– Vejen til et sikkert boligkøb

De bør trække på professionel rådgivning i hele købsprocessen

Boligkøb med tryghed. Garanti for en tryg bolighandel. Få professionel rådgivning i hele købs processen –

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Boligkøb med tryghed – 117 gode råd!
Køb af ejerbolig er en kompliceret sag, og det kan blive en dyr affære at købe ny bolig uden at få kvalificeret vejledning omkring bl.a. de økonomiske konsekvenser samt handlens juridiske indhold.

Det er således afgørende, at De forud for købet nøje får undersøgt bl.a.  de juridiske, økonomiske og byggetekniske forhold i forbindelse med et boligkøb. Brug derfor en kvalificeret og erfaren rådgiver for at sikre Dem, at De ikke hænger på fejltagelser i mange år fremover.
Køberådgiverne er typisk en advokat, specialiseret Køberrådgiver, Deres bankrådgiver og Deres egen byggesagkyndige, arkitekt eller håndværker. Prisen for køberrådgivningen kan være fast eller afhænge af ejendommens prisniveau, finansieringens størrelse og naturligvis rådgivningens omfang. Husk Advokat- og pengeinstitutforbehold.Det er vigtigt fra begyndelsen at få oplyst, hvad Deres køberrådgiveres service omfatter, og hvad rådgivningen koster. Spørg derfor altid rådgiverne herom, hvis De er i tvivl og sørg for at få det skriftligt.

Hvem er Deres rådgivere

Banken er med i billedet, kreditforeningen spiller en afgørende rolle ved finansieringen, forsikringsselskabet skal yde forsikringsdækning, en byggesagkyndig er tilrådelig at anvende, og så har De navnlig brug for en køberrådgiver.
Lovgiverne har givet mægleren ret til at skrive skøder, men det bør for enhver pris undgås, at mægleren skriver og tinglyser skødet, idet mægleren jo alene er “sælgers mand” ved i en ejendomshandel.

Gode råd om valg af rådgiver

Garanti for en tryg bolighandel. Vælg en ansvarsforsikret rådgiver med speciale i ejendomshandel og som yder uvildig rådgivning.
Boligkøb med tryghed. Den bedste rådgiver for Dem skal være uafhængig af alle andre aktører på ejendomsmarkedet.
Deres rådgiver bør være:
♦ uddannet til og have betydelig erfaring med at yde rådgivning til boligkøbere
♦ rutineret i at forhandle vilkår med ejendomsmægleren på købers vegne
♦ kompetent til at gennemgå ejendomshandlens mange dokumenter, og sikre køber i alle henseender
♦ parat til straks at gennemgå bl.a. købsaftalen og sagens øvrige bilag med køber, så denne er bekendt med alle vilkår og betingelser
♦ i stand til at koordinere for korrekt håndtering af købers finansiering og forsikring af ejendommen
♦ kompetent til at skrive digitalt skøde og få det tinglyst hurtigst muligt i forløbet af handlen
♦ kompetent til at holde styr på om den gæld, der ikke overtages, bliver betalt af sælger
♦ rutineret i udfærdigelse af refusionsopgørelser
♦ dækket af en lovpligtig ansvarsforsikret for evt. ansvarspådragende fejl, som rådgiveren måtte begå i forbindelse med berigtigelsen af ejendomshandlen
♦ rede til at rådgive køber om andre juridiske forhold, som er af væsentlig betydning for boligkøbere
♦ uafhængig af realkredit- og pengeinstitutter, forsikringsselskaber og andre aktører på ejendomsmarkedet.

Vælg rådgiver tidligt som muligt i processen

Benyt Deres rådgiver på et så tidligt stadium som muligt i ejendomshandlens forløb og benyt denne gennem hele købs processen.
Vær opmærksom på at få rådgiverens kontrol af Købsaftalen før De underskriver aftalen. Husk rådgiverforbeholdet.

Forhold Dem kritisk

Forhold Dem kritisk til anbefalinger m.v. fra ejendomsmægleren. Ejendomsmægleren er sælgers repræsentant.
Forhold Dem derfor kritisk til enhver anbefaling – eller kritik – fra ejendomsmægleren om Deres valg af køberrådgiver, finansiering og forsikringsselskab.

Få klar besked

Få klar besked fra begyndelsen om prisen for rådgivningen.
salgsopstillingen er angivet en vejledende pris for rådgiverens ydelser under rubrikken “Omkostninger til berigtigelse af skødet, anslået“.
Aftal en fast pris for samtlige rådgivningsydelser i forbindelse med Deres ejendomshandel og vær opmærksom på, at indledende køberrådgivning altid bør være gratis!

Nye tider

Ejendomsmæglernes supermarked
Tidligere var ejendomsmægleren mægler i ordets oprindelige betydning. Han bragte køber og sælger sammen og rådgav dem begge. I dag er mæglerbranchen nærmest et supermarked, hvor mæglerne opnår provision af finansiering, forsikring m.v.
Kædemæglerne er afhængige af andre interesser. Derfor har ny lovgivning nu slået fast, at sælgermægleren er “sælgers mand”. Som køber har De derfor brug for uvildige rådgivere, uafhængige af andre interesser end Deres. De har brug for en Køberrådgiver, så De bliver en kritisk boligkøber.

Advokat eller Køberrådgiver ?

Boligkøb med tryghed. Køberrådgiveren sørger for, at de nødvendige juridiske papirer udarbejdes, og at handelen berigtiges digitalt. Under Deres købs forhandlinger bør rådgiveren give Dem råd og vejledning om blandt andet:
♦ De juridiske forhold, herunder byggelovgivning mv.
♦ BBR forhold
♦ Boligens forsikringsforhold
♦ Behovet for byggeteknisk rådgivning
♦ Energimærkning
♦ Tilstandsrapportenel-rapporten og ejerskifteforsikring
♦ Ejendomsdatarapporten
♦ byrder/servitutter og hæftelser
♦ Fortrydelsesret
♦Jordforurening
Boligkøb med tryghed. Køberrådgiveren forhandler også de endelige juridiske vilkår for købet på plads.

Hvad vi tilbyder!

Når handlen er indgået og endelig, er det Deres Køberrådgiver, der:

♦ Udarbejder digitalt skøde, koordinerer ejerskiftebelåning og aflysning af sælgers hæftelser
♦ Udarbejder refusionsopgørelsen (sælgers og købers afregning)
♦ Afslutter handlen med tinglyst digitalt skøde uden bemærkninger fra retten (kaldet retsanmærkninger)
♦ Frigiver det deponerede beløb/købesummen

Finansiering af boligen – Finansielle virksomheder

Finansielle virksomheder kan blandt andet hjælpe Dem med:
♦ Forhåndsgodkendelse til de lån, De får brug for. På den måde er De på forhånd godkendt som låntager og kan skrive under på en købsaftale uden yderligere foranstaltninger, når De har fundet frem til Deres nye bolig.
♦ Totalfinansiering af boligen. De kan få beregnet, hvad De har råd til og regne på en samlet boligfinansiering.
♦ Tinglysning af pantebreve i forbindelse med realkreditfinansiering
♦ Eventuel kurssikring af realkreditlån
♦ Økonomisk rådgivning i øvrigt
For at få et realkreditlån skal De stille sikkerhed for lånet. Det betyder, at den virksomhed, De optager lån hos, får pant i Deres bolig. Det sker ved, at der bliver udstedt et pantebrev, som tinglyses af långiver.
De kan indgå en aftale – Tinglysningsservice – med kreditforeningen om, at det sørger for tinglysningen af pantebrevet.

BoligAssistancens ydelser

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

Boligkøb med tryghed

Rådgivning er vejen til et trygt boligkøb.
Garantri for en tryg
bolighandel

Skriv et svar

Din email adresse vil ikke blive vist. Felter markeret med * skal udfyldes

Scroll to Top