Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Ejendomsmæglernes tilbud om skødeskrivning er prekært !

Det er ikke en ejendomsmægler tilladt at repræsentere en sælger og samtidig køberen af sælgers ejendom!

Advarsel til boligkøbere- og sælgere! 

Lad aldrig mægler berigtige en ejendomshandel. Siden monopolet på skødeskrivning blev frataget advokatstanden i 1996, er skødeskrivningen blevet en konkurrenceudsat standardydelse. Skødeskrivning udbydes nu af flere aktører (f.eks. køberrådgivere, ejendomsmæglere, pengeinstitutter og realkreditinstitutter). 

Ejendomsmæglerne har således siden 1996 haft adgang til at skrive skøder for køberne. Dette også i handler, hvor de i forvejen fungerer som sælgers repræsentant. Ejendomsmægleren må dog ikke samtidig rådgive køber, da ejendomsmægleren i sagens natur er sælgers repræsentant. 

Det er en klar forudsætning, at køber først må modtage tilbud fra ejendomsmægleren om skødeskrivning, når købsaftalen er endeligt underskrevet af såvel køber som sælger. Dette for at undgå enhver form for interessekonflikt i forhold til sælgeren. 

LAD ALDRIG MÆGLER BERIGTIGE HANDLEN ! 

Bemærk i den forbindelse følgende fra Boligejerne.dk: “Det er op til køber at beslutte, hvem han ønsker bistand fra i forbindelse med indgåelse af købsaftale og berigtigelse af handlen.”  

I den forbindelse skal det bringes i erindring, at det er Erhvervsstyrelsen, som står bag boligejerne.dk. 

Lad aldrig mægler berigtige en ejendomshandel. De bør ALDRIG, hverken som sælger eller køber, acceptere, at det er sælgers ejendomsmægler, som berigtiger handlen. Dette omfatter skøde og tinglysning, refusionsopgørelse samt frigivelse af købesummen overfor sælger. Dette er ganske uhørt og imod al handels sædvane. 

Endvidere vil sælgers ejendomsmægler i så fald få ”hals og håndsret” over den af køber deponerede købesum. Mægler ville således kunne frigive købesummen uden nogen form for kontrol af, hvorvidt vilkårene herfor var opfyldt (anmærkningsfrit skøde, fejl og mangler m.v.). Dette er naturligvis ikke acceptabelt, og det er ikke et krav mægler kan fremsætte på et lovligt grundlag. Mægler kan tilbyde ydelsen til sin klient MEN kan absolut ikke gøre en handlen betinget heraf. 

Det er alene køber, som suverænt bestemmer, hvem der skal berigtige en ejendomshandel. 

Berigtigelsen er altid inkluderet i vort salær, og sælger bør ikke særskilt, udover mæglersalæret m.v., betale mægler for denne ydelse. Mæglerne beregner sig typisk beregner sig kr. 6-12.000 for, udover mæglersalæret, forsikringsprovision m.v.!). Sælger kan således helt spare denne udgift, og køber får ikke nogen ekstra udgift i den forbindelse. 

Lovgivningen overholdes ofte ikke af mæglerne  

Jf. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har en ejendomsmægler ikke mandat til at gøre handlen betinget af, at mægler skal varetage en handels berigtigelse og dermed påføre en forbruger/sælger en helt unødig udgift. 

Der skal endvidere henvises til: 

Jf. § 30 m.fl. i Lov om formidling af fast ejendom m.v. – Lov nr. 526 af 28/05/2014, skal ejendomsmæglere oplyse sælger/forbrugeren om enhver økonomisk interesse de har i sælgers/forbrugerens valg af alle former for ydelser i tilknytning til salget af dennes ejendom. Modtager de således vederlag som følge af f.eks. berigtigelse af handlen for sælger, skal de oplyse både sælger og køber om, hvorfra dette vederlag stammer og gøre forbrugeren/sælger og køber bekendt med de vilkår eller forhold, som De har en særlig interesse i. De har således pligt til at oplyse sælger om, at udgiften de søger at pålægge sælger for berigtigelsen af handlen er en helt unødvendig udgift, idet denne udgift normalt altid bæres af køber. De skal samtidig gøre sælger klart, at sælger ikke har nødig at afholde denne omkostning, idet de som ejendomsmæglere ikke må betinge, at sælger aftager ydelser, som ikke er nødvendige for formidlingshvervets/handlens korrekte udførelse. 

Pas på mæglerens interesseområde 

Alle bolighandlende bør være opmærksomme på, om deres ejendomsmægler kan have økonomisk fordel af at rådgive på en bestemt måde for at styrke egen indtjening.

 Lad aldrig mægler berigtige en ejendomshandel.

Scroll to Top