiden www.boligassistancen.dk skal klienterne foretage en registrering af følgende personlige oplysninger:
 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail adresse
NB Gruppen foretager udelukkende registreringen af klientens personoplysninger efter forudgående aftale og med det formål at kunne levere den aftalte tjeneste- og serviceydelse til klienten.Kun ansatte hos NBC Gruppen har adgang til klient oplysninger. Persondata er gemt i ukrypteret format på password beskyttede computere, i aflåste og sikrede rum.NBC Gruppen og herunder www.boligassistancen.dk har ingen aftaler eller partnerskaber med noget reklameserverfirma.
Vær opmærksom på, at brugen af normale formularer hos NBC Gruppen og herunder www.boligassistancen.dk ikke sendes krypteret.Når vi overfører og modtager visse bestemte typer af følsom information, som for eksempel personlige data, omdirigerer vi vore brugere til en sikker server, og dette meddeles i et ekstra lille vindue på skærmen.
NBC Gruppen og herunder www.boligassistancen.dk forpligtes til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af privatlivets fred. Alle ændringer i nærværende bestemmelser offentliggøres via nærværende dokument/side.Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til vor persondatapolitik kan rettes tilden dataansvarlige på telefon: 49 14 91 84.

Dataansvarlig

Kontakt, ændring og opdatering af NBC Gruppens politik vedrørende hemmeligholdelse af personoplysninger.
 • Såfremt Deres forespørgsel eller bestilling indeholder oplysninger om forhold, som De mener skal beskyttes, eksempelvis om private forhold, bør De bruge digital signatur til at sende en sikker mail til os. Alternativt kan De anvende almindelig post i stedet for internettet.

Sikker kommunikation til NBC Gruppen

– Vedrørende Ad Servers
 • Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer NBC Gruppen således, at det altid sker ved afgivelse af klientens udtrykkelige samtykke, således at denne er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og hvorfor.
 • Klienternes personoplysninger registreres hos NBC Gruppen og opbevares i 5 år af hensyn til regnskabsloven, hvorefter oplysningerne slettes. Vi gemmer udelukkende personoplysninger med det formål at kunne levere bestilte ydelser og opfylde alle lovmæssige krav.Persondatapolitik.
Scroll to Top