Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Følgende gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler 
Regler for brug af BoligAssistancens website. Den information, som findes på de  NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen og øvrige tilhørende websites, kan ikke erstatte individuel juridisk rådgivning.
Angivelserne og indholdet heraf skal opfattes som almen orientering og ikke som individuel rådgivning. Indholdet af de NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen tilhørende websites bringes uden ansvar for NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen. Brugeren skal være opmærksom på, at lovgivning og regler kan være ændret siden tidspunktet for den seneste opdatering af indholdet på de  NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen tilhørende websites.
Såfremt NBC Gruppens og herunder BoligAssistancens tilhørende websites og/eller informationen på disse giver Dem anledning til overvejelser eller handling, opfordres De til at søge konkret faglig juridisk bistand eller anden specialiseret rådgivning forinden.

IKKE EN ERSTATNING FOR EN KONKRET JURIDISK RÅDGIVNING

De informationer, som De kan finde på www.boligassistancen.dk er imidlertid udarbejdet af kvalificerede og kompetente medarbejdere, der har indsigt i juraen og dens problemstillinger. NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen ønsker med disse websites på en enkel, let tilgængelig og overskuelig måde at gøre samfundets love og regler tilgængelige og forståelige for private købere og sælgere af bolig samt borgere med privatøkonomiske proglemstillinger, så disse kan få indblik i deres rettigheder og pligter og derved træffe de rette beslutninger.
De skal dog være opmærksom på, at NBC Gruppen og herunderBoligAssistancen ikke er en advokatvirksomhed. offentlig myndighed eller en domstol, men en privat virksomhed. Informationerne på NBC Gruppens og herunder BoligAssistancens websites er vor fortolkning af de forskellige juridiske regler, love og problemstillinger i forbindelse med ejendomshandel, skat og privatøkonomi, og informationerne kan ikke altid anvendes direkte på Deres eventuelle mere konkrete og specifikke juridiske problemstillinger. Indholdet af og informationerne på disse websites bør følgelig ikke anvendes som en fuldstændig erstatning for en eventuel konkret juridisk rådgivning.
NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen kan således ikke forsikre, at en offentlig myndighed eller domstol i en konkret situation vil fortolke lovgivningen på samme måde, som der er givet udtryk for på disse websites.

REGLER FOR ANVENDELSE

Regler for brug af BoligAssistancens website.
NBC-gruppen og herunder Boligassistancen fremsætter ingen erklæringer om egnetheden af oplysninger indeholdt i NBC-gruppens websites og tilhørende dokumenter samt grafik offentliggjort på disse websites og denne server til noget formål. alle sådanne dokumenter og tilhørende oplysninger, beregninger, grafik m.v. leveres “som det er og forefindes” uden ansvar af nogen art.
Nbc-gruppen og herunder Boligassistancen fralægger sig hermed ethvert ansvar og enhver betingelse angående disse oplysninger, herunder ethvert stiltiende ansvar for juridisk og økonomisk egnethed, egnethed til bestemte formål, ejendomsret og ikke-krænkelse af rettigheder.
Nbc-gruppen og herunder Boligassistancen kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for noget særskilt dokumenteret eller indirekte tab, følgeskader eller nogen som helst anden skade, der opstår som følge af brugen af de på vore websites afgivne oplysninger og beregninger herunder økonomiske, brugs-, data- eller driftstab, uanset om det gælder kontraktretlige forhold, misligholdelse eller anden ansvarspådragende handling, der opstår ved eller i forbindelse med brugen af de tilgængelige oplysninger på disse websites.
De dokumenter med tilhørende grafik, der er offentliggjort på denne server og disse websites, kunne indeholde tekniske og beregningsmæssige unøjagtigheder og fejl eller typografiske fejl. ændringer af oplysningerne heri foretages med jævne mellemrum. nbc-gruppen og herunder Boligassistancen kan til enhver tid foretage forbedringer og/eller ændringer i indholdet beskrevet heri.

Regler for brug af BoligAssistancens website. Meddelelser angående dokumenter, oplysninger og tjenester tilgængelige på disse websteder

Nbc-gruppen og herunder Boligassistancen kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for noget særskilt dokumenteret eller indirekte tab, følgeskader eller nogen som helst anden skade, der opstår som følge af brugen af de på vore websites afgivne oplysninger og beregninger herunder økonomiske, brugs-, data- eller driftstab, uanset om det gælder kontraktretlige forhold, misligholdelse eller anden ansvarspådragende handling, der opstår ved eller i forbindelse med brugen af de tilgængelige oplysninger på disse websites eller tilgængelige oplysninger på denne server.
Hyperlinks til tredjeparts websteder
med hyperlinksene i på dette website kan brugeren forlade Nbc-gruppens og herunder Boligassistancens websteder. de websteder, der findes hyperlinks til, er ikke under Nbc-gruppens og herunder Boligassistancens  kontrol, og NBC-gruppen og herunder Boligassistancen er ikke ansvarlig for indholdet af noget hyperlinkforbundet websted eller nogen hyperlink indeholdt i et hyperlinkforbundet websted eller for nogen ændringer eller opdateringer af sådanne websteder.
NBC-gruppen og herunder Boligassistancen er ikke ansvarlig for webcasting eller nogen anden form for overførsel modtaget fra noget hyperlinkforbundet websted. NBC-gruppen og herunder Boligassistancen tilbyder kun brugeren disse hyperlinks som en hjælp, og medtagelsen af et hvert hyperlink skal ikke opfattes som NBC-gruppens og herunder Boligassistancens anbefaling af webstedet.
BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere
Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.
Regler for brug af BoligAssistancens website.
 NBC Gruppen –  BoligAssistancen Aps

Regler for brug af BoligAssistancens website.

Scroll to Top